Stažení systému Windows 11

  (Aktuální verze: Aktualizace Windows 11 2022 l Verze 22H2)

Pro instalaci nebo vytvoření média se systémem Windows 11 jsou k dispozici tři níže uvedené možnosti. Projděte si je a zvolte tu, která vám bude nejvíce vyhovovat.

Pokud upgradujete z Windows 10, doporučujeme vám počkat, až vás služba Windows Update upozorní, že je upgrade pro váš počítač připravený.

Před instalací si s pomocí aplikace Kontrola stavu osobního počítače ověřte, že vaše zařízení splňuje minimální požadavky na systém pro Windows 11, a na stránce s informacemi o stavu vydání systému Windows si projděte známé problémy, které mohou mít dopad na vaše zařízení.

Pomocník s instalaci Windows 11

Toto je nejlepší volba pro instalaci systému Windows 11 do zařízení, které právě používáte. Začněte kliknutím na tlačítko Stáhnout nyní.


 • Tento pomocník je určen pro ty, kdo chtějí:
  • Upgradovat počítač s Windows 10 na Windows 11

  Než začnete, ověřte si, zda splňujete následující podmínky:
  • Máte licenci na Windows 10.
  • Ve vašem počítači musí být nainstalovaný systém Windows 10, verze 2004 nebo vyšší, aby bylo možné pomocníka pro instalaci spustit.
  • Váš počítač splňuje specifikace zařízení pro Windows 11 určující požadavky na upgrade a podporované funkce. Některé funkce vyžadují dodatečný hardware. Doporučujeme vám také vyhledat si na webu výrobce vašeho počítače informace o aktualizovaných ovladačích a kompatibilitě hardwaru.
  • Pro stažení systému Windows 11 musí být ve vašem počítači 9 GB volného místa na disku.
  Po stažení pomocníka s instalaci:
  1. Zvolte možnost Spustit. Tento nástroj může spustit jen správce.
  2. Jakmile nástroj ověří, že je hardware zařízení kompatibilní, zobrazí se licenční podmínky. Vyberte možnost Přijmout a nainstalovat.
  3. Až bude nástroj připraven, dokončíte instalaci na svém počítači kliknutím na tlačítko Restartovat nyní.
  4. Instalace systému Windows 11 může chvíli trvat a počítač se několikrát zrestartuje. Během této doby počítač nevypínejte.


  Poznámka: Pomocníka s instalací Windows 11 nelze spustit na počítačích s procesorem ARM. Podporovaný je jen na počítačích s procesory x64. Pokud potřebujete instalační médium pro instalaci systému Windows 11 do jiného počítače, postupujte podle pokynů v části Vytvoření instalačního média pro Windows 11.

Vytvoření instalačního média pro Windows 11

Chcete-li provést přeinstalaci nebo čistou instalaci systému Windows 11 do nového nebo použitého počítače, stáhněte si pomocí této možnosti nástroj Media Creation Tool, který umožňuje vytvoření spouštěcí jednotky USB nebo disku DVD.

 • Než začnete, potřebujete nejprve licenci k instalaci systému Windows 11 nebo zařízení s Windows 10 s nárokem na upgrade na Windows 11.

  Ujistěte se, že máte:

  • Připojení k internetu (poskytovatel internetových služeb si může účtovat poplatky)
  • Dostatečnou dostupnou kapacitu datového úložiště v počítači, na jednotce USB nebo na externí jednotce, kam budete soubor ISO stahovat
  • Prázdný disk DVD s kapacitou minimálně 8 GB (a vypalovačku disků DVD) pro vytvoření spouštěcího disku. Doporučujeme použít prázdnou jednotku USB nebo prázdný disk DVD, protože veškerý obsah na něm bude během instalace odstraněn.
  • Pokud se při pokusu o vypálení spouštěcího disku DVD ze souboru ISO zobrazí zpráva „soubor obrazu disku je příliš velký“, zvažte použití dvouvrstvého disku DVD s vyšší kapacitou.
  Ujistěte se, že počítač, do kterého chcete Windows 11 nainstalovat:

