No Data Available

Esittelyssä Microsoft Cloud for Financial Services

Paranna asiakaskokemuksia, tue työntekijöitä, modernisoi järjestelmiä ja hallitse riskejä.

Tulevaisuuden rahoituspalvelut

Microsoft Cloud for Financial Services yhdistää erilaisia valmiuksia, jotka tarjoavat monitasoisen tietoturvan ja kattavan vaatimustenmukaisuuden. Niiden avulla voit tarjota erottuvia asiakaskokemuksia, parantaa yhteistyötä ja tuottavuutta, hallita riskejä sekä modernisoida ydinjärjestelmiä.

Tarjoa kilpailijoista erottuvaa palvelua

Edistä uskollisuutta, kasvua ja kannattavuutta personoidun asiakasvuorovaikutuksen avulla.

Hallitse riskejä

Helpota vaatimustenmukaisuutta ja tietojen suojausta ja tuota syvällisempää analytiikkaa.

Modernisoi ydinjärjestelmiä

Luo uusia tulovirtoja modernisoimalla tärkeimmät rahoituspalvelujärjestelmäsi.

Anna työntekijöillesi parhaat mahdollisuudet onnistua

Mahdollista automaatio ja yhteistyö sisäisen vaatimustenmukaisuuden ja tietosuojan avulla.

Yleiskatsaus
Guided Tour

Ominaisuudet

Microsoft Cloud for Financial Services

Paranna pankkitoiminnan asiakaskokemuksia

Paranna asiakkaiden kokonaisarvoa ja asiakasuskollisuutta

Aikatauluta kokouksia ja toimi virtuaalisesti välittömässä vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa

