Microsoft Cloud for Financial Services

Tehosta innovointia saavuttaaksesi kestävän kehityksen mukaista kasvua.

Tulevaisuuden rahoituspalvelut

Microsoft Cloud for Financial Services -ratkaisussa on ominaisuuksia, joiden avulla voit hallita tietoja tarjotaksesi kilpailijoista erottuvia kokemuksia, tukea työntekijöitä ja torjua talousrikoksia samalla, kun varmistat tietoturvan, vaatimustenmukaisuuden ja yhteentoimivuuden.

Tarjoa kilpailijoista erottuvaa palvelua

Suunniteltu lisäämään asiakasuskollisuutta, kasvua ja kannattavuutta personoidun asiakasvuorovaikutuksen ja taloustietojen avulla.

Tue työntekijöitä

Ota käyttöön uusia ratkaisuja parantaaksesi tuottavuutta sekä uudista työnkulkuja parantaaksesi työntekijöiden kokemuksia ja vahvistaaksesi asiakasyhteyksiä.

Torju talousrikollisuutta

Havaitse jatkuvasti lisääntyvää rikollisuutta ja reagoi siihen samalla, kun suojaudut menetyksiltä.

Tehosta tietoturvaa ja vaatimustenmukaisuutta

Selätä kehittyneet hyökkäykset ja pysy ajan tasalla jatkuvasti muuttuvista viranomaisvaatimuksista.

Yleiskatsaus
Guided Tour

Valmiudet

Microsoft Cloud for Financial Services

Luo personoituja kokemuksia

Suunniteltu asiakasuskollisuuden luomiseen relevantimpien vuorovaikutusten ja syvällisempien tietojen avulla.

Auta parantamaan asiakkaiden kokonaisarvoa ja asiakasuskollisuutta

Tarjoa kokonaisvaltainen näkymä asiakkaan taloudelliseen tilanteeseen, mukaan lukien käyttäytymis- ja demografiatiedot.

Tehosta lainakokemusta alusta alkaen

Tarjoa asiakkaille pääsy lainasovelluksiin ja itsepalvelutyökaluihin.

Optimoi lainanannon työnkulut

Paranna viestintää, tuottavuutta ja prosessien orkestrointia koko organisaatiossasi, samalla kun parannat asiakaskokemuksia.

Personoi ja hallitse vuorovaikutusta

Räätälöi älykkäitä vuorovaikutustapoja hyödyntämällä asiakkaiden talousnäkymää sekä viestimällä heidän kanssaan eri kanavissa.

Pysy jatkuvasti kehittyvän verkkorikollisuuden edellä

Auta suojaamaan organisaatiota, asiakkaita ja liiketoiminnan tulosta vilpilliseltä toiminnalta.

Suojaa mainettasi

Suojaa tietoja, tunnista bottihyökkäykset ja torju valetilejä, tilien kaappauksia ja petollista käyttöä tilin luonnin ja sisäänkirjautumisen aikana.

Turvaa myyntipalvelut

Suunniteltu puolustamaan verkkotapahtumia petoksilta kehittyneellä mukautuvalla tekoälyllä sekä lisäämään tuloja vähentämällä virheellisiä positiivisia ilmoituksia.

Pysy ajan tasalla säädöksistä

Suorita yksityiskohtaisia vaatimustenmukaisuusarviointeja ympäri maailmaa, hanki kysymyksiisi vastaukset asiantuntijoilta nopeasti ja pysy muuttuvien säädösten tasalla.

Luota tietoturvan ja vaatimustenmukaisuuden ammattilaisiin

Hanki apua asiantuntijatiimiltä, joka tarjoaa tukea sisäisten ja ulkoisten riskien, auditoinnin, vaatimustenmukaisuuden, verkkoturvallisuuden ja tietosuojan tiimeille.

Auta organisaatioita hallitsemaan vaatimustenmukaisuutta koskevia säädöksiä

Inventoi riskit, yksinkertaista hallintatoimia, pysy ajan tasalla säädöksistä ja sertifioinneista sekä raportoi helposti tarkastajille ja viranomaisille.

Helpota yhteentoimivuutta ja yhtenäistä tietoja

Auttaa murtamaan tietosiilot toimialan mallin ja käyttövalmiiden tietoyhteyksien avulla, jotka on suunniteltu nopeuttamaan analytiikkaa ja parantamaan liiketoiminnan työnkulkuja.

