Często zadawane pytania

|

FastTrack to usługa świadczona przez firmę Microsoft, która ułatwia klientom wdrażanie rozwiązań platformy Microsoft Cloud i dbanie o adaptację użytkowników. Klienci posiadający uprawniające subskrypcje usługi Office 365 oraz platform Microsoft 365, Azure lub Dynamics 365 i nie tylko mogą korzystać z usługi FastTrack bez ponoszenia dodatkowych kosztów w całym czasie trwania subskrypcji.
 
Usługa FastTrack oferuje: 
 • Zasoby i narzędzia online, które są dostępne dla wszystkich klientów.
 • Kompleksowe wskazówki od inżynierów firmy Microsoft.
 • Świadczenie usługi przez inżynierów firmy Microsoft lub zatwierdzonych partnerów.
 • Dostępność dla usługi Office 365 oraz platform Microsoft 365, Azure, Dynamics 365.

Aby się zalogować, musisz mieć aktywne konto służbowe (identyfikator organizacji lub identyfikator usługi Azure Active Directory) w aktywnej dzierżawie (w tym w dzierżawach bezpłatnych wersji próbnych). To konto służbowe to adres e-mail i konto używane do logowania się do usług Microsoft 365, Office 365, EMS lub innych usługi firmy Microsoft w chmurze w pracy lub instytucji edukacyjnej. Jeśli nie masz konta służbowego, możesz je uzyskać, zakupując usługi firmy Microsoft w chmurze bądź tworząc konto w celu skorzystania z wersji próbnej. Zobacz tę stronę, aby uzyskać więcej informacji dotyczących opcji zakupu i skorzystania z wersji próbnej usługi Office 365.
 
Uwaga: Twoje konto służbowe różni się od Twojego konta Microsoft. Twoje konto Microsoft to konto używane dla usług osobistych, takich jak Xbox Live, Outlook.com, Bing i inne. Ten identyfikator nie będzie działać przy próbie zalogowania się do usługi FastTrack.

Jeśli obecnie masz uprawnienia do korzystania z programu FastTrack, ale napotykasz trudności związane z logowaniem się do portalu usługi FastTrack, ponieważ masz konto dla instytucji rządowych, skontaktuj się z zespołem programu FastTrack, wysyłając na adres ftgccrfa@microsoft.com wiadomość e-mail zatytułowaną „FastTrack GCC RFA”, w której umieścisz następujące informacje:

 • Imię i nazwisko
 • Nazwa firmy
 • Domena firmy
 • Numer telefonu, pod którym można się z Tobą kontaktować w celu udzielenia pomocy technicznej
 • Strefa czasowa, w której przebywasz

Pamiętaj, że wysyłając te informacje, upoważniasz przedstawiciela zespołu usługi FastTrack do kontaktowania się z Tobą. Twoje dane nie będą udostępniane nikomu spoza zespołu programu FastTrack i zostaną użyte wyłącznie do celów świadczenia pomocy technicznej.

Aby uzyskać więcej informacji o identyfikatorach usługi Azure Active Directory, zobacz powyższy wpis. Jeśli obecnie masz uprawnienia do korzystania z usługi FastTrack, ale napotykasz trudności związane z logowaniem się do portalu usługi FastTrack, ponieważ nie masz identyfikatora usługi Azure Active Directory, skontaktuj się z zespołem usługi FastTrack, wysyłając na adres FastTrackNoTenantSub@Microsoft.com wiadomość e-mail zatytułowaną „FastTrack Non-AAD login”, w której umieścisz następujące informacje:

 • Imię i nazwisko
 • Nazwa firmy
 • Numer telefonu, pod którym można się z Tobą kontaktować w celu udzielenia pomocy technicznej
 • Strefa czasowa, w której przebywasz

Pamiętaj, że wysyłając te informacje, upoważniasz przedstawiciela zespołu usługi FastTrack do kontaktowania się z Tobą. Twoje dane nie będą udostępniane nikomu spoza zespołu usługi FastTrack i zostaną użyte wyłącznie do celów świadczenia pomocy technicznej.

Usługa FastTrack działa zgodnie ze sprawdzonym procesem, przeprowadzając klientów przez wdrożenie:
 
1. Planowanie: W ramach usługi FastTrack oferujemy zasoby, narzędzia i najlepsze rozwiązania, dzięki którym klienci i partnerzy mogą łatwiej opracować plan pomyślnego wdrożenia. Klienci rozpoczynają od utworzenia planu osiągnięcia sukcesu dostosowanego do swojej firmy, który uwzględnia zarówno implementację techniczną, jak i strategie adaptacji użytkowników do platform Microsoft 365, Azure i Dynamics 365.
 
2. Wdrażanie: Po osiągnięciu gotowości klienci mogą zażądać usługi ułatwiającej rozpoczęcie korzystania z nowej platformy w celu uzyskania zdalnej i spersonalizowanej pomocy od naszych specjalistów ds. usługi FastTrack, którzy pomogą im ocenić ich środowisko techniczne i we współpracy z ich działem informatycznym zagwarantują płynność procesów wdrażania i migracji.
 
