Trace Id is missing
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ασφάλεια της Microsoft

Τι είναι η επίθεση στον κυβερνοχώρο;

Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο είναι απόπειρες απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε συστήματα υπολογιστών, καθώς και κλοπής, τροποποίησης ή καταστροφής δεδομένων. Μάθετε πώς μπορείτε να προστατευτείτε από αυτές τις επιθέσεις.

Τι είναι η επίθεση στον κυβερνοχώρο;

Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο έχουν ως στόχο να βλάψουν ή να αποκτήσουν τον έλεγχο ή την πρόσβαση σε σημαντικά έγγραφα και συστήματα σε ένα δίκτυο εταιρικών ή προσωπικών υπολογιστών.

Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο διανέμονται από άτομα ή οργανισμούς για πολιτικές, εγκληματικές ή προσωπικές προθέσεις καταστροφής ή απόκτησης πρόσβασης σε απόρρητες πληροφορίες.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα απειλών στον κυβερνοχώρο:

 • Κακόβουλο λογισμικό
 • Επίθεση κατανεμημένης άρνησης υπηρεσίας (DDoS)
 • Ηλεκτρονικό "ψάρεμα"
 • Επιθέσεις με προσθήκη κακόβουλου κώδικα SQL
 • Δέσμες ενεργειών μεταξύ τοποθεσιών (XSS)
 • Botnet
 • Ransomware

Η χρήση αξιόπιστου λογισμικού και μιας σταθερής στρατηγικής στον κυβερνοχώρο μπορεί να μειώσει τις πιθανότητες μια επιχείρηση ή μια προσωπική βάση δεδομένων να επηρεαστεί από μια επίθεση στον κυβερνοχώρο.

Ποιοι είναι οι διάφοροι τύποι επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και απειλών;

Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο εκδηλώνονται με διάφορες μορφές μέσω δικτύων και συστημάτων υπολογιστών. Το κακόβουλο λογισμικό και το ηλεκτρονικό "ψάρεμα" είναι δύο παραδείγματα επίθεσης στον κυβερνοχώρο που χρησιμοποιούνται για την απόκτηση του ελέγχου ευαίσθητων δεδομένων από επιχειρήσεις και προσωπικές ηλεκτρονικές συσκευές. Μάθετε για τα είδη των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και τις επιπτώσεις τους στην πρόσφατη τεχνολογία.

Κακόβουλο λογισμικό

Κακόβουλο λογισμικό ή λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας, μεταμφιέζεται ως αξιόπιστο συνημμένο ή πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. κρυπτογραφημένο έγγραφο ή φάκελος αρχείων) για να εκμεταλλευτεί ιούς και να επιτρέψει στους εισβολείς να εισέλθουν σε ένα δίκτυο υπολογιστών. Αυτός ο τύπος επίθεσης στον κυβερνοχώρο συχνά διαταράσσει ένα ολόκληρο δίκτυο πληροφορικής. Ορισμένα παραδείγματα κακόβουλου λογισμικού είναι οι δούρειοι ίπποι, το λογισμικό spyware, τα worm, οι ιοί και το adware.

Επίθεση κατανεμημένης άρνησης υπηρεσίας (DDoS)

Η επίθεση DDoS είναι όταν πολλά παραβιασμένα συστήματα υπολογιστών στοχεύουν μια τοποθεσία ή ένα δίκτυο και απορρίπτουν την εμπειρία χρήστη σε αυτήν τη συγκεκριμένη τοποθεσία Web ή δίκτυο. Για παράδειγμα, εκατοντάδες αναδυόμενα στοιχεία, διαφημίσεις και ακόμη και μια τοποθεσία που παρουσιάζει σφάλμα μπορούν να συμβάλουν σε μια επίθεση DDoS σε έναν διακομιστή που έχει παραβιαστεί.

Ηλεκτρονικό "ψάρεμα"

Το ηλεκτρονικό "ψάρεμα" είναι η ενέργεια αποστολής δόλιων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκ μέρους αξιόπιστων εταιρειών. Οι εισβολείς χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό "ψάρεμα" για να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδομένα σε ένα προσωπικό ή επιχειρηματικό δίκτυο.

Επιθέσεις με προσθήκη κακόβουλου κώδικα SQL

Μια επίθεση με προσθήκη κακόβουλου κώδικα SQL είναι όταν ένας κυβερνοεγκληματίας εκμεταλλεύεται λογισμικό αξιοποιώντας εφαρμογές (π.χ. LinkedIn, Target) για να υποκλέψει, να διαγράψει ή να αποκτήσει τον έλεγχο των δεδομένων.

