Trace Id is missing

Analýza prodeje pro každého

Chcete vytvořit řídicí panely, které poskytují rychlé přehledy klíčových metrik vašeho týmu, jako jsou kvóty, velikost trhu a příležitosti, a možnost snadno přejít k dalším podrobnostem? Chcete sloučit data prodeje s daty z marketingu, financí a dalších oblastí, abyste získali ucelený pohled na firmu?

Power BI umožňuje takové řídicí panely a interaktivní sestavy vytvářet během pár sekund a vizualizovat metriky, které jsou pro tým důležité. Jednoduché akce přetažení myší vám umožní snadno se do dat ponořit a najít vylepšení, korelace a odlehlé hodnoty.

Buďte první, kdo se to dozví

Power BI umožňuje okamžitě vytvářet řídicí panely a začít sledovat příležitosti, výsledky a celkovou efektivitu vašeho týmu. Můžete také sledovat klíčové metriky, jako je poměr úspěchů, jejich počet, výnosy, slevy a mapy výnosů od začátku roku. Řídicí panely se aktualizují nejnovějšími daty automaticky a dávají vám celkový přehled, kdykoli to potřebujete.

Přehledy v řádu sekund

Power BI umožňuje jednoduchým přetažením myší vytvářet interaktivní sestavy, pomocí kterých může váš tým analyzovat klíčové metriky. Tady jsou některé z možností, které můžete provádět:

  • Výnosy: Najděte si nejlepší scénář.
  • Faktorované výnosy: Vypracujte realističtější prognózu na základě fáze příležitostí.
  • Počet příležitostí: Proveďte porovnání v rámci prodejního týmu.
  • Geografická lokalita: Které oblasti jsou nejsilnější a které nejslabší?
  • Trychtýř: Kde se v kanálu nacházejí vaše příležitosti?
  • Efektivita kanálu: Porovnejte přímou a nepřímou prodejní výkonnost.
  • Trend výnosů příležitostí: Kterým směrem se ubírají výnosy?

Podívejte se na širší souvislosti

Zkombinujte prodejní data, jako jsou kvóty, velikost trhu, příležitosti a demografické údaje, s daty z marketingu, financí, péče o zákazníky, provozu a dalších oblastí a objevte další přehledy, abyste se v jednotlivých odvětvích mohli informovaně rozhodovat. Odemkněte potenciál, který se ukrývá v datech samostatně uložených v různých systémech vaší organizace.

Zasazení budoucnosti do kontextu

Pomocí Power BI můžete snadno zjistit trendy, abyste stihli včas reagovat. Získejte odpovědi například na tyto otázky:

  • Jaké jsou výnosy příležitostí ve vašem kanálu?
  • Když se ohlédnete zpět, jak se vám podařilo naplnit vaše prognózy faktorovaných výnosů?
Zpět na karty

Sledujte Power BI