3. Maksymalizacja wartości: Naszym celem jest ułatwienie firmom maksymalizacji wartości z inwestycji informatycznych. Dlatego usługa FastTrack udostępnia klientom najlepsze rozwiązania, wskazówki i zasoby ułatwiające adaptację użytkowników. Ponadto klienci skorzystają z narzędzi i wskazówek ułatwiających transformację dotychczasowych informatycznych metod postępowania oraz efektywne zarządzanie zmianą.

W trakcie korzystania z usługi Microsoft FastTrack specjaliści ds. tej usługi mogą blisko współpracować zarówno z klientami, jak i partnerami. Dzięki tej pracy zespołowej klienci mogą łatwiej korzystać ze wszystkich zasobów i wskazówek dostępnych w ramach usługi FastTrack. Po zakupie uprawniającej subskrypcji klienci, partnerzy i pracownicy spoza biura mogą żądać pomocy dla usług FastTrack. Dzięki dostępowi do najlepszych rozwiązań usługi FastTrack klienci i partnerzy mogą zaimplementować standardowe, powtarzalne procesy zapewniające sukces wdrożeń. Ponadto partnerzy mogą uzupełnić usługi FastTrack swoją wiedzą i doświadczeniem, aby zapewnić optymalne rozwiązania dla planów klientów.
 
Po zakontraktowaniu zatwierdzony partner współpracuje z klientem, aby pomóc w opracowaniu planu umożliwiającego osiągnięcie celów biznesowych klienta. Tworzona jest dokumentacja uwzględniająca kwestie związane z lokalnym środowiskiem informatycznym oraz harmonogramy, co pozwala ustalić priorytety dotyczące zasobów. Specjalista ds. usługi FastTrack może pomóc w przeglądzie planu i udzielić wskazówek w odniesieniu do celów biznesowych, wymagań dotyczących infrastruktury (lokalnej i chmurowej), harmonogramów i potrzeb w zakresie zasobów.
 
Po zakończeniu fazy planowania partner i klient mają projekt zarządzania wdrożeniem u klienta.

Specjalista ds. usługi FastTrack to Twój ambasador w procesie przechodzenia do usługi FastTrack, który odpowiada za ogólny przebieg wdrażania. W trakcie wdrażania prawdopodobnie będziesz współpracować z wieloma specjalistami ds. usługi FastTrack w specyficznych dziedzinach, ponieważ potrzebna będzie różnorodna wiedza ekspercka odpowiednia dla Twojej konkretnej sytuacji. Specjaliści ds. usługi FastTrack to pracownicy i dostawcy firmy Microsoft oraz zatwierdzeni partnerzy. Specjalista ds. usługi FastTrack:

 1. wspomaga Cię, korzystając z zalecanego przez firmę Microsoft zestawu procesów wdrażania i wytycznych;
 2. koordynuje konkretne, szczegółowe warsztaty techniczne;
 3. pomaga zrozumieć kluczowe czynniki decydujące o powodzeniu wdrażania;
 4. przeprowadza warsztaty techniczne i dostarcza konkretnych wytycznych;
 5. pełni rolę eksperta w dziedzinie różnych technologii.

Nasze przewodniki przeprowadzą Cię przez proces konfigurowania usług, z których chcesz korzystać. Wybierz funkcje i opcje, które chcesz wdrożyć, a przewodniki przygotują szczegółowy plan konfiguracji dostosowany do Twoich potrzeb. Otrzymasz pełen zestaw instrukcji, filmów wideo, artykułów pomocniczych i skryptów. Niektóre przewodniki spowodują automatyczną zmianę niektórych Twoich ustawień, natomiast w innych obszarach przewodnika będzie można samodzielnie zmienić ustawienia i dane. Z tych przewodników możesz skorzystać w dowolnym momencie, nawet podczas planowania czy już po skonfigurowaniu usług, aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji i opcji platformy Microsoft 365. Ponadto za pomocą przewodników możesz przygotować swoje środowisko oraz skonfigurować pocztę e-mail, usługę Exchange Online Protection, system Windows 10 z usługą Office 365, a także usługę SharePoint, platformę Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw, usługi OneDrive dla Firm, Azure AD Connect, Azure AD — wersja Podstawowa i Premium, Microsoft Teams, Grupy usługi Office 365, Skype dla firm, Yammer i StaffHub.

Użytkownicy, partnerzy i klienci korzystający z rozwiązań firmy Microsoft inicjują żądania w witrynie internetowej usługi FastTrack. Aby zgłosić żądanie, użytkownik musi najpierw zalogować się za pomocą swojego konta. Po zalogowaniu się użytkownik automatycznie przechodzi do pulpitu nawigacyjnego swojego konta, na którym może wyświetlić istniejące żądania obsługi lub utworzyć nowe żądanie. Po zgłoszeniu i zaakceptowaniu żądania obsługi do klienta zostanie przydzielony specjalista w zakresie usługi FastTrack. Będzie on wyszczególniony w widoku stanu usługi FastTrack.


W dowolnym momencie wszyscy mogą korzystać z naszych zasobów online dostępnych bezpośrednio w tej witrynie. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat wymagań dotyczących uprawnień do korzystania z usługi FastTrack, odwiedź naszą stronę uprawnionych usług i planów.
 