Δέσμες ενεργειών μεταξύ τοποθεσιών (XSS)

Οι δέσμες ενεργειών μεταξύ τοποθεσιών (XSS) σημαίνουν ότι ένας εγκληματίας του κυβερνοχώρου στέλνει μια σύνδεση τοποθεσίας Web "με εισαγωγή δέσμης ενεργειών" ή ανεπιθύμητη αλληλογραφία στα εισερχόμενά σας, πράγμα που απελευθερώνει προσωπικές πληροφορίες στον εν λόγω εγκληματία.

Botnet

Τα botnet είναι όταν πολλοί υπολογιστές, συνήθως σε ιδιωτικό δίκτυο, έχουν προσβληθεί από ιούς και άλλες μορφές κακόβουλου λογισμικού, π.χ. αναδυόμενα μηνύματα ή ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

Ransomware

Το ransomware είναι ένας τύπος κακόβουλου λογισμικού ή λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας που απειλεί το θύμα καταστρέφοντας ή εμποδίζοντας την πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα ή συστήματα έως ότου καταβληθούν λύτρα.

Τρόπος αποτροπής επιθέσεων στον κυβερνοχώρο

Η εφαρμογή μιας προληπτικής προσέγγισης με την εστίαση στην αποτροπή της επίθεσης στον κυβερνοχώρο είναι σημαντική για να βεβαιωθείτε ότι τα προσωπικά και επιχειρηματικά δίκτυά σας είναι ασφαλή. Ωστόσο, οι περισσότεροι χρήστες δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν.

Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι για να διατηρήσετε ασφαλή τα δεδομένα σας:

 • Επένδυση σε ένα αξιόπιστο σύστημα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
 • Πρόσληψη διαχειριστών IT που θα παρακολουθούν στενά όλα τα δίκτυα μιας επιχείρησης.
 • Χρήση συστήματος ελέγχου ταυτότητας δύο ή πολλών παραγόντων. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι όλα τα μέλη με λογαριασμό ή πρόσβαση στο σύστημα είναι επαληθευμένοι υπάλληλοι ή ενδιαφερόμενοι της εταιρείας.
 • Εκπαιδεύστε τους υπαλλήλους σας μέσω συνεχούς εσωτερικής εκπαίδευσης σχετικά με τις επιθέσεις και την ασφάλεια από απειλές στον κυβερνοχώρο, καθώς και με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων.
 • Προσλάβετε μια ομάδα ασφαλείας τρίτου μέρους για να βοηθήσει το εσωτερικό τμήμα πληροφορικής σας με την παρακολούθηση των δικτύων και των συστημάτων της επιχείρησής σας.

Προστασία από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο

Η προστασία από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο είναι σημαντική. Ευτυχώς, υπάρχει διαθέσιμο λογισμικό που μπορεί να σας βοηθήσει με αυτό.

Ακολουθούν ορισμένοι πόροι που συμβάλλουν στην προστασία του υπολογιστή σας από εγκληματίες του κυβερνοχώρου:

Ασφάλεια στο cloud

Η ασφάλεια cloud επιτρέπει την αποθήκευση δεδομένων για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε περίπτωση απώλειας δικτύου ή συστήματος.

Διαχείριση ταυτοτήτων και πρόσβασης

Η διαχείριση ταυτοτήτων και πρόσβασης δημιουργεί ένα σύστημα για την επαλήθευση ταυτοτήτων, εξασφαλίζοντας ότι το άτομο έχει δικαίωμα πρόσβασης σε εσωτερικές πληροφορίες, π.χ. έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων.

Διαχείριση κινδύνων

Η διαχείριση κινδύνων ενημερώνει και εκπαιδεύει τους υπαλλήλους σχετικά με τον τρόπο χειρισμού μιας παραβίασης δεδομένων, σε περίπτωση που συμβεί.

Ενσωματωμένο SIEM και XDR

Προστατευτείτε από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο με ενσωματωμένες πληροφορίες ασφάλειας και διαχείριση συμβάντων (SIEM) και εκτεταμένο εντοπισμό και απόκριση (XDR) που αποκαλύπτει ακόμη και τις πιο κρυφές επιθέσεις και συντεταγμένες απόκρισης σε ολόκληρη την ψηφιακή περιοχή, μειώνοντας παράλληλα την πολυπλοκότητα και το κόστος της στοίβας εργαλείων.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Ασφάλεια της Microsoft

Security Insider

Παραμείνετε ενημερωμένοι με τις πιο πρόσφατες απειλές και βέλτιστες πρακτικές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για την προστασία της επιχείρησής σας.

