Microsoft Defender עבור נקודת קצה

גלה ואבטח מכשירים של נקודות קצה בארגון מרובה הפלטפורמות שלך.

Device screen showing the Microsoft Defender Security Center security operations dashboard

היעד לאבטחה מקיפה של נקודות קצה

עצור במהירות מתקפות, הרחב את משאבי האבטחה ופתח את אמצעי ההגנה במערכות הפעלה שונות ובמכשירי רשת.

עצור איומים במהירות

השג יתרון במאבק באיומים מתוחכמים כגון תוכנות כופר ותקיפות סייבר בחסות ממשלה אחרת.

שנה את קנה המידה של האבטחה

ספק לגורמי ההגנה יותר זמן לתעדוף סיכונים ולשיפור מצב האבטחה.

המשך לפתח את אמצעי ההגנה שלך

התקדם אל מעבר למאגרי נקודות קצה, וקדם את האבטחה על סמך בסיס עבור זיהוי ותגובה מורחבים (XDR) ו'אפס אמון'. 

יכולות

השג תצוגה הוליסטית של הסביבה שלך, צמצם איומים מתקדמים והגב להתראות מפלטפורמה יחידה ומאוחדת.

Device inventory list in Microsoft 365 Defender.

מנע שטחים מתים בסביבה שלך

גלה נקודות קצה ומכשירי רשת לא מנוהלים ובלתי מורשים, והגן על הנכסים הללו באמצעות זרימות עבודה משולבות.

Device screen displaying Microsoft Defender for Endpoint threat and vulnerability management dashboard

גלה נקודות תורפה ותצורות שגויות בזמן אמת

שלב את האבטחה וה- IT באמצעות ניהול איומים ופגיעויות כדי לגלות, לתעדף ולתקן במהירות נקודות תורפה ותצורות שגויות.


למידע נוסף

Device screen displaying Microsoft Defender for Endpoint investigation graph

עבור במהירות מהתראה לתיקון בכל קנה מידה באמצעות אוטומציה

בצע חקירות אוטומטיות של התראות ונטרל איומים מורכבים תוך דקות ספורות. החל שיטות עבודה מומלצות ואלגוריתמים חכמים לקבלת החלטות כדי לזהות איומים פעילים ולקבוע איזו פעולה יש לנקוט.

צפה בסרטון

Device screen displaying Windows Security protection history showing details about a blocked threat.

חסום תוכנות זדוניות ואיומים מתוחכמים

התגונן מפני תוכנות זדוניות פולימורפיות ומטמורפיות ואיומים ללא קבצים ומבוססי קבצים - שלא נראו בעבר - על-ידי הגנה של הדור הבא.

קבל מידע על הגנה של הדור הבא

Device screen displaying Microsoft Defender Security Center showing alert details about a pass-the-ticket attack.

זהה תקיפות מתקדמות והגב להן על-ידי ניטור וניתוח עמוק של איומים

שפר את מרכז פעולות האבטחה שלך בעזרת ידע מעמיק, ניטור של איומים מתקדמים וניתוח. אתר מתקפות וקודי ניצול לרעה באמצעות ניתוח התנהגות ולמידת מכונה מתקדמים.

למד כיצד לחקור תקריות

Device screen displaying Microsoft 365 security attack surface reduction rule detections

מנע סיכונים וצמצם את שטח התקיפה שלך

השתמש בצמצום שטח תקיפה כדי למזער את האזורים שבהם הארגון שלך עלול להיות פגיע לאיומים.

קבל מידע על צמצום שטח תקיפה

Device screen displaying Microsoft Defender service status.

הגן על המכשירים הניידים שלך

קבל יכולות הגנה מפני איומים על מכשירים ניידים עבור Android ו- iOS עם Microsoft Defender עבור נקודת קצה.

Device screen displaying Microsoft defender configuration management.

הפוך את ניהול אבטחת נקודות הקצה לפעולה פשוטה

הצג קביעת תצורה, פריסה וניהול של נקודות קצה באמצעות Microsoft Endpoint Manager.

Device inventory list in Microsoft 365 Defender.

מנע שטחים מתים בסביבה שלך

גלה נקודות קצה ומכשירי רשת לא מנוהלים ובלתי מורשים, והגן על הנכסים הללו באמצעות זרימות עבודה משולבות.