Microsoft 365
 • Wszyscy klienci z ważnymi i uprawniającymi subskrypcjami planów platformy Microsoft 365 mogą korzystać z usług wdrażania, migracji i adaptacji FastTrack.
 • Oprócz dostępu do zasobów online usługi FastTrack uprawnieni klienci mają dostęp do zdalnej pomocy świadczonej przez specjalistów usługi FastTrack lub zatwierdzonych partnerów.
 • Ponadto do korzystania z usług FastTrack uprawniają subskrypcje poszczególnych składników platformy Microsoft 365 (Office 365, EMS i Windows 10). Zobacz poniżej szczegóły dotyczące konkretnych usług i produktów dostępnych w ramach usługi FastTrack.
 • Zobacz więcej szczegółów dotyczących usługi FastTrack tutaj.
Office 365
 • Wszyscy klienci z ważnymi i uprawniającymi subskrypcjami usługi Office 365 mogą korzystać z usług wdrażania, migracji i adaptacji FastTrack.
 • Oprócz dostępu do zasobów online usługi FastTrack uprawnieni klienci mają dostęp do zdalnej pomocy świadczonej przez specjalistów usługi FastTrack lub zatwierdzonych partnerów.
 • Klienci, którzy zakupili subskrypcje usługi Office 365 dla ponad 150 stanowisk, mają dostęp do usług FastTrack w zakresie pytań i odpowiedzi dotyczących usługi Office 365.
 • Pomoc przy migracji poczty e-mail i plików jest dostępna w przypadku zakupu co najmniej 500 stanowisk.
 • Pocztę możesz przenieść do usługi Exchange Online z lokalnych systemów Exchange Server, IBM Domino, Google Apps for Work, Novell GroupWise lub rozwiązań korzystających z protokołu IMAP. Pliki możesz przenieść do usługi OneDrive dla Firm z usług Dysk Google, Box lub udziałów plików, oraz do witryn zespołu SharePoint Online z udziałów plików.
 • Zobacz szczegółowe informacje o liczbach i wersjach licencji.
EMS
 • Pakiet EMS i usługi chmurowe uwzględnione w rozwiązaniu FastTrack Center Benefit dla EMS: Enterprise Mobility + Security, Enterprise Mobility + Security (w ramach oferty Secure Productive Enterprise).

 • Zakupione w wersji autonomicznej: Microsoft Azure Active Directory — wersja Premium (E3 i E5), Microsoft Intune, Microsoft Intune for Education, Microsoft Azure Information Protection (E3 i E5) i Microsoft Defender for Cloud Apps.

 • Zobacz więcej szczegółów dotyczących pakietu EMS tutaj.
Azure
 • Aby móc korzystać z usługi FastTrack for Azure, wymagana jest określona lokalizacja geograficzna zdefiniowana przez firmę Microsoft.
 • Jedna z poniższych lokalizacji geograficznych, w których usługa FastTrack jest dostępna: Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Zjednoczone Królestwo lub Europa Zachodnia (zdefiniowana jako region Microsoft Europa Zachodnia) — Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja i Włochy.
 • Usługa FastTrack jest dostępna tylko w języku angielskim.
 • Uprawnieni klienci muszą także mieć rozpoznany projekt platformy Azure zużywający szacunkowo środki w wysokości 5 000 USD miesięcznie (lub równoważne w walucie lokalnej) na usługi platformy Azure (na poziomie identyfikatora TPID). Wszyscy klienci komercyjni i z sektora rządowego są uprawnieni, jeśli spełniają kryteria, niezależnie od kanału zakupu i posiadanych licencji.
 • Usługa FastTrack jest narzędziem posprzedażowym, dlatego klienci muszą mieć aktywną płatną subskrypcję platformy Azure, aby być uprawnionymi.
 • Klient nie może być bezpośrednio obsługiwany przez architekta rozwiązań platformy Microsoft Cloud.
Dynamics 365

Usługa FastTrack jest dostępna na wszystkich rynkach.

Zespół usługi FastTrack świadczy pomoc zdalną w następujących 12 językach: angielski, chiński (uproszczony; dialekt mandaryński), chiński (tradycyjny, dialekt mandaryński), francuski, hiszpański, japoński, koreański, niemiecki, portugalski (Brazylia), tajski i wietnamski.

Witryna FastTrack.microsoft.com jest dostępna w 27 następujących językach: angielski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, indonezyjski, japoński, koreański, malajski, niemiecki, norweski, polski, portugalski, portugalski (Brazylia), rosyjski, rumuński, szwedzki, tajski, turecki, węgierski, wietnamski i włoski. Obejmuje to możliwość utworzenia planu osiągnięcia sukcesu w wybranym języku. Zlokalizowanego planu nie można automatycznie zmienić na inny język.

Zespół usługi FastTrack wprowadza okresowe aktualizacje, dodając nowe funkcje i zasoby do witryny. Lokalizacja nowych funkcji/zasobów może trwać od 1 do 3 miesięcy. W międzyczasie nowe funkcje/zasoby są dostępne w języku angielskim, dlatego do ukończenia lokalizacji użytkownicy mogą na danej stronie napotykać zarówno swój wybrany język, jak i język angielski.