Τήρηση των αρχών μηδενικής εμπιστοσύνης

Οι αρχές της μηδενικής εμπιστοσύνης, όπως ο έλεγχος ταυτότητας πολλών παραγόντων, η εφαρμογή όσης ακριβώς πρόσβασης απαιτείται και η κρυπτογράφηση από τερματικό σε τερματικό σάς προστατεύουν από τις εξελισσόμενες απειλές στον κυβερνοχώρο.

Εντοπισμός και διακοπή των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο

Προστατεύστε τα τελικά σημεία πολλαπλών πλατφορμών, τις υβριδικές ταυτότητες, το email, τα εργαλεία συνεργασιών και τις εφαρμογές SaaS με ένα ενοποιημένο XDR.

Παραμείνετε ενημερωμένοι

Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο γίνονται καθημερινά όλο και πιο εξελιγμένες. Ενημερωθείτε για τις τάσεις του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και εξερευνήστε τις καινοτομίες στην ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Συνήθεις ερωτήσεις

 • Μετριασμός της επίθεσης στον κυβερνοχώρο είναι όταν οι εταιρείες αναπτύσσουν στρατηγικές για την αποτροπή περιστατικών, όπως οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, που περιορίζουν το μέγεθος της ζημιάς που προκαλείται σε περίπτωση απειλής.

  Πρόσθετες πληροφορίες προστασίας από απειλές.Η προστασία από απειλές μπορεί να εμπίπτει σε τρία στοιχεία για την επιβολή του μετριασμού της επίθεσης στον κυβερνοχώρο: αποτροπή, αναγνώριση και αποκατάσταση εύρυθμης λειτουργίας.

  Αποτροπή: οι επιχειρήσεις να υποβάλλουν πολιτικές και διαδικασίες, προκειμένου να εξαλείφεται η πιθανότητα απειλής που φιλοξενείται από εξωτερικούς οργανισμούς ή άτομα.

  Αναγνώριση: το λογισμικό ασφαλείας και η διαχείριση επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται λιγότερα και να καινοτομούν περισσότερο χωρίς να ανησυχούν για εσωτερικές παραβιάσεις δεδομένων.

  Αποκατάσταση εύρυθμης λειτουργίας: χρήση επιχειρηματικού λογισμικού, όπως μηδενική εμπιστοσύνη και στρατηγικές που περιέχουν ενεργές απειλές ασφαλείας που έχουν παραβιάσει εσωτερικά δίκτυα και συστήματα.

 • Η αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας στον κυβερνοχώρο είναι ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο – οι διαδικασίες, οι στρατηγικές τους και ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται τις ενεργές απειλές.
 • Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο είναι μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες εκμετάλλευσης, κλοπής και καταστροφής εμπιστευτικών πληροφοριών, με την εκμετάλλευση ευάλωτων συστημάτων υπολογιστών. Τα κίνητρα πίσω από τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο μπορεί να είναι πολιτικά, εγκληματικά ή/και προσωπικά.

  Οι απειλές στον κυβερνοχώρο είναι άτομα ή επιχειρήσεις που μπορούν να έχουν εσωτερική ή εξωτερική πρόσβαση στο δίκτυο μιας εταιρείας και να καταχρώνται σκόπιμα αυτές τις διαδικασίες. Παραδείγματα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τρομοκράτες στον κυβερνοχώρο, πρώην υπάλληλους ή έναν ανταγωνιστή του κλάδου.

  Οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο είναι τα δίκτυα που θεωρούνται πιο "επικίνδυνα" για επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο αναλύονται με βάση τα δεδομένα επιθέσεων στον κυβερνοχώρο του FBI και τα δεδομένα της Εθνικής Ένωσης Κυβερνητών για τις πολιτειακές εκλογές, προκειμένου να προσδιοριστεί ποιος οργανισμός χρειάζεται πρόσθετη ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και πόσα χρήματα δαπανούν οι επιχειρήσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την προστασία.

 • Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο συμβαίνουν κάθε φορά που οι τρομοκράτες στον κυβερνοχώρο προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα επιχειρηματικό ή προσωπικό δίκτυο για ενημερωτικούς σκοπούς. Το κίνητρο μπορεί να είναι εγκληματικό, πολιτικό ή/και προσωπικό. Αυτά τα άτομα ή οι οργανισμοί συνήθως βρίσκουν κενά στις διαδικασίες IT της εταιρείας και εκμεταλλεύονται αυτά τα ευάλωτα συστήματα.

Ακολουθήστε τη Microsoft