Trace Id is missing
דלג לתוכן הראשי
האבטחה של Microsoft

מכשירים ותשתית

אמץ גישה הוליסטית כדי להגיע למערך אבטחה משופר, במקביל לעמידה ביעדים עסקיים.

העולם מתקדם לעבר הגנה על תשתיות קריטיות

ממשלות ברחבי העולם מפתחות מדיניות לניהול סיכונים של אבטחת סייבר בתשתיות קריטיות. מדובר בהזדמנות אדירה, אך היא גם מציבה אתגר למערכת האקולוגית.
דיאגרמה של מפה המציגה התפתחויות של מדיניות בעולם.

איומים והזדמנויות בכל החזיתות

גל גלובלי של יוזמות מדיניות

פריטי מדיניות מורכבים יותר ויותר בתחום אבטחת הסיבר של תשתית קריטית נמצאים בפיתוח בין אזורים ומגזרים שונים. האופן שבו ממשלות ממשיכות יהיה חיוני לעתיד האבטחה.

חשיפה ל- IoT ול- OT

מכשירים שמגיעים במהירות לאינטרנט מהווים הזדמנות לשחקני איומים. מכשירי IoT מציבים סיכוני אבטחה ייחודיים כנקודות כניסה ונקודות ציר ברשת ומיליונים אינם מתוקנים או חשופים. 

שרשרת אספקה ופריצה לקושחה

Microsoft הייתה עדה למיקוד הולך וגדל של קושחה להשקה של מתקפות הרסניות. סביר להניח שקושחה תמשיך להיות יעד בעל ערך לשחקני איומים.

מתקפות OT מבוססות איסוף זדוני של מידע

ישנו איום הולך וגדל של מתקפות OT מבוססות איסוף זדוני של מידע המותאמות אישית לסביבות ההתמקדות שלהן. מידע אודות תכנון המערכת מהווה יעד אסטרטגי לשחקני איומים.

זרקור

פגיעויות קושחה

התוקפים ממנפים באופן הולך וגדל פגיעויות קושחה שקיימות במיליארדי מכשירים מסוג IoT ו- OT הפרוסים בארגונים, כדי לחדור לרשתות ארגוניות. 

32% מתמונות הקושחה שנותחו הכילו לפחות 10 פגיעויות קריטיות ידועות.

גלה אזורי התמקדות קריטיים אחרים

מצב פשעי הסייבר

שיעור פשעי הסייבר ממשיך לגדול, והוא מונע מגידול במתקפות אקראיות וממוקדות כאחד. שיטות התקיפה התפתחו כדי ליצור איומים מגוונים יותר ויותר.

איומים בחסות מדינה עוינת

שחקנים המבצעים מתקפות בחסות מדינה עוינת מבצעים מתקפות סייבר מתוחכמות יותר ויותר כדי למנוע זיהוי ולקדם את השיטות האסטרטגיות שלהם.

פעולות המשפיעות על תחום הסייבר

פעולות ההשפעה הזרה בימינו משתמשות בשיטות ובטכנולוגיות חדשות והופכות את הקמפיינים שנועדו לערער את האמון ליעילים ולאפקטיביים יותר.

חסינות סייבר

ככל שהאיומים בסביבת הסייבר הולכים וגדלים, ביסוס חסינות סייבר הנו קריטי עבור ארגונים, בדומה לביסוס חסינות פיננסית ותפעולית.

קרא את הדוח וצור אתנו קשר

עקוב אחר Microsoft