Sujuvoita liiketoimintaprosesseja

Perehdytä laina-asiakkaita entistä helpommin

Paranna asiakaskokemuksia

Automatisoi lainanantoprosesseja

Minimoi pankkitoiminnan riskit

Suojaa asiakkaitasi ja organisaatiotasi

Paranna riskienhallintaa

Tue uusia liiketoimintamalleja

Toimi ketterästi ja dataperusteisesti

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"banking-customer-insights","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Yhtenäinen asiakasprofiili","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWxUKe","content":"<p>Yhdistä talous-, käyttäytymis- ja demografiatietoja, jotka mahdollistavat asiakaskokemusten räätälöinnin, tuottavat kattavan näkymän pankkiasiakkaasta ja suosittelevat seuraavia toimia.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Paranna asiakkaiden kokonaisarvoa ja asiakasuskollisuutta"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"remote-sales-and-service","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWypdp?ver=5ae3","imageAlt":"No Data Available","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":3,"name":"Etämyynti ja -palvelu","videoHref":"","content":"<p>Pidä yhteyttä asiakkaisiin tietoturvallisten virtuaalitapaamisten avulla, hyödynnä tekstiviestien ja chatin kaltaisia kanavia, määritä reitityssääntöjä asiakaspalvelun relevanssin parantamiseksi sekä sujuvoita varauskokemuksia siten, että tapaamisia voidaan aikatauluttaa ja hallita verkossa.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":null,"href":"https://microsoftbookings.azurewebsites.net/?organization=financialservices&UICulture=en-US&CallBackURL=https%3A%2F%2Fproducts.office.com/business/bookings","openInNewTab":true,"title":"Katso Microsoft Bookingsin esittely"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Aikatauluta kokouksia ja toimi virtuaalisesti välittömässä vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa"}],"arialabel":null,"id":"customer-acquisition-and-engagement","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxWNo?ver=8093","imageAlt":"No Data Available","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":1,"name":"Asiakkaiden hankinta ja sitouttaminen.","videoHref":"","content":"<p>Kasvata asiakasmääriä, paranna kannattavuutta ja lisää asiakasuskollisuutta relevantimman ja personoidumman vuorovaikutuksen sekä syvällisemmän asiakasanalytiikan avulla.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Paranna pankkitoiminnan asiakaskokemuksia"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"customer-onboarding","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":5,"name":"Asiakkaiden perehdyttäminen","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWy1Te","content":"<p>Sujuvoita lainaprosessia sekä paranna asiakaskokemusta ja -uskollisuutta tarjoamalla itsepalvelutyökaluja mobiilisovellusten ja pankkiportaalien kautta.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Perehdytä laina-asiakkaita entistä helpommin"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"banking-customer-engagement","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":6,"name":"Vuorovaikutus pankkiasiakkaiden kanssa","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWy1Tm","content":"<p>Toimi asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksessa heidän suosimiensa kanavien kautta sekä hanki syvällisempi ymmärrys heidän tarpeistaan, jotta voit ratkaista tapauksia nopeasti.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Paranna asiakaskokemuksia"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"loan-manager","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":7,"name":"Lainavirkailija","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWxBp8","content":"<p>Mahdollista työnkulkujen automatisointi, yhteistyö ja viestintä lainanantoprosessien nopeuttamiseksi ja virheiden minimoimiseksi.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Automatisoi lainanantoprosesseja"}],"arialabel":null,"id":"improved-onboarding-servicing-and-support","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxZj8?ver=b935","imageAlt":"Tabletti, jossa on näkyvissä virtaviivaistettu näkymä reaaliaikaisesta asiakaskeskustelusta ja asiakastiedoista.","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":4,"name":"Perehdytys, palvelu ja tuki","videoHref":"","content":"<p>Yksinkertaista perehdytystä, automatisoi prosesseja, mahdollista yhteistyö, helpota monikanavaista viestintää asiakkaiden kanssa sekä paranna digitaalisia pankkikokemuksia.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sujuvoita liiketoimintaprosesseja"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"financial-crime-protection","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWyhrv?ver=cb3c","imageAlt":"No Data Available","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":9,"name":"Talousrikosten torjunta","videoHref":"","content":"<p>Torju rikollisuutta mukautuvalla tekoälyllä, joka oppii muuttuvista säännönmukaisuuksista jatkuvasti, mukaan lukien petollinen luottokortti- ja mobiilipankkitoiminta.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":null,"href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/ai/fraud-protection/","openInNewTab":true,"title":"Tutustu Dynamics 365 Fraud Protectioniin"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Suojaa asiakkaitasi ja organisaatiotasi"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"risk-analytics","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxWNu?ver=0096","imageAlt":"Henkilö käyttää kahta työpöytänäyttöä, näkyvissä 3D-renderointi datasta.","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":10,"name":"Riskianalytiikka","videoHref":"","content":"<p>Paranna mallinnusta ja raportointia (mukaan lukien luotto- ja markkinariskit) sekä suorita tietomalleja nopeammin ja joustavammin suurteholaskentaa hyödyntämällä.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":null,"href":"https://azure.microsoft.com/en-us/solutions/high-performance-computing/financial-services/","openInNewTab":true,"title":"Tutustu Azure HPC -ratkaisuihin"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Paranna riskienhallintaa"}],"arialabel":null,"id":"risk-management","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxWNr?ver=5c90","imageAlt":"Henkilö istuu työpöydän ääressä käyttäen kannettavaa tietokonetta ja useita näyttöjä.","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":8,"name":"Riskienhallinta","videoHref":"","content":"<p>Paranna riskienhallintaa analytiikan, tehosta mallinnusta, hanki syvällisempää analytiikkaa, helpota viranomaisraportointia ja vaatimustenmukaisuutta sekä vähennä talousrikollisuutta.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Minimoi pankkitoiminnan riskit"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"modernization-of-core-systems","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxZje?ver=4501","imageAlt":"Palvelimen siirto Azure Migratessa.","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":12,"name":"Ydinjärjestelmien modernisointi","videoHref":"","content":"<p>Nopeuta innovaatiota ja ketteryyttä siirtämällä pankin ydinjärjestelmät pilveen.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Tutustu Azure Migration Centeriin.","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/migration/","openInNewTab":true,"title":"Tutustu Azure Migration Centeriin"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Toimi ketterästi ja dataperusteisesti"}],"arialabel":null,"id":"enhanced-enterprise-operations","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxZjb?ver=d701","imageAlt":"Azure Migraten aloitusnäkymä. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":11,"name":"Yrityksen operatiivinen toiminta","videoHref":"","content":"<p>Hyödynnä hybridi- ja monipilvistrategioita kehittääksesi ydinjärjestelmiä, jotka tukevat pankkitoimintasi tarpeita tänään.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lue lisää rahoituspalveluorganisaatioiden hybridi- ja monipilvistrategioista.","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/blog/hybrid-and-multicloud-strategies-for-financial-services-organizations/","openInNewTab":true,"title":"Lue lisää"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tue uusia liiketoimintamalleja"}],"itemsCount":12}

Tutustu siihen, miten eri organisaatiot luovat uusia visioita rahoituspalveluille

No Data Available

Asiakkaiden asettaminen etusijalle

Manulife käyttää Azure-pilvipalveluita sovellusten modernisointiin ja uusien liiketoimintamallien tukemiseen.

