Trace Id is missing
דלג לתוכן הראשי
האבטחה של Microsoft

Microsoft Priva

שפר את מצב הפרטיות שלך, שמור על פרטיות נתוני הלקוחות ופשט את תהליכי התאימות.

אדם יושב ליד שולחן עבודה בידיים משוכלות, מחייך למחשב נישא.

לפשט את ניהול הפרטיות

התקדם לתוכנית פרטיות מודרנית באמצעות פלטפורמה מותאמת לכל גודל בהתאם לצורכי התאימות המתפתחים שלך.

איחוד פעולות לתחזוקת פרטיות נתונים

בצע אוטומציה לתהליכי הגנה על פרטיות נתונים בסביבות מקומיות, היברידיות וסביבות מרובות משתתפים.

לתקנן ולייעל את התאימות

צור גישה תקנית באמצעות מודלים ותבניות הניתנות להתאמה אישית של תהליכי פרטיות התואמים לצורכי העסק שלך.

זירוז הטרנספורמציה הדיגיטלית והפחתת הסיכונים

התחבר לפלטפורמות הנתונים שלך כדי להבטיח שנתוני הלקוחות יישארו פרטיים.

גלה את משפחת המוצרים החדשה של Microsoft Priva בתצוגה מקדימה

התקדם לתוכנית פרטיות מודרנית באמצעות מוצרים חדשים של Microsoft Priva, הזמינה כעת בתצוגה מקדימה.

הערכות פרטיות של Microsoft Priva - תצוגה מקדימה

בצע אוטומציה לגילוי, תיעוד והערכה של שימוש בנתונים אישיים.

ניהול סיכוני פרטיות של Microsoft Priva - תצוגה מקדימה

זהה נתונים אישיים והרחב את הבקרות על סיכון פרטיותך בכל ממדי הנכס הדיגיטלי שלך, כולל ב- Microsoft Azure וב- SQL.

מיפוי כלי מעקב של Microsoft Priva - תצוגה מקדימה

סרוק וזהה טכנולוגיות מעקב וטפל בתאימות לגבי פרטיות של אתר אינטרנט.

ניהול הסכמות של Microsoft Priva - תצוגה מקדימה

ייעל את ניהול מצב ההסכמות בכל קנה מידה בהתאמה לצורכי העסק שלך.

בקשות לזכויות נושא של Microsoft Priva - תצוגה מקדימה

נהל את מימוש הבקשות לזכויות נושא בכל קנה מידה לגבי נתונים החורגים מתחום Microsoft M365.

חזור לכרטיסיות

גלה את משפחת המוצרים החדשה של Microsoft Priva - זמין מיידית

עזור להגן על נתונים אישיים והתעדכן בדרישות פרטיות מורכבות המשתנות ללא הרף.

אדם משתמש במכשיר Tablet המחובר לצג שולחני אשר מציג דוחות ב- Microsoft Priva.

ניהול סיכוני פרטיות של Microsoft Priva

זהה נתונים אישיים וסיכוני פרטיות קריטיים, הפוך את צמצום הסיכונים לאוטומטי והעצם עובדים לקבל החלטות חכמות בניהול הנתונים שלהם.

שלושה אנשים מנהלים שיחה בחדר ישיבות.

בקשות לזכויות נושא של Microsoft Priva

נהל בקשות לזכויות נושא בדרך אוטומטית, מאובטחת וניתנת לביקורת.

משאבים נוספים

בלוג

גלה מוצרים חדשים של Microsoft Priva

עזור לארגון שלך למטב את פעולות הפרטיות ולפשט את התאימות להצעות החדשות של Priva, עכשיו בתצוגה מקדימה.

שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

מצא תשובות לשאלות נפוצות לגבי מוצרי Microsoft Priva.

תחילת העבודה

התקדם לפעולות פרטיות מודרניות וייעל את התאימות.

עקוב אחר Microsoft