FastTrack dla usługi App Assure

|

Usługa App Assure udostępnia zdalną pomoc klientom z uprawniającymi planami platformy Microsoft 365 i systemu Windows 10 na ponad 150 licencji, ułatwiając im rozwiązywanie problemów ze zgodnością aplikacji napotykanych podczas przechodzenia do systemu Windows 10/11 na urządzeniach z procesorami Intel, AMD lub ARM, platformy Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw — lub wdrażania nowej przeglądarki Microsoft Edge, platformy Azure albo subskrypcji Komputer w chmurze Windows 365.


System Windows 10 to jak dotąd najbardziej zgodna wersja systemu Windows i stał się najszybciej wdrażanym i najszerzej używanym komputerowym systemem operacyjnym w historii — na całym świecie jest ponad 500 milionów użytkowników systemu Windows 10. 99% aplikacji systemu Windows 7 działa w systemie Windows 10 (według telemetrii systemu Windows), co ogranicza potrzebę kosztownego testowania. Dane zestawu Office Readiness Toolkit wskazują równie wysokie poziomy zgodności dla migracji pakietu Office. Pomimo tych faktów wiemy, że kwestia zgodności aplikacji z systemem Windows 10 i platformą Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw może budzić obawy u wielu klientów i niezależnych dostawców oprogramowania, co spowalnia wdrażanie. Uwzględniając to, wprowadzamy usługę App Assure, aby klienci i niezależni dostawcy oprogramowania poczuli się pewnie podczas migracji do systemu Windows 10 i platformy Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw dzięki obietnicy bezpośredniej pomocy technicznej od firmy Microsoft w zakresie rozwiązywania problemów ze zgodnością aplikacji. Ta usługa ułatwi klientom dalsze przyspieszanie wdrażania i adaptacji systemu Windows 10 oraz platformy Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw w celu zmodernizowania infrastruktury i utrzymywania jej aktualności.

Postrzeganie zgodności aplikacji — oraz niewiadomych wiążących się z identyfikowaniem problemów — stanowi poważne źródło obaw wśród naszych zaniepokojonych klientów. Ten program pozwala odzyskać pewność. Ponadto — dla małego zestawu aplikacji, w których występują problemy — zapewnia bezpośrednią pomoc firmy Microsoft w ich rozwiązywaniu.

Podobnie jak we wszystkich ofertach usługi FastTrack, usługa App Assure będzie oferowana bez żadnych dodatkowych kosztów w przypadku posiadania uprawniającej subskrypcji (co najmniej 150 stanowisk).

Tak, te zapewnienia są prawdziwe. Stać nas na dostarczanie tego programu, ponieważ tylko bardzo mała liczba aplikacji napotyka problemy ze zgodnością. Możemy — i zamierzamy — ułatwić klientom rozwiązywanie tych problemów. Jednak starania już podjęte w przypadku systemu Windows 10 i Windows 11 pozwalają zapewnić, że rzeczywiste występowanie problemów ze zgodnością aplikacji jest bardzo niskie.

Angielski, japoński, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), niemiecki, hiszpański, koreański, francuski, portugalski (Brazylia) i włoski.

Usługa App Assure będzie oferowana bez żadnych dodatkowych kosztów dla klientów systemów Windows 10 Enterprise, Windows 10 Pro i Windows 10 Education posiadających uprawniającą subskrypcję (co najmniej 150 stanowisk). Klienci korzystający z wersji komercyjnej, dla instytucji edukacyjnych i dla sektora publicznego posiadający w swojej subskrypcji 150 lub więcej licencji platformy Microsoft 365 E3/E5/A3/A5, systemu Windows 10 E3/E5/A3/A5 lub systemu Windows 10 Enterprise z pakietem Software Assurance albo niezależni dostawcy oprogramowania kompilujący aplikacje komercyjne dla systemu Windows 10 są uprawnieni do przesłania żądania pomocy. Klienci i niezależni dostawcy oprogramowania muszą ukierunkowywać działania pod kątem systemu Windows 10 i platformy Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw lub wersji pakietu Office z licencją trwałą, która jest obecnie w odpowiednim okresie świadczenia obsługi (z uwzględnieniem opcji Long Term Servicing Branch).

Nie. Uprawnienia są ustalane na podstawie licencji systemu Windows 10. Biorąc to pod uwagę, jeśli zamierzamy pomóc w rozwiązaniu problemu ze zgodnością na platformie Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw, który wystąpił w wyniku przenoszenia się do systemu Windows 10 lub podczas aktualizowania pakietu Office, musi to być albo (i) obsługiwana wersja platformy Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw lub (ii) trwała wersja pakietu Office objęta wsparciem podstawowym.

 

Do uzyskania uprawnień jest wymaganych co najmniej 150 licencji jednego z następujących produktów:

 • Windows 10 E3/E5
 • Windows 10 Education A3/A5
 • Windows 10 Enterprise z pakietem Software Assurance
 • Windows 10 Pro
 • Microsoft 365 E3/E5
 • Microsoft 365 Education A3/A5

Tak, usługa App Assure jest dostępna dla klientów z sektora publicznego, federalnych lub DoD. Wymagania i proces kontraktowania pozostają takie same dla usługi App Assure. Klient powinien przesłać żądanie pomocy tutaj.

