A meeting with 7 people in a conference room with a large screen on the back wall displaying notes in Teams.

תאימות של Microsoft 365 E5

Microsoft מציעה פתרונות מקיפים של תאימות ופיקוח על נתונים כדי לעזור לארגון שלך לנהל סיכונים, להגן ולפקח על נתונים רגישים ולהגיב לדרישות רגולטוריות.

 • הגן על נתונים רגישים בין עננים, אפליקציות ונקודות קצה.
 • זהה ותקן סיכונים קריטיים בתוך הארגון.
 • חקור וספק מענה לדרישות החוק עם נתונים רלוונטיים.
 • הערך את התאימות והגב לדרישות רגולטוריות.

* לקוחות שיש להם כעת רשיון עבור Enterprise Mobility + Security E3, ‏Office E3, או Microsoft 365 E3 זכאים לרכוש או לנסות את חבילת התאימות של Microsoft 365 E5. היכולות והתכונות של 'תאימות של Microsoft 365 E5' כלולות ברשיון של Microsoft 365 E5.

דבר עם מומחה מכירות

כדי לדבר עם מומחה מכירות, התקשר אל 1809-440-923.Available Monday to Friday from 6AM to 6PM PT

USD$12.00 למשתמש/לחודש
(מנוי שנתי בחידוש אוטומטי)
המחיר אינו כולל מס.
או
מבט כולל שאלות נפוצות

פתרונות חכמים לניהול סיכונים ולתאימות

Microsoft מציעה פתרונות מקיפים של תאימות ופיקוח על נתונים כדי לעזור לארגון שלך לנהל סיכונים, להגן ולפקח על נתונים רגישים ולהגיב לדרישות רגולטוריות.

 

 • מניעת אובדן נתונים ב- Microsoft Purview

  זהה ונטר מידע רגיש המאוחסן במיקומים של Office 365 והגן עליו באופן אוטומטי.

 • הגנה על מידע ב- Microsoft Purview

  זהה נתונים רגישים, כולל מספרי כרטיסי אשראי, חשבונות בנק ודרכונים, והגן עליהם.

 • ניהול מחזור חיים של נתונים באמצעות Microsoft Purview

  סווג נתונים ופקח עליהם לפי קנה מידה בעזרת תוויות כדי לשמור תוכן המבוסס על המועד שבו מתרחש סוג מסוים של אירוע.

 • הצפנת הודעות ב- Microsoft Purview

  שלח הודעות דואר אלקטרוני מוצפנות לאנשים בתוך הארגון ומחוצה לו וקבל מהם הודעות מוצפנות.

 • תאימות תקשורת ב- Microsoft Purview

  מזער את סיכוני התקשורת על-ידי זיהוי ולכידה של הודעות בלתי הולמות בארגון שלך ונקיטת פעולות תיקון לגביהן.

 • כספת לקוח ב- Microsoft Purview

  שמור על שליטה בתוכן שלך באמצעות אישור גישה מפורש עבור פעולות שירות.

 • ביקורת ב- Microsoft Purview

  השג ניראות באמצעות יכולות ביקורת חדשות שמסייעות בחקירות פורנזיות וחקירות תאימות.

 • פורטל התאימות של Microsoft Purview

  נטר את מצב הסיכונים הכולל שלך, בחן פעולות מומלצות וקבע הגדרות כדי לעמוד בהתחייבויות מורכבות של תאימות.

 • מנהל התאימות ב- Microsoft Purview

  מפשט את התאימות ועוזר להפחית את הסיכון על-ידי תרגום דרישות רגולטוריות מורכבות לבקרות ספציפיות ואספקת מדדים ניתנים לכימות של תאימות באמצעות ניקוד תאימות.

 • מפתח לקוח של Microsoft Purview

  עזור לעמוד בדרישות התאימות על-ידי תרגול שליטה במפתחות ההצפנה של הארגון שלך.

 • ניהול סיכונים פנימיים ב- Microsoft Purview

  זהה וחקור פעילויות מסוכנות בארגון שלך ונקוט פעולה ביחס אליהן.

 • מחסומי מידע ב- Microsoft Purview

  הגבל את התקשורת בין קבוצות ספציפיות של משתמשים בארגון שלך כדי להגן על מידע פנימי.

 • ניהול גישה מורשית ב- Microsoft Purview

  עזור להגן על הארגון שלך מפני הפרות באמצעות בקרת גישה פרטנית על משימות מנהל מערכת מורשות.

 • גילוי אלקטרוני ב- Microsoft Purview

  נהל את זרימת העבודה מקצה לקצה של חקירות פנימיות וחיצוניות.

גישה הוליסטית להגנה על נתונים

גישה הוליסטית להגנה על נתונים יכולה לספק תוצאות טובות יותר ברחבי הארגון. קבל מידע על שלושה צעדים שיעזרו לקרב בין חברי הארגון.

התחל בעבודה עוד היום