Trace Id is missing
דלג לתוכן הראשי
האבטחה של Microsoft

Microsoft Defender for Cloud

הגן על סביבות עם ריבוי שירותי ענן וסביבות היברידיות בעזרת אבטחה מקיפה במחזור החיים השלם, משלב הפיתוח ועד לשלב זמן הריצה.

אדם עובד על מחשב נישא ליד שולחן עבודה במשרד עם תוכנית פתוח

יכולות חדשות ב- Microsoft Defender for Cloud

גלה חידושים חדשים שיעזרו למנהלי אבטחה לאמץ אסטרטגיה מקיפה של הגנה על יישומים מקוריים בענן. למד כיצד לשפר את האבטחה באמצעות תובנות של קוד לענן ברחבי סביבות ענן מרובות ובפלטפורמות DevOps.

אבטחת סביבות היברידיות וסביבות עם ריבוי שירותי ענן

חזק את מצב האבטחה הכולל, הגן על עומסי עבודה מפני איומי סייבר מודרניים ועזור בפיתוח אפליקציות מאובטחות.

הפחת את הסיכון עם ניהול מצב אבטחה הקשרי

השג ניראות מלאה וניטור מתמשך בסביבות עם ריבוי שירותי ענן וסביבות היברידיות, תעדף את הסיכונים הקריטיים ביותר שלך עם תובנות משולבות הקשריות ובצע תיקונים בקנה מידה גדול עם זרימות עבודה מוכללות.

עזור למנוע, לזהות ולהגיב במהירות לאיומי סייבר

השג הגנה מקיפה עם ריבוי שירותי בכל התשתיות, האפליקציות והנתונים עם זיהוי ותגובה של איום סייבר מובנים בענן.

אחד ניהול אבטחה עבור DevOps

העצם צוותי אבטחה עם ניהול אבטחה מאוחד של DevOps בסביבות עם ריבוי שירותי ענן ובסביבות קווי צינור מרובים כדי לשמור על יישומי הענן מאובטחים מהשלב ההתחלתי.

הגן על סביבות עם ריבוי שירותי ענן וסביבות היברידיות בעזרת אבטחת CNAPP מקיפה, משלב הפיתוח ועד לשלב זמן הריצה.

קבל הגנה טובה יותר מקוד לענן

חזק את מצב האבטחה הכולל שלך, אפשר הגנה מפני איומי סייבר והפחת את הסיכונים בכל מחזור החיים של אפליקציית הענן בסביבות מרובות-עננים ובסביבות היברידיות.

A diagram showing user scenarios that Microsoft Defender for Cloud covers

יכולות Defender for Cloud

מצב אבטחה כולל ב- Defender for Cloud.

הצגה באופן חזותי ושיפור של מצב האבטחה הכולל באופן יזום

קבל הערכה רציפה בחינם, אמות מידה מוכללות והמלצות כדי לשפר את מצב האבטחה הכולל שלך בענן ב- Azure‏, AWS ו- Google Cloud.

צילום מסך: Microsoft Defender for Cloud – תאימות רגילה

קבל אמות מידה של תאימות במיפוי לתקני התעשייה

פעל לפי שיטות עבודה מומלצות עבור תאימות אבטחה עם ריבוי שירותי ענן עם פקדים הממופים לתקני תעשייה רגולטוריים חשובים בברירת מחדל.

צילום מסך של ניתוח נתיב מתקפת סייבר

תעדף סיכונים קריטיים עם ניתוח הקשרי של איום סייבר

גלה סיכונים בעדיפות גבוהה באמצעות ניתוח נתיבי מתקפות סייבר. קבל נתוני איומים הקשריים משאילתות גרף אבטחת ענן כדי לסייע בתעדוף התיקון.

צילום מסך של הגנה על עומס עבודה

עזור להגן על עומסי עבודה מתוכנות זדוניות ואיומי סייבר אחרים

השג כיסוי נרחב לאבטחת עומסי עבודה הנתמך על-ידי בינת אבטחה מובילה במחשבים וירטואליים, בגורמים מכילים, במסדי נתונים ובאחסון כדי לעזור למנוע תוכנות זדוניות ואיומי סייבר אחרים ב- XDR מאוחד.

צילום מסך של הגדרות סביבה

סרוק ביעילות בגישה ללא סוכן או בגישה מבוססת-סוכן

קבל סריקת פגיעויות ללא סוכן או מבוססת-סוכן עבור זריזות והגנה מקיפה על עומסי עבודה.

צילום מסך של מצב האבטחה עבור DevOps

אחד את הניראות של מצב האבטחה עבור DevOps

השג תמונה מלאה של מלאי DevOps ושל מצב האבטחה הכולל של קוד האפליקציה והתצורות בסביבות מרובות-ענן ובסביבות של קווי צינור מרובים.