Usługa App Assure obsługuje platformę Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw, pakiet Office 2016, pakiet Office 2019 i pakiet Office LTSC, dopóki są one objęte wsparciem podstawowym w systemie Windows 10.

Centrum zaufania firmy Microsoft to uniwersalne źródło zasobów dotyczących zabezpieczeń, prywatności, zgodności i przejrzystości. Odwiedź Centrum zaufania tutaj.

Dla aplikacji opracowanych przez klientów (branżowych) i aplikacji innych firm opracowanych przez niezależnych dostawców oprogramowania dostępna jest poniższa pomoc techniczna.

 

Dla aplikacji branżowych opracowanych przez klientów:

 • Diagnozowanie aplikacji w celu ustalenia głównej przyczyny i naprawy aplikacji. Jeśli dostępny jest kod źródłowy klienta, inżynierowie firmy Microsoft będą współpracować z deweloperem aplikacji i zalecą zmiany w kodzie aplikacji. Klient jest odpowiedzialny za implementację zaleceń we własnym kodzie źródłowym.
 • Generowanie podkładek i tworzenie pakietów aplikacji w celu rozwiązania problemów ze zgodnością.
 • Rozwiązywanie problemów z regresjami systemu Windows 10 i Windows 11 wpływającymi na zgodność aplikacji.

 

Dla aplikacji opracowanych przez inne firmy będące niezależnymi dostawcami oprogramowania:

 • Diagnozowanie aplikacji w celu ustalenia głównej przyczyny i poprawki dla aplikacji oraz partnerstwo z niezależnymi dostawcami oprogramowania w celu rozwiązania problemów z ich aplikacjami.
 • Rozwiązywanie problemów z regresjami systemu Windows 10 i Windows 11 wpływającymi na zgodność aplikacji.
 • Współpraca z niezależnymi dostawcami oprogramowania w celu wdrożenia ich do systemu Windows 10 i zapewnienia realizacji deklaracji obsługi systemu Windows 10.

Tak, dodatki pakietu Office innych firm będących niezależnymi dostawcami oprogramowania są w zakresie usługi App Assure i w ramach niej są obsługiwane.

Nie. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących liczby aplikacji, które można przesłać. Zalecamy jednak, aby nadać priorytety najważniejszym aplikacjom, na których należy początkowo skupić.

Usługa App Assure nie ma żadnych ograniczeń dotyczących typu pakietu.

Nie. Zespół usługi App Assure będzie ponownie tworzył pakiety tylko tych aplikacji, które najpierw wymagają rozwiązania problemów związanych z systemem Windows 10 lub Windows 11. Możemy polecić klientom kilku wykwalifikowanych partnerów firmy Microsoft oferujących tę usługę.

Po rozwiązaniu problemu z aplikacją klienta możemy ponownie utworzyć pakiet aplikacji w jednym z następujących formatów: APPX, App-V, MSI, EXE i MSIX (gdy jest dostępny).

Klienci muszą ukierunkowywać działania pod kątem wersji systemu Windows 10 lub Windows 11 będącej w okresie zdatności do użytku. Uzyskaj informacje o wersjach systemu Windows 11.

Nie są obsługiwane następujące typy gotowości aplikacji:

 • Sporządzanie wykazu aplikacji i testowanie ich w celu ustalenia, co działa, a co nie w systemie Windows 10 lub Windows 11 — zobacz Modern Desktop Assessment (Ocena pod kątem komputera nowoczesnego), aby uzyskać pomoc dotyczącą sporządzania wykazu i sprawdzania poprawności Twoich aplikacji.
 • Badanie aplikacji zewnętrznych, niezależnych dostawców oprogramowania pod kątem ich zgodności z systemem Windows 10 lub Windows 11 i informacji o obsłudze.
 • Zmiany w aplikacji na poziomie kodu (możemy jednak udostępnić deweloperom wskazówki, jeśli jest dostępny kod źródłowy i zasoby).

Makra języka VBA i dodatki pakietu Office są w zakresie stosowania usługi App Assure.

Niezależni dostawcy oprogramowania mogą przesłać żądanie pomocy, logując się do usługi FastTrack, wybierając pozycję „Request Services” (Zażądaj usług) i wybierając pozycję „Request application and remediation services” (Zażądaj usług korygujących i aplikacji) na kafelku App Assure.

Możesz poprosić o zakontraktowanie partnera do pomocy w ocenie pod kątem komputera nowoczesnego. Złóż wniosek tutaj. Ten program jest dostępny do 30 czerwca 2019 r.

 

Dodatkowo Windows Analytics to zestaw rozwiązań, które mogą dostarczyć klientom obszernych danych o stanie ich urządzeń w ich środowisku. Rozwiązanie Windows Analytics Upgrade Readiness udostępnia zestaw narzędzi do kompleksowego planowania procesu uaktualniania i zarządzania nim, aby umożliwić klientom szybsze wdrażanie nowych wersji systemu Windows. Rozwiązanie Upgrade Readiness obsługuje nie tylko zarządzanie uaktualnieniem z systemu Windows 7 i Windows 8.1 do systemu Windows 10 lub Windows 11, ale także uaktualnienia systemu Windows 10 w modelu WaaS (Windows as a Service) oraz uaktualnienia systemu Windows 10 do systemu Windows 11. Podobnie zestaw Office Readiness Toolkit oferuje te funkcje dla platformy Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw.

