Trace Id is missing
דלג לתוכן הראשי
האבטחה של Microsoft

בקשות לזכויות נושא של Microsoft Priva

נהל בקנה מידה גדול והגב בבטחה באמצעות גילוי נתונים אוטומטי, זיהוי התנגשויות, סקירה והכנה לפרסום ושיתוף פעולה מאובטח.

שלושה עמיתים מנהלים שיחה במשרד

כנס Microsoft Security Summit

צריך יותר מאבטחה כדי לשמור על פרטיות. גלה כיצד Microsoft Priva יכול לעזור.

נהל בקנה מידה גדול, הגב בבטחה

נהל בקשות לזכויות נושא בדרך אוטומטית, מאובטחת וניתנת לביקורת.

הפוך גילוי נתונים וזיהוי התנגשויות לאוטומטיים

אסוף את המידע האישי של המבקש וזהה התנגשויות נתונים כגון מידע רגיש או נתונים השייכים למשתמשים אחרים.

שתף פעולה, סקור והגב בבטחה וביעילות

הבא שיתוף פעולה לפלטפורמה מוגנת, תוך סקירת נתונים והכנתם לפרסום בתצוגות המקוריות שלהם בעזרת תובנות עשירות.

שלב עם האקוסיסטמה של הפרטיות שלך

אפשר ל- Microsoft לדעת היכן אתה נמצא עם ממשקי API של Microsoft Graph המתחברים לפתרונות פרטיות בארגון או של צד שלישי.

יכולות עיקריות של בקשות זכויות נושא Priva

אוטומציה של גילוי נתונים

אוטומציה של גילוי נתונים

אתר אוטומטית קבצים המכילים נתונים אישיים, כגון הודעות דוא"ל, הודעות, מסמכים ושקופיות.

הנפשה של משתמש המציג אוסף נתונים שמוינו לפי סוג עדיפות וזיהוי התנגשויות נתונים כגון מידע סודי

זיהוי התנגשויות נתונים

זהה אוטומטית קבצים המסומנים כסודיים או קבצים המכילים נתונים אישיים של אנשים מרובים כדי למנוע דליפת נתונים.

הנפשה המציגה משתמש מעיין בגיליון אלקטרוני של Excel בתצוגה המקורית שלו ועורך לפרסום נתונים אישיים של אנשים אחרים.

חוויית סקירה קלה לשימוש בארגון

סקור והכן לפרסום קבצים הממוקמים במערכת החיה בתצוגות המקוריות שלהם מבלי ליצור עותקים כפולים.

הנפשה של משתמש פותח את Teams דרך 'תאימות Microsoft 365' כדי לשלוח הודעה למשתף פעולה

שיתוף פעולה מאובטח ותואם

ספק שיתוף פעולה לפלטפורמה מוגנת עם Microsoft Teams ו- Microsoft Power Automate, תוך הפיכת משימות חוזרות לאוטומטיות תוך מניעת פיזור נתונים אישיים.

חזור לכרטיסיות

שלב עם האקוסיסטמה של הפרטיות שלך

התחבר לתהליכים הקיימים שלך כדי לנהל בקשות בדרך מאוחדת בכל הנכס הדיגיטלי שלך. ה- API של בקשות זכויות הנושא של Microsoft Graph משלב את בקשות זכויות הנושא Priva עם פתרונות הפרטיות בארגון או פתרונות הפרטיות שנבנו על-ידי שותף.

דיאגרמה שמראה איך להשתלב עם סביבת הפרטיות שלך

שלב עם Power Automate ועם Information Protection כדי לעזור לך להפוך בקשות לזכויות נושא לאוטומטיות.

קבל מידע נוסף על הצגת פרטי ניתוחים באמצעות לוח המחוונים של הניתוח.

תבניות מוכללות של Power Automate

הפוך לאוטומטיות משימות חוזרות כגון הוספת תזכורת בלוח שנה, יצירת רשומת בקשה ב- ServiceNow, או שיתוף קבצים מתויגים עם בעלי עניין.

חזור לכרטיסיות

תוכניות ומחירים עבור בקשות לזכויות נושא של Microsoft Priva

נהל בקשות בקנה מידה רחב. הפוך תהליכי גילוי נתונים וזיהוי התנגשויות לאוטומטיים, שתף פעולה בצורה מאובטחת ויעילה, עיין בקבצים בתצוגות המקוריות שלהם ומחק אותם ושלב עם פתרונות מקומיים בנושא פרטיות או פתרונות שיצרו שותפים בנושא זה.

בקשות זכויות נושא Priva‏ (1)

Originally starting from USD$199.80 now starting from USD$199.80

USD$199.80 USD$199.80

/בקשה

  • השתמש בבקשות לזכויות נושא של Microsoft Priva כדי:

  • להפוך את התגובה שלך לבקשות לזכויות בעלי נתונים לאוטומטית ולנהל את הבקשות בהיקף נרחב.

  • להשתמש בתבניות Power Automate עם תהליכים עסקיים קיימים (מחייב רשיון מתאים עבור Power Automate).

  • להשתמש בגישה תוכניתית לממשקי API.

  • לשתף פעולה בצורה מאובטחת עם בעלי עניין אחרים דרך Teams (מחייב רשיון מתאים עבור Teams).

  • 'בקשות לזכויות של בעלי נתונים של Priva' זמין בתור הרחבה ללקוחות זכאים של Microsoft 365 ושל Office 365. מידע נוסף.

    נסה את 'בקשות לזכויות של בעלי נתונים של Priva' למשך 90 יום או צור עד 50 בקשות לזכויות של בעלי נתונים (הראשון שתוקפו פג) ללא עלות.

מוצרים קשורים

אדם יושב ליד שולחן עבודה ומשתמש במחשב נישא המחובר לצג של מחשב שולחני

ניהול סיכוני פרטיות של Microsoft Priva

הגן על מידע אישי ונהל סיכוני פרטיות המתעוררים מחשיפת יתר של נתונים, אגירה והעברה.

איש מביט מעבר לכתפה של עמיתה לעבודה במחשב שלה.

הגנה על מידע ב- Microsoft Purview

הגן באופן אוטומטי על מידע אישי ונהל אותו בכל מקום שבו הוא נמצא.

אישה מרכיבה אוזניות ומשתמשת במחשב Tablet.

מנהל התאימות ב- Microsoft Purview

פשט את התאימות בנושא פרטיות בעזרת חוקי הגנה על נתונים ועל צרכנים, כגון GDPR ו- CCPA.

משאבים

ספר אלקטרוני

חמש עצות להפיכת בקשות לזכויות נושא לאוטומטיות

למד חמש עצות להפיכת בקשות לזכויות נושא לאוטומטיות וגלה כיצד Microsoft Priva יכול לעזור.

בלוג

הבלוג של Microsoft Priva

קבל את ההכרזות האחרונות לגבי Microsoft Priva.

וידאו

סרטון של Microsoft Mechanics

קבל מידע נוסף על היכולות של Microsoft Priva ממומחה תאימות ופרטיות של Microsoft.

סקירה טכנית

תיעוד טכני

למד כיצד להגדיר את Microsoft Priva ולהשתמש בו.

תחילת העבודה

הגן על הכול והשג צמיחה לעתיד עוד היום. התחל את גירסת הניסיון בחינם.

עקוב אחר Microsoft