No Data Available

ספקי ביטוח בריאות וחברות ביטוח

גלה כיצד ארגוני ביטוח בריאות מדמיינות מחדש את שירותי הבריאות. צור שיפור באיכות שירותי הבריאות עם טכנולוגיות טרנספורמטיביות שמשפרות את חוויית החבר, משפרות את התוצאות הבריאותיות ומורידות את העליות בסביבה מאובטחת ובעלת תאימות.‬

לדמיין מחדש את דרך ההתמודדות עם אתגרים בתחום הבריאות

העצם ארגוני בריאות בכל הגדלים כדי שהם יוכלו לדמיין מחדש את האופן שבו הם מאחדים בין אנשים, תהליכים ותובנות מנתונים רפואיים כדי לשפר את אספקת שירותי הבריאות. גלה פתרונות לחברות ביטוח וספקי ביטוח בריאות‬ כדי לספק טיפול מותאם אישית, להעצים את צוותי הטיפול ולשפר את התוצאות התפעוליות, בצורה טובה יותר ובסביבה מאובטחת ובעלת תאימות.ראה כיצד ארגוני ביטוח בריאות משתמשים בפתרונות Microsoft לשירותי בריאות

No Data Available

בינה מלאכותית בתחום שירותי הבריאות לעצימה את חוויית החברים

עוזר וירטואלי שזמין 24 שעות ביממה מספק לחברים גישה מהירה ופשוטה להטבות ביטוח.

שמירה על בריאות האנשים

Always Health Partners פורסת שירותי טלרפואה כדי להגן שיטות עבודה של ספק רשת מפני שחיקה במהלך מגיפה.

אדם עם שיער בהיר יושב ליד שולחן עבודה ומשתמש במחשב נישא מול חלון גדול.

Premera Blue Cross

עובדים תורמים לתרבות השירות במסגרת המעבר לעבודה מרחוק.

קבל מידע נוסף על מה ש- Microsoft מציעה לספקי ביטוח בריאות