  • Má 64bitový procesor: Windows 11 je možné spouštět jen na 64bitových procesorech. Chcete-li zjistit, jestli má váš počítač takový procesor, přejděte na kartu Nastavení > Systém > O aplikaci nebo ve Windows zadejte vyhledávací dotaz „Informace o počítači“ a podívejte se na informace v části „Typ systému“.
   • Nástroj Media Creation Tool pro Windows 11 vytváří instalační média jen pro procesory x64. Pokud máte počítač s procesorem ARM, měli byste vyčkat, až vás služba Windows Update upozorní, že je upgrade pro váš počítač připravený.
  • Splňuje požadavky na systém: Ne všechna zařízení se systémem Windows 10 jsou způsobilá k upgradu na Windows 11. Požadavky na upgrade a podporované funkce si můžete prostudovat na stránce Specifikace zařízení pro Windows 11. Některé funkce vyžadují dodatečný hardware. Doporučujeme vám také vyhledat si na webu výrobce vašeho počítače informace o aktualizovaných ovladačích a kompatibilitě hardwaru.
   • UPOZORNĚNÍ: Instalace Windows 11 do počítače, který nesplňuje minimální požadavky pro Windows 11, není doporučena a může mít za následek problémy s kompatibilitou. Pokud budete pokračovat s instalací systému Windows 11 do počítače, který požadavky nesplňuje, nebude tento počítač nadále podporován a nebude mít nárok na aktualizace. Na škody, které na počítači vzniknou z důvodu nedostatečné kompatibility, se nevztahuje záruka výrobce.
  • Odpovídá vašemu současnému jazyku: Při instalaci systému Windows 11 budete muset zvolit stejný jazyk. Chcete-li se podívat, jaký jazyk právě používáte, přejděte v nastavení počítače na kartu Čas a jazyk nebo v Ovládacích panelech na položku Oblast.
  Vytvoření instalačního média pomocí nástroje Media Creation Tool:

  1. Po stažení nástroj Media Creation Tool spusťte. Tento nástroj může spustit jen správce.
  2. Souhlasíte-li s licenčními podmínkami, klikněte na Přijmout.
  3. Na stránce Co chcete udělat? vyberte možnost Vytvořit instalační média pro jiný počítač a pak klikněte na tlačítko Další.
  4. Vyberte jazyk, edici a architekturu (64 bitů) pro Windows 11.
  5. Vyberte médium, které chcete použít:
   • USB flash disk: Připojte prázdný USB flash disk s kapacitou minimálně 8 GB. Veškerý obsah na flash disku bude odstraněn.
   • Soubor ISO: Uložte soubor ISO do počítače. To vám umožní vytvořit z něj spouštěcí disk DVD. Po stažení souboru můžete přejít do umístění, kde je soubor uložen, nebo vybrat možnost Otevřít DVD vypalovačku a podle pokynů soubor vypálit na disk DVD.
  Po vytvoření můžete instalační médium použít podle následujícího postupu.

  1. Chcete-li teď vyhledat aktualizace, klikněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nastavení > Služba Windows Update a vyberte tlačítko Vyhledat aktualizace. Může být také vhodné navštívit web podpory výrobce zařízení a získat další ovladače, které by mohly být zapotřebí.
   Poznámka: Ovladače pro zařízení Surface najdete na stránce Stažení ovladačů a firmwaru pro zařízení Surface.

  Než začnete s instalací systému Windows 11, je vhodné uložit veškerou případnou práci a zazálohovat počítač. Pokud máte soubor ISO pro Windows 11 stažený pomocí nástroje Media Creation Tool, nezapomeňte ho vypálit na disk DVD a teprve pak proveďte následující kroky:

  1. Připojte USB flash disk nebo vložte disk DVD do počítače, do kterého chcete Windows 11 nainstalovat.
  2. Restartujte počítač.
   • Pokud se počítač automaticky nespustí z média USB nebo DVD, pravděpodobně budete muset otevřít spouštěcí nabídku nebo změnit pořadí spouštění v nastavení systému BIOS nebo UEFI vašeho počítače.  
   • Když chcete otevřít spouštěcí nabídku nebo změnit pořadí spouštění, je obvykle nutné stisknout ihned po zapnutí počítače určitou klávesu (například F2, F12, Delete nebo Esc). Pokyny, jak získat přístup ke spouštěcí nabídce nebo jak v počítači změnit pořadí spouštění, najdete v dokumentaci dodané s počítačem nebo na webu jeho výrobce.
   • Pokud zařízení USB nebo disk DVD není v možnostech spouštění uvedeno, pravděpodobně budete muset kontaktovat výrobce počítače a vyžádat si pokyny, jak v nastavení systému BIOS dočasně zakázat zabezpečené spouštění.
   • Pokud změna spouštěcí nabídky nebo pořadí nebude fungovat a v počítači se okamžitě spustí operační systém, který chcete nahradit, je možné, že počítač nebyl zcela vypnut. Chcete-li zajistit, že se počítač zcela vypne, vyberte tlačítko napájení na obrazovce přihlášení nebo v nabídce Start a vyberte Vypnout.
   Důležitá poznámka: Pokud jste v kroku 2 provedli změny v pořadí spouštění, můžete se setkat se situací, kdy se po dokončení instalačního procesu zobrazí počáteční stránka Instalace systému Windows. Pro vyřešení této situace bude nutné vrátit změny provedené v pořadí spouštění. Tím zajistíte normální spuštění z interní jednotky, na kterou jste systém Windows právě nainstalovali.

  3. Na stránce Instalace systému Windows vyberte předvolby pro jazyk, čas a klávesnici a pak klikněte na Další.
  4. Klikněte na Instalovat systém Windows.
Tato možnost je určena uživatelům, kteří chtějí pro účely instalace systému Windows 11 vytvořit spouštěcí instalační médium (USB flash disk, DVD) nebo vytvořit virtuální počítač (soubor ISO). Stáhne se soubor ISO s více edicemi, u kterého se určená edice odemkne na základě vašeho kódu Product Key.

