Privileged Identity Management

גלה, הגבל ונטר זכויות גישה

ודא שחשבונות מנהל המערכת שלך יישארו מאובטחים על-ידי הגבלת הגישה לפעולות קריטיות.

Privileged Identity Management

מהו Privileged Identity Management?

Privileged Identity Management מספק הפעלת תפקידים המבוססת על זמן ומבוססת על אישורים כדי לצמצם את הסיכונים לגישה עודפת או מיותרת או לגישה שנעשה בה שימוש לרעה למשאבים חשובים בארגון שלך.

Avanade

עם הפתרון הקיים, למחלקת ה- IT לא היתה דרך לעקוב עם איזה תוכן המשתמשים קיימו אינטראקציה, כמה זמן משאבים שותפו, האם חשבונות עדיין יהיו פעילים והאם הרשאות המשתמשים היו בסכנת תפוגה – סיוט מהיבט הביקורת.

Privileged Identity Management ב- Azure AD

Azure AD Privileged Identity Management מאפשר לך להגביל גישת מנהל מערכת קבועה לתפקידים מורשים, לגלות למי יש גישה ולסקור גישה מורשית.

מבוא ל- Privileged Identity Management

נהל את הגישה למשאבים חשובים בארגון שלך, שלוט בה ונטר אותה באמצעות Privileged Identity Management ב- Azure AD.

ניהול גישה עם הרשאות מינימליות

אכוף את העיקרון של הרשאות מינימליות בכך שתסקור, תחדש ותרחיב מעת לעת את הגישה למשאבים.

השתמש בגישה מורשית בשיטת Just-in-Time

מנע גישה מתמידה ואכוף גישה מוגבלת בזמן עבור תפקידים קריטיים ב- Privileged Identity Management.

גלה ונטר גישה

ודא שאתה יודע למי יש גישה למה וקבל הודעות בעת הפעלת תפקידים מורשים.

קבל מידע מעמיק על Azure AD Privileged Identity Management.

Microsoft

גלה כיצד Microsoft משתמשת ב- Privileged Identity Management כדי לנהל גישה מוגברת עבור משתמשים בעלי תפקידי מורשים לשירותי Azure.

משאבים נוספים של Privileged Identity Management

תחילת העבודה עם Privileged Identity Management

קבל מידע על הדרישות המוקדמות וההכנה לפריסת Privileged Identity Management.

פרוס את Privileged Identity Management

קבל הוראות מפורטות לתכנון הפריסה של Privileged Identity Management בארגון Azure AD שלך.

קבע את התצורה של Privileged Identity Management

קבל פרטים נוספים על קביעת התצורה של Privileged Identity Management עם גילוי ותובנות עבור תפקידי Azure AD.