צילום מסך של האבטחה של DevOps

עזור לאבטח תצורות לכל אורך מחזור החיים של הפיתוח

הפעל אבטחה של תבניות תשתית כקוד ותמונות של גורמים מכילים כדי לצמצם את מספר התצורות השגויות של ענן שמגיעות לסביבות ייצור.

צילום מסך של מאגרי קוד

האץ את התיקון של בעיות קריטיות בקוד

תעדף וספק הדרכה לגבי תיקונים באופן מקורי בכלי המפתח עם תובנות הקשריות מקיפות משלב הקוד ועד לענן.

חזור לכרטיסיות

פלטפורמת פעולות אבטחה מאוחדת

אבטח את התוכן במרחב הדיגיטלי שלך באמצעות פלטפורמת פעולות האבטחה (SecOps) היחידה שמאחדת את מלוא היכולות של תגובה וזיהוי מורחבים (XDR) וניהול מידע ואירועים של אבטחה (SIEM).

הגנה על סביבות ריבוי שירותי ענן ועל סביבות היברידיות משלב הקוד ועד לשלב הענן

למד כיצד להפחית את הסיכון שלך למתקפת סייבר באמצעות Defender עבור הענן.

כלי להערכה עצמית של בשלות תפעול האבטחה

גלה אם מרכז תפעול האבטחה שלך מוכן לזהות איומי סייבר, להגיב עליהם ולהתאושש מהם.

אדם משתמש במכשיר Tablet ובעט.

הכרה בתעשייה

'האבטחה של Microsoft' מוכרת כמובילה בתעשייה.

Forrester

הדוח The Forrester Wave: IPNS

Microsoft הוכרזה כחברה מובילה ב- The Forrester Wave™‎: Infrastructure-As-A-Service Platform Native Security (IPNS)‎, רבעון 2 לשנת 2023.1,2

Forrester.

ניהול מצב האבטחה הכולל בענן המוביל בתעשייה

Microsoft Defender CSPM הוא מוביל במצפן המנהיגות של KuppingerCole 2023 ב- CSPM.3

Forrester

™Frost Radar: פלטפורמות הגנה על עומסי עבודה בענן

Microsoft הוכרזה כחברה מובילה ב- Frost Radar™‎: דוח פלטפורמות הגנה על עומסי עבודה בענן לשנת 2023.4

ראה מה אומרים הלקוחות שלנו

מוצרים קשורים

השתמש במוצרי האבטחה של Microsoft הטובים מסוגם כדי למנוע מתקפות סייבר ולהגן מפניהן בארגון שלך.

אדם משתמש במחשב נישא.

ניהול מצב האבטחה הכולל בענן של Defender

חזק את המצב הכולל בסביבות מרובות-ענן ובסביבות היברידיות עם אבטחה הקשרית.

Defender for Cloud - תיעוד והדרכה

בלוג

שלב אבטחה מסוג קוד לענן ב- CNAPP

למד כיצד ליישם אבטחה מסוג קוד לענן באמצעות יכולות CNAPP ב- Defender for Cloud.

מדריך

עיין בתרחישים עיקריים של Defender for Cloud

סייר בתרחישים של ניהול מצב האבטחה הכולל בענן, הגנה על עומסי עבודה בענן ופעולות אבטחה של פיתוח במדריך אינטראקטיבי.

חדשות

הישאר מעודכן תמיד

קבל חדשות עבור Defender for Cloud, הנחיות תצורה, ערכות לימוד של מוצרים ועצות.

בלוג

אתגרים משמעותיים בבניית CNAPP

קבל מידע על האתגרים המובילים של מומחי אבטחה בבניית CNAPP וקבל תובנות המאפשרות פעולה.

הגן על כל דבר

הגן על העתיד שלך טוב יותר. גלה את אפשרויות האבטחה העומדות לרשותך היום.

  • [1] Forrester,‏ Forrester Wave, ‏Total Economic Impact ו- Forrester New Wave הם סימנים מסחריים של Forrester Research, Inc.‎.
  • [2] הדוח The Forrester Wave™‎: Infrastructure-As-A-Service Platform Native Security, הרבעון השני לשנת 2023, אנדרס צ'ר עם מריט מקסים, קרוליין פרובוסט וכריסטין טרלי, אפריל 2023.
  • [3] KuppingerCole Analysts AG Leadership Compass, Cloud Security Posture Management, מייק סמול, 27 ביולי 2023.
  • [4] ™Frost Radar: פלטפורמות הגנה על עומסי עבודה בענן, 2023, אנ טייאן וו, אוגוסט 2023.

עקוב אחר Microsoft