Microsoft Enterprise Mobility + Security

האבטחה לא יכולה לחכות

שמור על האבטחה והפרודוקטיביות בכל מקום, בכל מכשיר, עם חידושים המבוססים על זהויות ובינה.

הכר את 'מנהל נקודות הקצה של Microsoft'. פתרון הניהול המאובטח והמשולב.

Microsoft Enterprise Mobility + Security היא פלטפורמה חכמה לניהול ולאבטחה של מכשירים ניידים. הפלטפורמה עוזרת להגן על הארגון ומעצימה את העובדים כך שיוכלו לעבוד בדרכים חדשות וגמישות.


Microsoft מובילה בדוח Magic Quadrant של Gartner בנושא כלים לניהול מאוחד של נקודות קצה

Gartner ציינה את Microsoft בתור מובילה בדוח Magic Quadrant ל- 2018 בנושא כלים לניהול מאוחד של נקודות קצה (UEM), בהתבסס על שלמות החזון שלנו והיכולת לבצע בשוק הניהול המאוחד של מחשבים ומכשירים ניידים.

Gartner logo

הרחב את האבטחה שלך בעזרת EMS

קבל יכולות משופרות של הגנה, זיהוי ותגובה עבור כוח העבודה הנייד שלך. EMS והמוצרים שלו מגבירים את העוצמה של יכולות האבטחה של Windows 10 ו- Office 365 ומרחיבים אותן לסביבה כולה, כולל השקעות חיצוניות.

Azure Active Directory

הפתרון המהימן ביותר לניהול זהויות וגישה בשוק, שעוזר לך להגן על אישורי משתמש ולחבר אנשים בצורה מאובטחת לאפליקציות שהם צריכים.

Microsoft Intune

ניהול נקודות קצה, ניהול גישה והגנה על נתונים בהתבסס על הענן.

Azure Information Protection

סיווג נתונים, מעקב, הגנה והצפנה בהתבסס על הענן.

אבטחת יישומי ענן של Microsoft

סוכן אבטחה של גישה לענן עם גילוי, ניתוח התנהגותי, הערכת סיכונים, הגנה על נתונים והגנה מפני איומים.

Microsoft Advanced Threat Analytics

פלטפורמה מקומית שמגנה מפני התקפות סייבר ממוקדות ומתקדמות ומפני איומים פנימיים.

Azure Advanced Threat Protection

פתרון המבוסס על הענן לזיהוי, לאיתור ולחקירה של איומים, פגיעות ופעולות זדוניות.

Microsoft Secure Score

השג את התובנות הדרושות ושפר את מצב האבטחה בעזרת Microsoft 365 ו- Azure.

EMS הוא רכיב ליבה של Microsoft 365