Device screen displaying Microsoft Defender for Endpoint threat and vulnerability management dashboard

גלה נקודות תורפה ותצורות שגויות בזמן אמת

שלב את האבטחה וה- IT באמצעות ניהול איומים ופגיעויות כדי לגלות, לתעדף ולתקן במהירות נקודות תורפה ותצורות שגויות.


למידע נוסף

Device screen displaying Microsoft Defender for Endpoint investigation graph

עבור במהירות מהתראה לתיקון בכל קנה מידה באמצעות אוטומציה

בצע חקירות אוטומטיות של התראות ונטרל איומים מורכבים תוך דקות ספורות. החל שיטות עבודה מומלצות ואלגוריתמים חכמים לקבלת החלטות כדי לזהות איומים פעילים ולקבוע איזו פעולה יש לנקוט.

צפה בסרטון

Device screen displaying Windows Security protection history showing details about a blocked threat.

חסום תוכנות זדוניות ואיומים מתוחכמים

התגונן מפני תוכנות זדוניות פולימורפיות ומטמורפיות ואיומים ללא קבצים ומבוססי קבצים - שלא נראו בעבר - על-ידי הגנה של הדור הבא.

קבל מידע על הגנה של הדור הבא

Device screen displaying Microsoft Defender Security Center showing alert details about a pass-the-ticket attack.

זהה תקיפות מתקדמות והגב להן על-ידי ניטור וניתוח עמוק של איומים

שפר את מרכז פעולות האבטחה שלך בעזרת ידע מעמיק, ניטור של איומים מתקדמים וניתוח. אתר מתקפות וקודי ניצול לרעה באמצעות ניתוח התנהגות ולמידת מכונה מתקדמים.

למד כיצד לחקור תקריות

Device screen displaying Microsoft 365 security attack surface reduction rule detections

מנע סיכונים וצמצם את שטח התקיפה שלך

השתמש בצמצום שטח תקיפה כדי למזער את האזורים שבהם הארגון שלך עלול להיות פגיע לאיומים.

קבל מידע על צמצום שטח תקיפה

Device screen displaying Microsoft Defender service status.

הגן על המכשירים הניידים שלך

קבל יכולות הגנה מפני איומים על מכשירים ניידים עבור Android ו- iOS עם Microsoft Defender עבור נקודת קצה.

Device screen displaying Microsoft defender configuration management.

הפוך את ניהול אבטחת נקודות הקצה לפעולה פשוטה

הצג קביעת תצורה, פריסה וניהול של נקודות קצה באמצעות Microsoft Endpoint Manager.

‏'Microsoft Defender עבור נקודת קצה' מאפשר לארגון שלך לעצור תקיפות, להגדיל את משאבי האבטחה ולפתח את אמצעי ההגנה שלך במהירות על ידי אספקת אבטחה טובה מסוגה של נקודות קצה ב- Windows,‏ macOS,‏ Linux ו- iOS ומכשירי רשת. היה סמוך ובטוח בגישת האבטחה שלך בידיעה ש- 'Microsoft Defender עבור נקודת קצה' מספק את הכלים והתובנות הנחוצות כדי להשיג הבנה הוליסטית של הסביבה שלך, לצמצם איומים מתקדמים ולהגיב באופן מיידי להתראות - כל זאת מפלטפורמה מאוחדת אחת.

הגנה משולבת מפני איומים בעזרת SIEM ו- XDR

Microsoft מעצימה את אמצעי ההגנה של הארגון בכך שהיא מעניקה את הכלים הנכונים ואת הבינה בידיים של האנשים הנכונים. שלב ניהול מידע ואירועים של אבטחה (SIEM) וזיהוי ותגובה מורחבות (XDR) כדי להגביר את היעילות והאפקטיביות תוך הגנה על הנכסים הדיגיטליים שלך.

 

קבל מידע נוסף על הגנה מפני איומים

Microsoft 365 Defender

 

זהה התקפות ברחבי עומסי העבודה של Microsoft 365 והגן מפניהם בעזרת היכולות המובנות של XDR.

Microsoft 365 Defender dashboard highlighting active incidents, active threats and more.

Microsoft 365 Defender

 

זהה התקפות ברחבי עומסי העבודה של Microsoft 365 והגן מפניהם בעזרת היכולות המובנות של XDR.

הכרה בתעשייה

ראה מה אומרים הלקוחות שלנו

השווה בין אפשרויות רכישה גמישות

גלה את יכולות האבטחה המקיפות ב- 'Microsoft Defender עבור נקודת קצה' בגירסה P2, הכלולות ב- Microsoft 365 E5 וב- 'Microsoft Defender עבור נקודת קצה' בגירסה P1, שכלול עם Microsoft 365 E3.