No Data Available

Tavoitteena kehittyminen yhdeksi parhaista etäpankeista

ABN AMRO parantaa digitaalista asiakaspalvelumalliaan kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla sekä tehostaa videopankkitoimintaa Microsoft Teamsilla.

No Data Available

Tuottava työskentely digitaalisessa maailmassa

Franklin Templeton luo perustaa tulevaisuuden varainhoitoyritykselle Microsoft 365:n avulla.

No Data Available

Ketterän ja tehokkaan työpaikkakulttuurin edistäminen

Fannie Mae sopeutuu uusien säädösten ja demografisen kehityksen kaltaisiin muutoksiin modernisoimalla työpaikkakulttuuriaan ja sitä tukevia työkaluja.

No Data Available

Menestyminen innovaatioiden ja muutoksen avulla

Axa omaksuu älyratkaisuja, jotka mahdollistavat paremman tietoturvan ja yhteistyön – ja antavat työntekijöille valmiudet tarjota parhaita asiakasratkaisuja.

Tutustu kaikkiin rahoituspalvelualan kumppanisovelluksiin ja -palveluihin

Tutustu hyödyllisiin resursseihin

Henkilö istuu työpöydän ääressä puku yllään ja käyttää kannettavaa tietokonetta.

Lue toimialakohtaista blogiamme

Pysy ajan tasalla tutustumalla Microsoftin rahoituspalvelu-alan asiantuntijoiden uutisiin ja tietoihin.

Raportti nimeltä Pilvipalvelut edistävät rahoituspalveluiden digitalisaatiota.

Uudistu pilviteknologioiden avulla

Lue Frost & Sullivanin raportti siitä, miten rahoituspalveluorganisaatiot edistävät digitalisaatiotaan pilvipalveluiden avulla.

Henkilö pitelee kahvikuppia ja käyttää tablettia.

Seuraa Microsoftin rahoituspalveluratkaisuja Twitterissä

Hanki uusimpia tietoja ja osallistu keskusteluihin Microsoftin maailmanlaajuisen toimialaryhmän virallisella Twitter-sivulla.

Henkilö istuu auton takapenkillä ja käyttää tablettia.

Standard Chartered Bank on ensimmäinen pankki, joka asettaa pilvipalvelut etusijalle

Pankki tekee yhteistyötä Microsoftin kanssa nopeuttaakseen digitalisaatiota pilvipalveluita priorisoivan strategian avulla.

Toimialajohtajat tekevät yhteistyötä tekoälyn soveltamiseksi hyviin tarkoituksiin

Eri toimialojen välinen koalitio pyrkii ylittämään yhteiskunnallisia ja teollisia esteitä tekoälyn avulla.

Commonwealth Bankin X15 Ventures ja Microsoft solmivat kumppanuuden innovaatioiden nopeuttamiseksi

Microsoft auttaa pankkia pysyttelemään Australian rahoituspalvelualan kärjessä.

Lue lisää Microsoftin tuotteista rahoituspalvelualalle

Azure

Uudista asiakaskokemuksia ja optimoi riskienhallintaa luotetun pilvipalvelun avulla.

Dynamics 365

Yhtenäistä myyntiä ja markkinointia siten, että voit tarjota mieleenpainuvia asiakaskokemuksia.

GitHub Enterprise

Uudista kehitystä sovellusten tietoturvan, työnkulkujen automaation ja entistä tehokkaamman yhteistyön avulla.

Microsoft 365

Mahdollista tuottavuus, yhteistyö, yhtenäinen viestintä ja huippuluokan tietoturva.

Microsoft Power Platform

Analysoi tietoa Power BI:n avulla, luo ratkaisuja, automatisoi prosesseja ja luo virtuaalisia asiakaspalvelijoita.

Microsoft Teams

Yhdistä ihmisiä, sisältöä ja työkaluja, joita tiimisi tarvitsee tuottavampaan työhön.

Katso lisää rahoituspalvelualan resursseja

Pankkiala

Pääomamarkkinat

Vakuutusala

Liity Microsoft Cloud for Financial Servicesin julkiseen esiversioon

Pysy ajan tasalla Microsoft Cloud for Financial Services -ratkaisuista