Trace Id is missing
דלג לתוכן הראשי
האבטחה של Microsoft

ניהול סיכוני פרטיות של Microsoft Priva

הגן על נתונים אישיים ובנה סביבת עבודה גמישה מבחינת פרטיות.

איש מנתח נתונים שמוצגים בצג על שולחן עבודה.

בנה סביבת עבודה גמישה מבחינת פרטיות

זהה נתונים אישיים וסיכוני פרטיות קריטיים, הפוך את צמצום הסיכונים לאוטומטי והעצם עובדים לקבל החלטות חכמות בניהול הנתונים שלהם.

זהה התנגשויות וסיכוני פרטיות קריטיים

השג ניראות לסיכוני הפרטיות של הנתונים האישיים שלך והנתונים הקשורים אליהם הנובעים מחשיפת יתר, מאגירה ומהעברות בעזרת גילוי נתונים אוטומטי ואותות סיכון מתואמים.

הפוך את צמצום הסיכונים לאוטומטי ומנע אירועי פרטיות

צמצם סיכוני פרטיות בצורה יעילה ומנע אירועי פרטיות בעזרת מדיניות אוטומטית ופעולות מומלצות למשתמש.

עודד עובדים לקהל החלטות חכמות לטיפול בנתונים

טפח תרבות פעילה בנושא פרטיות על-ידי העלאת המודעות והאחריות כלפי אירועי פרטיות וסיכונים מבלי לפגוע בפרודוקטיביות של העובדים.

תכונות עיקריות של 'ניהול סיכוני פרטיות של Microsoft Priva'

GIF שמציג משתמש המנווט בין תובנות מעשיות ב- Microsoft Priva

תובנות פרטיות המאפשרות פעולה

הערך את מצב הפרטיות בארגון שלך – כמה נתונים אישיים קיימים בסביבה, היכן הם ממוקמים, כיצד הם מועברים ואילו סיכוני פרטיות זוהו.

GIF שמציג מסמך Word שנבחר בהודעת דואר אלקטרוני ובקשה לספק צידוק עסקי לשמירת המסמך.

צמצום נתונים

עזור לזהות נתונים אישיים שאינם בשימוש, שלח למשתמשים תקציר דואר אלקטרוני כדי לעיין בפריטים ישנים ולמחוק אותם ולספק הדרכה בנושא פרטיות כדי לצמצם חשיפת יתר של נתונים.

GIF שמציג משתמש המנסה לשלוח מידע אישי למשתמש אחר ב- Teams אך ההודעה נחסמת עקב מדיניות ארגונית

העברת נתונים

עזור להגן על תנועות של נתונים אישיים בין גבולות הניתנים להתאמה אישית, כגון אזורים גיאוגרפיים או מחלקות וחסום העברות מסוכנות כמעט בזמן אמת.

GIF שמציג מסמך Word שנבחר בהודעת דואר אלקטרוני ובקשה לספק צידוק עסקי לשמירת המסמך.

חשיפת יתר של נתונים

עזור להגן על שיתוף יתר של נתונים אישיים, הנחה בעלי קבצים לעיין בהרשאות הגישה ולהתאים אותן וספק הדרכה בנושא פרטיות כדי להפחית אירועים של חשיפת יתר.

חזור לכרטיסיות

ניהול סיכוני פרטיות Priva

Originally starting from USD$5.00 now starting from USD$5.00

USD$5.00 USD$5.00

למשתמש/לחודש

(מנוי שנתי בחידוש אוטומטי)

  • השתמש ב'ניהול סיכוני פרטיות של Microsoft Priva' כדי:

  • להשיג ניראות לגבי הנתונים האישיים בסביבת Microsoft 365 שלך (Exchange Online‏, SharePoint‏, OneDrive for business ו- Microsoft Teams) וסיכוני הפרטיות הקשורים.

  • למנף תבניות ברירת מחדל של מדיניות פרטיות, כולל מזעור נתונים, חשיפת יתר של נתונים והעברות של נתונים או התאמתם כך שיענו על צרכי הארגון הייחודיים.

  • לקבל פעולות תיקון מומלצות כדי להפחית באופן יזום סיכוני פרטיות.

  • להיות בקשר עם עובדי מידע מחבילת הפרודוקטיביות ולקדם שינוי התנהגותי. 

  • ניהול סיכוני פרטיות של Microsoft Priva זמין בתור הרחבה ללקוחות זכאים של Microsoft 365 ושל Office 365. למידע נוסף.

  • jhjh

מוצרים קשורים

שלושה עמיתים מנהלים שיחה ליד שולחן עבודה

בקשות זכויות נושא Priva

נהל בקשות בקנה מידה רחב. הפוך תהליכי גילוי נתונים וזיהוי התנגשויות לאוטומטיים, שתף פעולה בצורה מאובטחת ויעילה, עיין בקבצים בתצוגות המקוריות שלהם ומחק אותם ושלב עם פתרונות מקומיים בנושא פרטיות או פתרונות שיצרו שותפים בנושא זה.

איש מביט מעבר לכתפה של עמיתה לעבודה במחשב שלה.

הגנה על מידע ב- Microsoft Purview

הגן באופן אוטומטי על מידע אישי ונהל אותו בכל מקום שבו הוא נמצא.

אישה מרכיבה אוזניות ומשתמשת במחשב Tablet.

מנהל התאימות ב- Microsoft Purview

פשט את התאימות בנושא פרטיות בעזרת חוקי הגנה על נתונים ועל צרכנים, כגון GDPR ו- CCPA.

משאבים

בלוג

הבלוג של Microsoft Priva

קבל את ההכרזות האחרונות לגבי Microsoft Priva.

סרטון

סרטון של Microsoft Mechanics

קבל מידע נוסף על היכולות של Microsoft Priva ממומחה תאימות ופרטיות של Microsoft.

סקירה טכנית

תיעוד טכני

למד כיצד להגדיר את Microsoft Priva ולהשתמש בו.

ספר אלקטרוני

אמץ גישה שמתמקדת באנשים כדי לבנות מקום עבודה שמספק פרטיות איתנה

קבל מידע נוסף על טיפוח תרבות של פרטיות וגלה כיצד Microsoft Priva יכול לעזור.

תחילת העבודה

הגן על הכול והשג צמיחה לעתיד עוד היום. התחל את גירסת הניסיון בחינם.

עקוב אחר Microsoft