הגנה על נקודות קצה התמקדה במניעה

'Microsoft Defender עבור נקודת קצה' בגירסה P1

‏'Microsoft Defender עבור נקודת קצה' בגירסה P1 מציע קבוצת יסוד של יכולות, כולל כלים מובילים בתעשייה נגד תוכנות זדוניות, צמצום שטח תקיפה וכן גישה מותנית מבוססת-מכשירים.

 • כלי אבטחה מאוחדים וניהול מרכזי
 • כלים מהדור הבא נגד תוכנות זדוניות
 • כללים לצמצום שטח התקיפה
 • בקרת מכשירים (כגון USB)
 • חומת אש בנקודת הקצה
 • הגנה על הרשת
 • בקרת אינטרנט / חסימת כתובות URL מבוססת-קטגוריה
 • גישה מותנית מבוססת-מכשירים
 • גישה מבוקרת לתיקיות
 • ממשקי API, מחבר SIEM,‏ בינת איומים מותאמת אישית
 • בקרת אפליקציות

הגנה על נקודות קצה עם זיהוי ותגובה מתקדמים

'Microsoft Defender עבור נקודת קצה' בגירסה P2

‏'Microsoft Defender עבור נקודת קצה' בגירסה P2 מציע את קבוצת היכולות המלאה, כולל כל התכונות של גירסה P1 בתוספת זיהוי ותגובה בנקודות קצה, חקירה אוטומטית ותגובה אוטומטית למקרים וכן ניהול איומים ופגיעויות.

כולל את כל מה שמופיע ב- Endpoint P1, ובנוסף:

 • זיהוי ותגובה בנקודות קצה
 • חקירה ותיקון אוטומטיים של איומים
 • ניהול איומים ופגיעויות
 • בינת איומים (ניתוח איומים)
 • ארגז חול (Sandbox) (ניתוח עמוק)
 • מומחי איומים של Microsoft6

מוצרים קשורים של Microsoft Defender

ספק הגנה מפני איומי סייבר עם אבטחה טובה מסוגה של Microsoft.

משאבים נוספים

הגן על כל דבר

הגן טוב יותר על העתיד שלך. גלה את אפשרויות האבטחה העומדות לרשותך היום.

 1. ‏Forrester ו- Forrester Wave הם סימנים מסחריים של Forrester Research, Inc.‎.
 2. הדוח The Forrester Wave™‎: ספקי זיהוי ותגובה בנקודות קצה, רבעון 2 לשנת 2022, אלי מלן, אפריל 2022.
 3. הדוח Forrester New Wave™‎: ספקי זיהוי ותגובה מורחבים (XDR), רבעון 4 לשנת 2021, אלי מלן, אוקטובר 2021.
 4. Gartner אינה תומכת באף ספק, מוצר או שירות שצוין בפרסומי המחקרים שלה, ואינה מייעצת למשתמשים בטכנולוגיה לבחור רק את הספקים עם הדירוגים הגבוהים ביותר או עם כל סימול אחר. פרסומי המחקרים של Gartner כוללים את הדעות של ארגון המחקר של Gartner, ואין לפרש אותם כהצהרת עובדות. ‏Gartner מסירה מעצמה כל אחריות, מפורשת או משתמעת, בנוגע למחקר זה, לרבות אחריות לסחירות או להתאמה למטרה מסוימת.
  ‏GARTNER ו- Magic Quadrant הם סימן שירות וסימנים מסחריים רשומים של Gartner, Inc.‎ ו/או של החברות המסונפות אליה בארה"ב וברחבי העולם, והתקבל אישור לשימוש בהם כאן. כל הזכויות שמורות.
 5. דוח Magic Quadrant של Gartner בתחום פלטפורמות הגנה על נקודות קצה, פיטר פירסטברוק | דיוניזיו זומרלה | פראטיק בז'נקה | לורנס פינגרי | פול וובר, 05 במאי 2021.
 6. כולל את השירותים Targeted Attack Notifications ‏(TAN) ו'מומחים לפי דרישה' (EOD). הלקוחות חייבים להגיש בקשה ל- TAN, ו- EOD זמין לרכישה כהרחבה.
 7. האפליקציה זמינה ב- Windows‏, macOS,‏ Android™‎ ו- iOS באזורי חיוב נבחרים של Microsoft 365 Family או Personal.