Vastaa asiakkaiden kehittyviin tarpeisiin

Tue erilaisia pankkitoiminnan malleja, mukaan lukien pankkikonttoreita, yksityis- tai yritysasiakkaita, osakeosuuksia ja kotitalouksia sekä kumppanuuksia.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"unified-customer-profile","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Yhtenäinen asiakasprofiili","videoHref":"https://www.microsoft.com/fi-fi/videoplayer/embed/RWO1WL","content":"<p>Tarjoa kokonaisvaltainen näkymä asiakkaan taloudelliseen tilanteeseen, mukaan lukien käyttäytymis- ja demografiatiedot.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Katso ohjattu esittely, jossa käsitellään Microsoft Cloud for Financial Services -ratkaisujen yhtenäisiä asiakasprofiileja.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/financial-services/unified-customer-profile/1/1","openInNewTab":true,"title":"Katso ohjattu esittely","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Auta parantamaan asiakkaiden kokonaisarvoa ja asiakasuskollisuutta"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"customer-onboarding","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":3,"name":"Asiakkaiden perehdyttäminen","videoHref":"https://www.microsoft.com/fi-fi/videoplayer/embed/RWy1Te","content":"<p>Tarjoa asiakkaille pääsy lainasovelluksiin ja itsepalvelutyökaluihin.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Katso ohjattu esittely, jossa käsitellään asiakkaiden perehdytystä Microsoft Cloud for Financial Services -ratkaisussa.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/financial-services/customer-onboarding/1/1","openInNewTab":true,"title":"Katso ohjattu esittely","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tehosta lainakokemusta alusta alkaen"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"collaboration-manager","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":4,"name":"Yhteistyöpäällikkö","videoHref":"https://www.microsoft.com/fi-fi/videoplayer/embed/RWNX72","content":"<p>Paranna viestintää, tuottavuutta ja prosessien orkestrointia koko organisaatiossasi, samalla kun parannat asiakaskokemuksia.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Katso ohjattu esittely, jossa käsitellään asiakkaiden yhteistyötä Microsoft Cloud for Financial Services -ratkaisussa.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/financial-services/customer-collaboration/1/1","openInNewTab":true,"title":"Katso ohjattu esittely","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Optimoi lainanannon työnkulut"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"banking-customer-engagement","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":5,"name":"Vuorovaikutus pankkiasiakkaiden kanssa","videoHref":"https://www.microsoft.com/fi-fi/videoplayer/embed/RWy1Tm","content":"<p>Räätälöi älykkäitä vuorovaikutustapoja hyödyntämällä asiakkaiden talousnäkymää sekä viestimällä heidän kanssaan eri kanavissa.</p>\n","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Personoi ja hallitse vuorovaikutusta"}],"arialabel":null,"id":"improved-customer-and-employee-experience","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWLFu8?ver=0b14","imageAlt":"Decorative Image","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":1,"name":"Asiakas- ja työntekijäkokemus","videoHref":"","content":"<p>Suunniteltu asiakasuskollisuuden luomiseen relevantimpien vuorovaikutusten ja syvällisempien tietojen avulla.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Luo personoituja kokemuksia"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"account-protection","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWLAh8?ver=800b","imageAlt":"Decorative Image","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":7,"name":"Tilin suojaaminen","videoHref":"","content":"<p>Suojaa&nbsp;tietoja,&nbsp;tunnista bottihyökkäykset&nbsp;ja torju&nbsp;valetilejä, tilien kaappauksia ja petollista käyttöä&nbsp;tilin luonnin ja sisäänkirjautumisen aikana.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Suojaa mainettasi"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"purchase-protection","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWLCUV?ver=a311","imageAlt":"Decorative Image","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":8,"name":"Hanki toimiva suojaus","videoHref":"","content":"<p>Suunniteltu puolustamaan verkkotapahtumia petoksilta kehittyneellä mukautuvalla tekoälyllä sekä lisäämään tuloja vähentämällä virheellisiä positiivisia ilmoituksia.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Turvaa myyntipalvelut"}],"arialabel":null,"id":"improved-financial-crime-protection","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxWNr?ver=5c90","imageAlt":"Henkilö istuu työpöydän ääressä käyttäen kannettavaa tietokonetta ja useita näyttöjä.","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":6,"name":"Talousrikosten torjunta","videoHref":"","content":"<p>Auta suojaamaan organisaatiota, asiakkaita ja liiketoiminnan tulosta vilpilliseltä toiminnalta.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pysy jatkuvasti kehittyvän verkkorikollisuuden edellä"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"risk-assurance-and-support","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWLHSA?ver=008d","imageAlt":"Decorative Image","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":10,"name":"Riskienhallinta ja tuki","videoHref":"","content":"<p>Hanki apua asiantuntijatiimiltä, joka tarjoaa tukea sisäisten ja ulkoisten riskien, auditoinnin, vaatimustenmukaisuuden, verkkoturvallisuuden ja tietosuojan tiimeille.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Luota tietoturvan ja vaatimustenmukaisuuden ammattilaisiin"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"regulatory-compliance-assessments","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Vaatimustenmukaisuuden arvioinnit","videoHref":"https://www.microsoft.com/fi-fi/videoplayer/embed/RWLN4b","content":"<p>Inventoi riskit, yksinkertaista hallintatoimia, pysy ajan tasalla säädöksistä ja sertifioinneista sekä raportoi helposti tarkastajille ja viranomaisille.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Auta organisaatioita hallitsemaan vaatimustenmukaisuutta koskevia säädöksiä"}],"arialabel":null,"id":"improved-compliance-privacy-and-security","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWLN54?ver=f3ef","imageAlt":"Decorative Image","imageHeight":730,"imageWidth":1029,"itemIndex":9,"name":"Vaatimustenmukaisuus, tietosuoja ja tietoturva","videoHref":"","content":"<p>Suorita yksityiskohtaisia vaatimustenmukaisuusarviointeja ympäri maailmaa, hanki kysymyksiisi vastaukset asiantuntijoilta nopeasti ja pysy muuttuvien säädösten tasalla.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pysy ajan tasalla säädöksistä"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"retail-banking-model","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWLSgO?ver=5cdd","imageAlt":"Henkilö käyttää kannettavaa tietokonetta aulassa.","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":13,"name":"Vähittäispankkimalli","videoHref":"","content":"<p>Tue erilaisia pankkitoiminnan malleja, mukaan lukien pankkikonttoreita, yksityis- tai yritysasiakkaita, osakeosuuksia ja kotitalouksia sekä kumppanuuksia.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vastaa asiakkaiden kehittyviin tarpeisiin"}],"arialabel":null,"id":"improved-banking-data-model","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWLN4E?ver=acb4","imageAlt":"Decorative Image","imageHeight":730,"imageWidth":1095,"itemIndex":12,"name":"Toimialan tietomalli","videoHref":"","content":"<p>Auttaa murtamaan tietosiilot toimialan mallin ja käyttövalmiiden tietoyhteyksien avulla, jotka on suunniteltu nopeuttamaan analytiikkaa ja parantamaan liiketoiminnan työnkulkuja.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Helpota yhteentoimivuutta ja yhtenäistä tietoja"}],"itemsCount":13}

