Microsoftin ratkaisut julkistalouden alalle

Auta herättämään talous uuteen vauhtiin ja edistä taloudellista vastuuta julkisen talouden hallintaratkaisujen avulla.

Julkisen talouden ratkaisut

Lisää avoimuutta ja tehokkuutta sekä torju petoksia, hävikkiä ja väärinkäytöksiä samalla, kun edistät taloudellista kehitystä.

Yksinkertaista maksunkeräystä

Edistä verosäännösten noudattamista ja paranna tietoturvaa kattavien digitaalisten tulopalvelujen avulla.

Edistä taloudellista kehitystä

Nopeuta talouden elpymistä turvallisilla tiedonjakokäytännöillä ja virastojen välisellä yhteistyöllä.

Torju petoksia ja korruptiota

Auta estämään petokset, hävikit ja väärinkäytökset hallitsemalla tietojen vaatimustenmukaisuutta ja korruption vastaisia toimia.

Yksinkertaista maksunkeräystä

Modernisoi veronmaksajien palvelut

Paranna veronmaksajien kokemusta ja rakenna luottamusta käyttämällä turvallisempia monikanavapalveluja.

Tehosta työntekijöiden tuottavuutta

Kehitä virastojen välistä yhteistyötä, modernisoi työntekijäkokemus ja paranna ketteryyttä.

Sujuvoita tullitoimintojen hallintaa

Auta varmistamaan vaatimustenmukaisuus ja tehostamaan tullimaksujen keräystä automatisoitujen tullimenettelyjen avulla.

Muunna lupaprosessit

Paranna tehokkuutta ja ennakkomaksujen keräämistä lisenssien ja lupien hallintaprosessissa.

Kumppaneita, jotka auttavat toteutuksessa

Tuotteita, joilla asiat onnistuvat

Edistä taloudellista kehitystä

Paranna budjettienhallintaa

Anna budjeteista ja varoista päättäville virastoille mahdollisuus kohdistaa julkiset varat nykyaikaisiin taloudellisiin ratkaisuihin.

Edistä elpymistä määrärahojen avulla

Nopeuta talouden elpymistä vastuullisten määrärahojen, kannustinten hallinnan ja taloudellisten ratkaisujen avulla.

Ota käyttöön digitaaliset hankinnat

Paranna digitaalisia palveluja edistämällä tietojen jakamista organisaatioiden ja julkishallinnon virastojen välillä.

Toimita arvokkaita tietoja

Anna talousalan työntekijöille julkishallinnon tietoja, joiden avulla he voivat tehdä tarkkoja arvioita taloudellisista tarpeista.

Kumppaneita, jotka auttavat toteutuksessa

Tuotteita, joilla asiat onnistuvat

Torju petoksia ja korruptiota

Tehosta tietojen visualisointia

Saa selkeä kuva veronmaksajaprofiileista ja huomaa poikkeamat käyttämällä big datan visualisointia ja analyysitoimintoja.

Tunnista petokset ja poikkeamat

Helpota petosten havaitsemista riskiprofiloinnin avulla ja paranna vaatimustenmukaisuutta koko arvoketjussa.

Varmista nopeat ja tarkat kyselyt

Nopeuta tutkintoja ja tee todelliseen tietoon perustuvia päätöksiä käyttämällä analytiikkaa ja liiketoimintatietoja.

Tue tarkastajia teknologian avulla

Tarjoa nykyaikaisia tarkastusten hallintaratkaisuja, kuten palvelupyyntöjen hallintaa ja virtuaalikokoustyökaluja.

Kumppaneita, jotka auttavat toteutuksessa

Tuotteita, joilla asiat onnistuvat

Raportti nimeltään Reilun ja turvallisen kaupankäynnin mahdollistava tietoyhteistyö.

Reilun ja turvallisen kaupankäynnin mahdollistava tietoyhteistyö

Tässä raportissa käsitellään tietoyhteistyön kiireellisyyttä ja positiivisia tapoja tehostaa digitaalista yhteistyötä, mikä yksinkertaistaisi tuojien ja viejien menettelyitä sekä helpottaisi kaupankäyntiä talouskasvun edistämiseksi.

Innovaatiot ja uudistukset

Näe, miten hallitukset uudistavat julkista rahoitusta

Veroilmoitusten yksinkertaistaminen

Puolan valtiovarainministeriö loi digitaalisen työkalun, jonka avulla veronmaksajat voivat lähettää veroilmoitukset muutamassa minuutissa.

Häiriöiden välttäminen

Georgian osavaltion talousviranomainen piti tärkeät palvelut toiminnassa etätyöratkaisujen avulla.

Osallistumisen lisääminen

New Zealand Trade and Enterprise tehosti asiakkaiden sitoutumista 400 prosentilla digitaalisten markkinointityökalujen avulla.

Taistelu tietoturvauhkia vastaan

Italian Comune di Catania auttoi suojaamaan julkisia tietoja ja varmistamaan palveluiden jatkuvuuden pilvipalveluiden avulla.

Yritysten lupaprosessien automatisointi

Filippiinien hallitus yksinkertaisti yritysten lupa- ja lisenssiprosessia pilvipohjaisten ohjelmistojen avulla.

Lue lisää Microsoftin tuotteista julkiselle taloudelle.

Microsoft Azure

Rakenna, hallitse ja ota käyttöön sovelluksia etänä kaikenkokoisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Microsoft Dynamics 365

Yhdistä julkisen talouden tiedot jatkuvaan analytiikkaan nopeampaa päätöksentekoa varten.

Microsoft Power Platform

Rakenna julkisen talouden ratkaisuja datan analysointiin, prosessien automatisointiin sekä tietoturvallisten palvelujen tarjoamiseen.

Microsoft 365

Yhdistä etätiimit hyödyntämällä alan johtavia sovelluksia, älykkäitä pilvipalveluita ja maailmanluokan tietoturvaa.

Microsoft Surface

Edistä tuottavuutta nopeilla, joustavilla laitteilla, jotka on tehty etätöitä varten ja varmistettu Microsoftin tietoturvan avulla.

Microsoftin tietoturva

Auta suojaamaan ihmisiä, tietoja ja infrastruktuuria kattavien tietoturvaratkaisujen avulla.

Uutiset ja tapahtumat

  

Talouden elvytystoimien etulinjassa

Näe, miten julkisesta taloudesta vastaavat viranomaiset saavat talouden uudelleen käyntiin.

Julkisen rahoituksen rooli talouden jälleenrakentamisessa

Näe, miten julkisesta taloudesta vastaavat viranomaiset voivat johtaa talouden elvytystyötä.

Verouudistus taloudellisen edun saavuttamiseksi

Tässä webinaarissa käsitellään sitä, miten koronaviruspandemia ovat korostanut verovirastojen nykyisiä haasteita.

Yhteistyötä teknologian avulla

Näe, miten teknologia ruokkii yhteistyötä julkisen talouden alalla.

Veropetosten havaitsemisen ja estämisen parantaminen

Opi taistelemaan veropetoksia vastaan tekoälyn avulla.

Yhteistyö tehokkaiden ekosysteemien kanssa

Näe, miten voit tuottaa lisäarvoa yhdessä kumppaniekosysteemien kanssa.

Valtiovarainministeriöt: digitaalisen talouden moottorit

Näe, miten valtiovarainministeriöt johtavat talouden kasvattamista.