Desktop Analytics to usługa oparta na chmurze zintegrowana z Menedżerem konfiguracji, która umożliwia przeprowadzanie analiz w celu podejmowania lepszych decyzji o gotowości klientów systemu Windows do aktualizacji. Łączy dane z Twojej organizacji z danymi zagregowanymi z milionów urządzeń połączonych z usługami firmy Microsoft w chmurze.

Program sprawdzania poprawności aktualizacji zabezpieczeń firmy Microsoft (SUVP, Security Update Validation Program) zapewnia wczesny dostęp do aktualizacji zabezpieczeń firmy Microsoft — z nawet trzytygodniowym wyprzedzeniem przed oficjalnym wydaniem — w celu sprawdzenia poprawności i przetestowania współdziałania.

Tak, usługa App Assure będzie zapewniać pomoc niezależnym dostawcom oprogramowania, u których występują problemy z systemem Windows 10 i Windows 11 i platformą Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw z uwzględnieniem wczesnych wersji opracowywanych dla systemu Windows 10 i Windows 11.

Nie ma limitu dotyczącego liczby aplikacji dla usługi App Assure.

Uzyskaj więcej informacji o tym, jak zapewnić zgodność aplikacji systemu Windows 10 Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące zgodności aplikacji systemu Windows 11.

 

Konkretne wskazówki

Do świadczenia bezpłatnej usługi gotowości aplikacji usługa App Assure korzysta z jednej lub z połączenia kilku następujących metod diagnozowania aplikacji i rozwiązywania związanych z nią problemów:

 1. Firma Microsoft wspiera klienta zdalnie, ułatwiając wdrażanie narzędzi do diagnozowania i rozwiązywania problemów w celu zbierania dzienników błędów aplikacji. Podobnie jak w przypadku typowego kontraktowania pomocy technicznej firma Microsoft przeanalizuje wyniki i wprowadzi zalecane zmiany w celu rozwiązania problemu z aplikacją.
 2. Klient udostępnia firmie Microsoft instalatora aplikacji. Firma Microsoft wdraża instalatora w środowisku laboratoryjnym firmy Microsoft, w którym ma już wdrożone swoje narzędzia do diagnozowania i rozwiązywania problemów.
 3. Klient zapewnia inżynierom firmy Microsoft dostęp przez sieć VPN do środowiska testowego. Firma Microsoft wdroży swoje narzędzia do diagnozowania i rozwiązywania problemów oraz przeprowadzi prace naprawcze w środowisku klienta.

Po przesłaniu przez klienta żądania pomocy menedżer usługi App Assure skontaktuje się z nim w ciągu 24 godzin. Jednak czasy diagnozowania aplikacji i rozwiązywania związanych z nią problemów będą znacznie się od siebie różnić w zależności od kilku czynników, takich jak:

 • Złożoność problemu.
 • Czas reakcji zewnętrznych, niezależnych dostawców oprogramowania.
 • Dostępność klienta do komunikowania się z firmą Microsoft w celu podania szczegółów dotyczących aplikacji.
 • Model, za pośrednictwem którego są przeprowadzane prace naprawcze (sieć VPN czy laboratoria firmy Microsoft).

Podejmiemy decyzję, czy należy zdefiniować umowę dotyczącą poziomu usług oraz powiadomimy o przybliżonych czasach reakcji, gdy uzyskamy więcej danych na podstawie komunikacji z klientem.

Zespół usługi App Assure zapewnia różne warstwy pomocy technicznej i znajduje się na całym świecie, aby zapewnić obsługę każdego regionu lokalnego. Świadczy pomoc techniczną w lokalnych godzinach pracy, od poniedziałku do piątku.

Menedżerowie usługi App Assure to zasoby usługi FastTrack przypisane do konta. Są oni właścicielami relacji z klientem w różnych żądaniach rozwiązania problemów z aplikacją i ułatwiają kontraktowanie właściwych zasobów inżynieryjnych w celu rozwiązania problemów ze zgodnością aplikacji. Ta relacja może obejmować wiele żądań w wielu aplikacjach oraz kontraktowanie wielu grup inżynieryjnych. W zamierzeniu ma to zapewnić usprawnione środowisko, w którym klient nie będzie musiał ciągle tłumaczyć od nowa wszystkich swoich okoliczności podczas uaktualniania, rozwiązywania problemów ze zgodnością aplikacji czy wdrażania systemu Windows 10, Windows 11 i platformy Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw.

Problemy ze zgodnością aplikacji są zwykle rozwiązywane w procesie diagnozowania głównej przyczyny i określania kroków wyeliminowania problemu. Najczęstsze typy rozwiązań są następujące:

 • Zaktualizowanie aplikacji innych firm będących niezależnymi dostawcami oprogramowania do obsługiwanej wersji aplikacji.

 • Zastosowanie poprawek już dostępnych publicznie.

