Trace Id is missing

Transformujte zkušenosti se zdravotní péčí pomocí Power BI

Odhalte poznatky založené na datech, které zlepší vaše klinické rozhodování a zkušenosti s péčí při transformaci zdravotnických provozů a výsledků.

Optimalizujte klinické rozhodování a zlepšete pečovatelské služby

Podpora spolupráce zdravotnického týmu

Zlepšete výsledky léčby pacientů a výkon týmu pomocí rychlého a snadného přístupu k zabezpečeným zdravotním datům.
  • Poskytování včasných reakcí kritické péče, zejména v nouzových situacích, díky možnosti přístupu k datům, spolupráci a sdílení přehledů pro všechny úrovně zdravotnických pracovníků.
  • Docházejte k rychlejším rozhodnutím díky možnosti přistupovat k datům pacientů a analyzovat je v reálném čase i na cestách.
  • Vložením sestav a řídicích panelů Power BI do aplikací a portálů nemocnice, které už používají, předejte týmům péče data, která potřebují k rozhodování.
  • Chraňte citlivá data podle požadavků zákona HIPAA pomocí řízení přístupu a zásad správného řízení, které umožňují zajistit týmům péče zabezpečený přístup k datům, která potřebují.
Zpět na karty

Podívejte se, jak zdravotnické organizace vykazují výsledky

"Naše týmy mají možnost rychlé iterace a přizpůsobení na základě potřeb uživatelů, aby se zvýšila angažovanost. Umožňuje nám to udělat něco navíc, abychom vytvořili hodnotu a zviditelnili dobrou péči, která může změnit životy."

Ben Mansalis
Ben Mansalis, ředitel informačních technologií

„To, že máme přístup k nástrojům Power BI, které umožňují velmi rychle vytvářet řídící panely pro vizualizaci všech těchto informací a aktualizovat je v reálném čase, bylo naprosto zásadní pro formování naší strategie a její následné provedení."

Dr. Andrew Renda
Associate Vice President Population Health Strategy, Humana

Zpět na karty

Prozkoumání ukázkových řídicích panelů a sestav pro zdravotnictví

Řídící panel rozhodování o reakci nemocnice na mimořádné události

Provádějte informovaná rozhodnutí analýzou personálu, vybavení, zásob a opatření související s propouštěním pacientů.

Zpráva o globální pandemii COVID-19

Zobrazte aktuální řídicí panel, denní aktualizace, výsledky případů a další podrobnosti ať už celosvětově nebo podle země.


Kontaktujte oddělení prodeje

Požádejte, abychom vás kontaktovali

Požádejte, aby vás kontaktoval prodejní expert na Power BI.

Sledujte Power BI