Microsoft Cloud for Financial Services

Ota yhteyttä asiakkuuspäällikköön, niin pääset alkuun Microsoft Cloud for Financial Services in käytössä.*

Microsoft Cloud for Financial Services** sisältää seuraavaa:

  • Yhtenäinen asiakasprofiili ja kokonaisvaltainen kuva tiedoista
  • Itsepalveluna toimivia mobiilityökaluja asiakkaan perehdytyksen virtaviivaistamiseen
  • Aina käytettävissä olevia rahoitusyhteenvetoja sitouttamisen tueksi
  • Työnkulkuautomaatiota ja älykkäitä työkaluja prosessien orkestrointiin

*Katso ehdot

 

**Microsoft Cloud for Financial Services on yleisesti saatavilla englanniksi, ranskaksi (CA), hollanniksi, saksaksi, italiaksi ja espanjaksi sekä seuraavissa maissa: Yhdysvallat, Iso-Britannia, Kanada, Saksa, Irlanti, Ranska, Italia, Meksiko, Alankomaat ja Sveitsi

Ota selvää, miten eri organisaatiot uudistavat rahoituspalveluita

Manulife

Asiakkaiden asettaminen etusijalle

Manulife käyttää Azure-pilvipalveluita sovellusten modernisointiin ja uusien liiketoimintamallien tukemiseen.

ABN

Tavoitteena kehittyminen yhdeksi parhaista etäpankeista

ABN AMRO parantaa digitaalista asiakaspalvelumalliaan kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla sekä tehostaa videopankkitoimintaa Microsoft Teamsilla.

replace monday

Tuottava työskentely digitaalisessa maailmassa

Franklin Templeton luo perustaa tulevaisuuden varainhoitoyritykselle Microsoft 365:n avulla.

Frannie Mae

Ketterän ja tehokkaan työpaikkakulttuurin edistäminen

Fannie Mae sopeutuu uusien säädösten ja demografisen kehityksen kaltaisiin muutoksiin modernisoimalla työpaikkakulttuuriaan ja sitä tukevia työkaluja.

