Trace Id is missing
דלג לתוכן הראשי
האבטחה של Microsoft

הגנה ופיקוח על מידע

הגן על הנתונים ללא קשר למיקומם. עזור להגן על נתונים רגישים בין עננים, אפליקציות ומכשירים.

התקדם אל מעבר להגנה על נתונים עם Microsoft Purview

גלה יכולות חדשות אשר ישנו את האופן שבו אתה מאבטח את נתוני הארגון שלך בעננים, במכשירים ובפלטפורמות שונים.

מדוע כדאי להשתמש בהגנה ובפיקוח על מידע?

עזור להגן ולפקח על הנתונים שלך, לא משנה היכן הם מאוחסנים, באמצעות פתרונות מוכללים, חכמים, אחידים וניתנים להרחבה.

הגנה מוכללת

תוכל ליהנות מיכולות הגנה ופיקוח על מידע שמוכללות באפליקציות ובשירותים של Microsoft 365‏, Power BI, דפדפני Edge ומכשירי Windows 11.

ניהול מאוחד

קבע את תצורת המדיניות, נהל את המדיניות והצג ניתוחים עבור כל הסביבה המקומית, אפליקציות ושירותים של Microsoft 365, שירותי ענן שאינם של Microsoft ומכשירים – דרך מסוף אחד.

נתונים חכמים

זהה במדויק מידע רגיש בארגון בעזרת יכולות סיווג מקיפות, כולל למידת מכונה.

יכולות ניתנות להרחבה

הרחב בעקביות את ההגנה והפיקוח על מידע לאפליקציות ולשירותים פופולריים באמצעות ערכות SDK ומחברים.

פעל ביעילות רבה יותר

השתמש בכלי 'האבטחה של Microsoft' במקום להשתמש בכמה פתרונות נקודתיים וחסוך עד 60%.1

Reduce your security and compliance costs with Microsoft Security by up to 60 percent. Microsoft Security costs $24 per user versus other vendors’ costs of $63 per user.

מדוע הגנה ופיקוח על מידע חשובים?

15.4 מיליון דולר

עלות

העלות הממוצעת הכוללת בשנה של פעילויות לפתרון איומים פנימיים במהלך תקופה של 12 חודשים.2

83%

תקריות אבטחת נתונים

אחוז הארגונים שחווים יותר מהפרת נתונים אחת לאורך חייהם.3

80%

ארגונים

אחוז מקבלי ההחלטות שרכשו מוצרים מרובים כדי לענות על צרכי תאימות והגנה על נתונים.4

מוצרים להגנה ופיקוח על מידע

שני אנשים נשענים על שולחן עבודה ומביטים במכשיר Surface המחובר לצג שולחני

הגנה על מידע ב- Microsoft Purview

הטמע את 'הגנה על מידע' כדי לעזור לך לגלות ולסווג מידע רגיש ולהגן עליו – לא משנה היכן הוא מאוחסן או לאן הוא מועבר.

כמה אנשים עומדים סביב צג שולחני ומקיימים שיחה.

ניהול מחזור החיים של נתונים ב- Microsoft Purview

השתמש ביכולות ניהול מחזור החיים של נתונים כדי לפקח על הנתונים שלך לצורך תאימות או דרישות רגולטוריות.

מניעת אובדן נתונים ב- Microsoft Purview

החל ערכה עקבית של קווי מדיניות בענן, בסביבות מקומיות ובנקודות קצה כדי לנטר פעילויות מסוכנות עם נתונים רגישים, למנוע אותן ולתקן אותן.

חזור לכרטיסיות

הדוח The Forrester Wave™‎: פלטפורמות לאבטחת נתונים

Microsoft הוכרה כחברה מובילה בדוח The Forrester Wave™‎: פלטפורמות לאבטחת נתונים, הרבעון הראשון ב- 2023 5

עזור להגן ולפקח על טביעת הרגל של הנתונים שלך, שהנפח שלהם הולך וגדל, באמצעות Microsoft

אדם עומד ליד שולחן ומביט בצג שולחני

עזור להגן על הנתונים שלך מקצה לקצה

למד גישה בת שלושה שלבים לניהול נתונים בצורה יעילה יותר בסביבות מקומיות, בסביבות היברידיות ובסביבות ריבוי שירותי ענן.

הספר האלקטרוני "שלושה שלבים להגנה על הנתונים שלך מקצה לקצה"

הגן על כל דבר

הפוך את העתיד שלך בטוח יותר. גלה את אפשרויות האבטחה העומדות לרשותך היום.

  • [2] העלות של איומים פנימיים לשנת 2022: דוח גלובלי, Ponemon Institute.
  • [3] דוח העלות של הפרת נתונים לשנת 2022, IBM Security.
  • [4] סקר שנערך בפברואר 2022 בקרב 200 מקבלי החלטות בתחום התאימות בארה"ב (n=100‏ 599-999 עובדים, n=100 יותר מ- 1000 עובדים), הוזמן על-ידי Microsoft אצל MDC Research.
  • [5] הדוח The Forrester Wave™‎: פלטפורמות לאבטחת נתונים, הרבעון הראשון ב- 2023, היידי שיי עם איימי דמרטין, שרה מורנה, כריסטין טרלי, מרץ 2023.

עקוב אחר Microsoft