 • Zmiany w kodzie aplikacji.

 • Generowanie podkładek.

 • Poprawki błędów systemu operacyjnego Windows.

Podkładki udostępniają zastępczą drogę dostarczania niezbędnych funkcji w celu rozwiązania problemów z działaniem starszego oprogramowania. Zmienia to sposób interakcji aplikacji z systemem operacyjnym. Nie jest to zmiana w samym oprogramowaniu aplikacji. Następnie podkładki są publikowane w bibliotece centralnej, gdzie mogą uzyskiwać do nich dostęp wszyscy klienci aplikacji w celu rozwiązania problemu.

 • Oto niektóre obsługiwane urządzenia (producenci OEM będą nadal ogłaszać nowe urządzenia z procesorami ARM)

  Surface Pro X, Samsung Galaxy Book S, Samsung Galaxy Book2, Asus NovoGo, HP Envy X2, Lenovo Flex 5G, Lenovo Yoga C630 WOS, Lenovo Miix 630.
 • Więcej informacji o zgodności aplikacji na urządzeniu Surface Pro X można znaleźć tutaj

Aplikacje korzystające ze sterowników oprogramowania, które są niezgodne z procesorem ARM, używają interfejsu OpenGL lub OpenCL albo są dostępne tylko w wersji 64-bitowej (x64)​.

Firma Microsoft utworzyła specjalny emulator, który pozwala uruchamiać tradycyjne, 32-bitowe aplikacje na procesorach ARM. Aplikacje są uruchamiane w emulatorze 32-bitowym. Dopóki trwa opracowywanie emulatora 64-bitowego, aplikacje 64-bitowe nie są obecnie obsługiwane na urządzeniach z procesorem ARM, ponieważ emulator 64-bitowy nie jest jeszcze dostępny.

OpenGL (Open Graphics Library), to obsługujący wiele języków, międzyplatformowy interfejs API do renderowania grafiki wektorowej 2D i 3D. Interfejs API zwykle służy do korzystania z procesora GPU (jednostki przetwarzania grafiki).

OpenCL (Open Computing Language) to struktura do pisania programów wykonywanych na zróżnicowanych platformach składających się z procesorów CPU, GPU, DSP (procesorów sygnałów cyfrowych) oraz innych procesorów lub akceleratorów sprzętowych. Struktura Open CL określa języki programowania do programowania tych urządzeń oraz interfejsy API do sterowania platformą i wykonywania programów na urządzeniach obliczeniowych.

FastTrack dla rozwiązania Microsoft 365

|

Usługa FastTrack dla Microsoft 365 udostępnia informatykom dostosowane wskazówki dotyczące wdrażania platformy Microsoft 365 oraz adaptacji użytkowników do niej, w tym dostęp do wiedzy technicznej, najlepszych rozwiązań, narzędzi i zasobów firmy Microsoft. Jest dostępna dla posiadaczy uprawniających subskrypcji produktu Microsoft 365 i ułatwia klientom migrację danych, dbanie o efektywną pracę zespołową, ochronę organizacji przed zagrożeniami cyberbezpieczeństwa oraz aktualizowanie urządzeń i aplikacji.

Nasze przewodniki przeprowadzą Cię przez proces konfigurowania usług, z których chcesz korzystać. Wybierz funkcje i opcje, które chcesz wdrożyć, a przewodniki przygotują szczegółowy plan konfiguracji dostosowany do Twoich potrzeb. Otrzymasz pełen zestaw instrukcji, filmów wideo, artykułów pomocniczych i skryptów. Niektóre przewodniki spowodują automatyczną zmianę niektórych Twoich ustawień, natomiast w innych obszarach przewodnika będzie można samodzielnie zmienić ustawienia i dane. Z tych przewodników możesz skorzystać w dowolnym momencie, tutaj, nawet podczas planowania czy już po skonfigurowaniu usług, aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji i opcji platformy Microsoft 365. Ponadto za pomocą przewodników możesz przygotować swoje środowisko oraz skonfigurować pocztę e-mail, usługę Exchange Online Protection, system Windows 10 z usługą Office 365, a także usługę SharePoint, platformę Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw, usługi OneDrive dla Firm, Azure AD Connect, Azure AD — wersja Podstawowa i Premium, Microsoft Teams, Grupy usługi Office 365, Skype dla firm, Yammer i StaffHub.

Możesz śledzić swoje zakontraktowania w ramach usługi Microsoft 365 FastTrack, logując się w usłudze FastTrack i wyświetlając pulpit nawigacyjny klienta (My Customer Dashboard). Ten dostępny dla użytkowników i partnerów firmy Microsoft pulpit nawigacyjny udostępnia wskazówki dostosowane do danego klienta zgodnie z bieżącym etapem adaptacji nowego rozwiązania u klienta.

Klienci z instytucji edukacyjnych mogą korzystać ze środowiska cyfrowego witryny fasttrack.microsoft.com tak samo, jak wszyscy inni klienci. Zapoznaj się z subskrypcją usługi FastTrack, aby poznać wymagania kwalifikacyjne. Usługi migracji danych są dostępne wyłącznie w przypadku płatnych stanowisk dla nauczycieli i wykładowców oraz personelu; nie są one dostępne w przypadku stanowisk używanych przez studentów w ramach korzyści. Ponadto w ramach usługi FastTrack klienci mogą być odsyłani do specjalistów ds. instytucji edukacyjnych — skorzystaj z żądania obsługi przeznaczonego dla klientów z instytucji edukacyjnych, aby otrzymać kontakt do takiego specjalisty.