AXA

Menestyminen innovaatioiden ja muutoksen avulla

Axa omaksuu älyratkaisuja, jotka mahdollistavat paremman tietoturvan ja yhteistyön – ja antavat työntekijöille valmiudet tarjota parhaita asiakasratkaisuja.

Lue lisää Microsoftin tuotteista rahoituspalvelualalle

Azure

Uudista asiakaskokemuksia ja optimoi riskienhallintaa luotetun pilvipalvelun avulla.

Dynamics 365

Yhtenäistä myyntiä ja markkinointia siten, että voit tarjota mieleenpainuvia asiakaskokemuksia.

GitHub Enterprise

Uudista kehitystä sovellusten tietoturvan, työnkulkujen automaation ja entistä tehokkaamman yhteistyön avulla.

Microsoft 365

Mahdollista tuottavuus, yhteistyö, yhtenäinen viestintä ja huippuluokan tietoturva.

Microsoft Power Platform

Analysoi tietoa Power BI:n avulla, luo ratkaisuja, automatisoi prosesseja ja luo virtuaalisia asiakaspalvelijoita.

Microsoft Teams

Yhdistä ihmisiä, sisältöä ja työkaluja, joita tiimisi tarvitsee tuottavampaan työhön.

Tutustu hyödyllisiin resursseihin

Lue uusimmat tiedot viimeisimmästä julkaisusta

Tutustu Microsoft Cloud for Financial Services iin lähemmin Microsoft Igniten tallennetulla istunnolla.

Pysy ketteränä jatkuvasti muuttuvassa maisemassa

Ota selvää, miten rahoituspalvelualan johtajat edistävät digitaalisia suunnitelmiaan, jotta he voivat palvella asiakkaitaan paremmin, antaa työntekijöilleen mahdollisuudet onnistua ja edistää kestävää kasvua.

Katso Financial Services Digital Forum

Katso rahoituspalvelualan johtajien kertovan siitä, miten Microsoft Cloud for Financial Services auttaa tehostamaan prosesseja, personoimaan asiakasvuorovaikutusta ja tuottamaan monipuolisia merkityksellisiä tietoja.

Katso lisää rahoituspalvelualan resursseja

Pankkiala

Pääomamarkkinat

Vakuutusala

Kestävä kehitys

Ota selvää, miten Microsoft edistää innovaatioita rahoituspalvelualalla

Celentin tutkimusjohtaja Dan Latimore haastattelee Microsoftin pääomamarkkinaratkaisujen varajohtajaa Bill Bordenia.

No Data Available

Rakenna tulevaisuuttasi Microsoftin ja Nuancen avulla

Luo valoisampi huominen käyttämällä luotettua tekoälyä.

A person sitting in the back of a car using a tablet.

Standard Chartered Bank on ensimmäinen pankki, joka asettaa pilvipalvelut etusijalle

Pankki tekee yhteistyötä Microsoftin kanssa nopeuttaakseen digitalisaatiota pilvipalveluita priorisoivan strategian avulla.

Toimialajohtajat tekevät yhteistyötä tekoälyn soveltamiseksi hyviin tarkoituksiin

Eri toimialojen välinen koalitio pyrkii ylittämään yhteiskunnallisia ja teollisia esteitä tekoälyn avulla.

Commonwealth Bankin X15 Ventures ja Microsoft solmivat kumppanuuden innovaatioiden nopeuttamiseksi

Microsoft auttaa pankkia pysyttelemään Australian rahoituspalvelualan kärjessä.

Pysy ajan tasalla Microsoft Cloud for Financial Services -ratkaisusta

 

*Microsoft Financial Services  -lisäosa Palvelukohtaisissa ehdoissa selitetään asiakkaan ja Microsoftin edut ja velvoitteet asiakastietoja ja ei-Microsoft-tuotteiden tietoja koskeviin vaatimustenmukaisuusstandardeihin liittyen vain asiakkaan Financial Services  -lisäosan käyttöä koskien. Sovellettavat Microsoft 365:n / Office 365:n, Dynamics 365:n, Power Platformin ja Azuren käyttöoikeusehdot esitetään Tuote-ehdoissa ja Microsoftin tietosuojalausunnossa. Ne ovat edellytys  Financial Services  -lisäosan käytölle.

Saat lisätietoja Microsoftin sitoutumisesta rahoituspalvelujen vaatimustenmukaisuuteen, tietosuojaan ja yksityisyyteen  vaatimustenmukaisuusasiakirjoistamme sekä Trust Centeristä.