Trace Id is missing
דלג לתוכן הראשי
האבטחה של Microsoft

Azure Active Directory‏ (Azure AD) הופך עכשיו ל- Microsoft Entra מזהה.

מידע נוסף

גלה, הגבל ונטר זכויות גישה

ודא שחשבונות מנהל המערכת שלך יישארו מאובטחים על-ידי הגבלת הגישה לפעולות קריטיות באמצעות פתרונות Privileged Identity Management‏ (PIM).

דמיין מחדש גישה מאובטחת עם Microsoft Entra

גלה את החידושים האחרונים בתחום הזהויות והגישה ולמד כיצד לחזק את אמצעי ההגנה שלך באמצעות Microsoft Entra.

מהו Privileged Identity Management?

Privileged Identity Management מספק הפעלת תפקידים המבוססת על זמן ומבוססת על אישורים כדי לצמצם את הסיכונים לגישה עודפת או מיותרת או לגישה שנעשה בה שימוש לרעה למשאבים חשובים בארגון שלך.

Privileged Identity Management ב- Microsoft Entra ID

Privileged Identity Management ב- Microsoft Entra מאפשר לך להגביל גישת מנהל מערכת קבועה לתפקידים מורשים, לגלות למי יש גישה ולסקור גישה מורשית.

מבוא ל- Privileged Identity Management

נהל את הגישה למשאבים חשובים בארגון שלך, שלוט בה ונטר אותה באמצעות Privileged Identity Management ב- Microsoft Entra ID.

ניהול גישה עם הרשאות מינימליות

אכוף את העיקרון של הרשאות מינימליות בכך שתסקור, תחדש ותרחיב מעת לעת את הגישה למשאבים.

השתמש בגישה מורשית בשיטת Just-in-Time

מנע גישה מתמידה ואכוף גישה מוגבלת בזמן עבור תפקידים קריטיים ב- Privileged Identity Management.

גלה ונטר גישה

ודא שאתה יודע למי יש גישה למה וקבל הודעות בעת הפעלת תפקידים מורשים.

קבל מידע מעמיק על Privileged Identity Management ב- Microsoft Entra

משאבים נוספים של Privileged Identity Management

תחילת העבודה עם Privileged Identity Management

קבל מידע על הדרישות המוקדמות וההכנה לפריסה של Privileged Identity Management.

פרוס את Privileged Identity Management

קבל הוראות מפורטות לתכנון הפריסה של Privileged Identity Management בארגון שלך.

קבע את התצורה של Privileged Identity Management

קבל פרטים נוספים על קביעת התצורה של Privileged Identity Management עם גילוי ותובנות עבור תפקידי Microsoft Entra ID.

הגן על הארגון שלך באמצעות פתרון זהויות קל ונוח

עקוב אחר Microsoft