Vyberte soubor ke stažení.

 • Ujistěte se, že máte:

  • Připojení k internetu (poskytovatel internetových služeb si může účtovat poplatky)
  • Dostatečnou dostupnou kapacitu datového úložiště v počítači, na jednotce USB nebo na externí jednotce, kam budete soubor ISO stahovat.
  • Prázdný disk DVD s kapacitou minimálně 8 GB (a vypalovačku disků DVD) pro vytvoření spouštěcího disku. Doporučujeme použít prázdnou jednotku USB nebo prázdný disk DVD, protože veškerý obsah na něm bude během instalace odstraněn.
  • Pokud se při pokusu o vypálení spouštěcího disku DVD ze souboru ISO zobrazí zpráva „soubor obrazu disku je příliš velký“, zvažte použití dvouvrstvého disku DVD s vyšší kapacitou.
  Ujistěte se, že počítač, do kterého chcete Windows 11 nainstalovat:

  • Má 64bitový procesor: Windows 11 je možné spouštět jen na 64bitových procesorech. Chcete-li zjistit, jestli má váš počítač takový procesor, přejděte na kartu Nastavení > Systém > O aplikaci nebo ve Windows zadejte vyhledávací dotaz „Informace o počítači“ a podívejte se na informace v části „Typ systému“.
   • Bitová kopie ISO systému Windows 11 je k dispozici jen pro zařízení s procesory x64. Pokud máte počítač s procesorem ARM, měli byste vyčkat, až vás služba Windows Update upozorní, že je upgrade pro váš počítač připravený.
  • Splňuje požadavky na systém: Ne všechna zařízení se systémem Windows 10 jsou způsobilá k upgradu na Windows 11. Požadavky na upgrade a podporované funkce si můžete prostudovat na stránce Specifikace zařízení pro Windows 11. Některé funkce vyžadují dodatečný hardware. Doporučujeme vám také vyhledat si na webu výrobce vašeho počítače informace o aktualizovaných ovladačích a kompatibilitě hardwaru.
   • UPOZORNĚNÍ: Instalace Windows 11 do počítače, který nesplňuje minimální požadavky pro Windows 11, není doporučena a může mít za následek problémy s kompatibilitou. Pokud budete pokračovat s instalací systému Windows 11 do počítače, který požadavky nesplňuje, nebude tento počítač nadále podporován a nebude mít nárok na aktualizace. Na škody, které na počítači vzniknou z důvodu nedostatečné kompatibility, se nevztahuje záruka výrobce.
  Po dokončení stahování si s pomocí možnosti Ověřit stažený soubor můžete ověřit integritu souboru.

  Pokyny k instalaci (DVD):

  1. Vyhledejte složku, do které se soubor ISO systému Windows 11 stáhl.
   • Chcete-li vytvořit instalační disk DVD pomocí Nástroje systému Windows pro vypalování bitových kopií disků, klikněte pravým tlačítkem myši na soubor ISO a vyberte možnost Vlastnosti. Na kartě „Obecné“ v části „Otevřít v programu“ klikněte na tlačítko „Změnit...“ a vyberte možnost Průzkumník Windows. Klikněte na Použít. Tím zajistíte, že po kliknutí pravým tlačítkem myši na soubor ISO se v nabídce zobrazí položka Vypálit bitovou kopii disku.
   • Chcete-li použít program pro vypalování disků DVD od jiného výrobce, můžete kliknout pravým tlačítkem myši na soubor ISO a vybrat možnost Otevřít v programu.

  Pokyny k instalaci (ISO):

  1. Chcete-li Windows 11 nainstalovat přímo ze souboru ISO bez použití disku DVD nebo USB flash disku, můžete to provést tak, že soubor ISO připojíte. Tím se provede upgrade vašeho stávajícího operačního systému na systém Windows 11.
  2. Připojení souboru ISO:
   • Přejděte do místa, kam se soubor ISO stáhl. Pak na soubor ISO klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Vlastnosti.
   • Na kartě „Obecné“ v části „Otevřít v programu“ klikněte na tlačítko „Změnit...“ a jako program, pomocí kterého chcete otevírat soubory ISO, vyberte Průzkumník Windows. Pak klikněte na Použít.
   • Pravým tlačítkem myši klikněte na soubor ISO a vyberte možnost Připojit.
   • Tím se vytvoří „virtuální“ spouštěcí disk. Dvojitým kliknutím na něj zobrazíte soubory, které obsahuje. Dvojitým kliknutím na soubor setup.exe spustíte instalační program systému
    Windows 11.


*Používání nástrojů k vytváření médií na tomto webu se řídí podmínkami použití Microsoftu pro tento web.

Windows 11