FastTrack for Azure

|

Usługa FastTrack for Azure jest obecnie dostępna dla uprawnionych klientów platformy Azure znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Zjednoczonym Królestwie lub Europie Zachodniej (usługa jest świadczona wyłącznie w języku angielskim).

Klienci muszą spełnić wszystkie następujące kryteria:
 
— Znajdują się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Zjednoczonym Królestwie lub Europie Zachodniej (usługa jest świadczona wyłącznie w języku angielskim).
— Mają rozpoznany projekt platformy Azure zużywający szacunkowo środki w wysokości 5,000 USD miesięcznie (lub równoważne w walucie lokalnej) na usługi platformy Azure.
— Mają aktywną płatną licencję platformy Azure.
— Nie są bezpośrednio obsługiwani przez architekta rozwiązań platformy Microsoft Cloud.
— Są gotowi do opracowania i wdrożenia rozwiązania platformy Azure obsługiwanego przez usługę FastTrack zgodnie z harmonogramem działania usługi FastTrack for Azure.

Czas trwania zakontraktowania różni się w zależności od potrzeb Twojej organizacji. Uprawnieni klienci mogą zakontraktować zasoby usługi FastTrack for Azure dla jednego lub większej liczby rozwiązań platformy Azure zgodnie z harmonogramem działania.

Nie. Usługa FastTrack for Azure zdalnie przeprowadza klientów przez procesy instalacji, konfigurowania, wdrażania i przełączania do trybu produkcyjnego rozwiązań platformy Azure. Jest ona dostępna dla uprawnionych klientów bezpłatnie.

Główne fazy typowego zakontraktowania usługi FastTrack for Azure są następujące:

 

Odnajdowanie informacji: Identyfikowanie kluczowych uczestników, ustalenie celów lub określenie problemów, które mają zostać rozwiązane, oraz ocena potrzeb w zakresie architektury.
Wdrażanie rozwiązania: Poznanie podstaw projektowania na potrzeby opracowania aplikacji, przejrzenie architektury aplikacji i rozwiązań oraz otrzymanie wskazówek i narzędzi w celu przejścia od prac w zakresie dowodu koncepcji do fazy produkcyjnej.
Stałe partnerstwo: Inżynierowie i/lub menedżerowie programów platformy Azure będą okresowo przeglądali postępy wdrożenia, aby zagwarantować, że postępuje zgodnie z harmonogramem. Ponadto będą pomagali w usuwaniu przeszkód we współpracy z Twoją organizacją (jej zasobami wewnętrznymi) lub z Twoim partnerem platformy Azure.

Nie, zakontraktowania usługi FastTrack for Azure są świadczone zdalnie.

Tak. Usługa FastTrack for Azure jest dostępna dla uprawnionych klientów zarówno korzystających z chmury komercyjnej platformy Azure, jak i chmury platformy Azure Government.

Jeśli już współpracujesz z partnerem bądź korzystasz z usług Microsoft Consulting Services lub Premier Services, zespół usługi FastTrack będzie współpracował z Twoją organizacją i Twoim partnerem, aby zagwarantować, że macie zasoby potrzebne do pomyślnego wdrożenia rozwiązań platformy Azure. Jeśli jeszcze nie współpracujesz z partnerem, możemy skontaktować Cię z partnerem usługi FastTrack for Azure, który udzieli Ci pomocy w zakresie potrzeb Twojego wdrożenia.

Usługa FastTrack for Azure udostępnia klientom zasoby, narzędzia i ekspertów (inżynierów i partnerów platformy Azure), aby ułatwić wdrażanie rozwiązań platformy Azure do trybu produkcyjnego w przypadku tych projektów, które szacunkowo zużywają 5 000 USD (lub kwotę równoważna w walucie lokalnej) miesięcznie na usługi platformy Azure. Usługa Activate Azure to zakontraktowanie na okres 4 dni inżyniera Usług Microsoft do siedziby klienta, którego rolą jest wdrożenie początkowego, niskiego obciążenia roboczego platformy Azure w ramach działań z zakresu dowodu koncepcji. Klient uprawniony do skorzystania z usługi FastTrack for Azure powinien mieć już za sobą fazę zakontraktowania w ramach usługi Activate Azure. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Twoim zespołem ds. obsługi klienta w celu ustalenia, który program będzie dla Ciebie najbardziej odpowiedni.

Sprawdź aktualności dotyczące platformy Azure, aby uzyskać najnowsze informacje dotyczące nowych wersji lub rozwiązań usługi FastTrack for Azure.

FastTrack dla usługi Dynamics 365

|

Odwiedź witrynę internetową usługi FastTrack dla usługi Dynamics 365, aby uzyskać szczegóły o tym programie.

Rozpocznij już dzisiaj

Zaloguj się teraz w usłudze FastTrack.