Skorzystaj z przewodnika po usłudze FastTrack

Zakontraktowania w ramach usługi FastTrack są dostosowane do Twoich potrzeb dotyczących wdrożenia i obejmują sprawdzone fazy planowania, wdrażania i maksymalizacji wartości.
Microsoft 365 Dynamics 365
A person in front of a large monitor leading a videoconference

Planowanie

Planując wdrożenie, określ potencjalne scenariusze i ustal ich priorytety z uwzględnieniem dostępnych zasobów. Ten etap ma kluczowe znaczenie dla procesu wdrażania, ponieważ ustalasz w nim cele biznesowe pozwalające ocenić sukces wdrożenia.

Wdrażanie

Na etapie wdrażania współpracujesz zdalnie z zespołem usługi FastTrack i/lub Twoim partnerem. Wspólnie przygotowujecie Twoje środowisko i plan projektu, aby rozpocząć proces przenoszenia się do środowiska chmury.
A person working at a desk while on the phone
Three people in an office conferring over a device

Maksymalizacja wartości

Trwały sukces usług chmurowych zależy od sposobu ich użytkowania i zadowolenia użytkowników. Do osiągnięcia sukcesu jest wymagane opracowanie planu i jego realizacja w ramach faz planowania i wdrażania, a następnie ciągła optymalizacja operacyjna wdrożonego rozwiązania.

Zasoby przewodnika po usłudze FastTrack dla platformy Microsoft 365

Program uzyskiwania wartości biznesowej

Poznaj możliwości związane z transformacją cyfrową Twojego miejsca pracy.

Plany osiągnięcia sukcesu

Zaloguj się, aby utworzyć plany osiągnięcia sukcesu z usługą FastTrack.

Znajdź wykwalifikowanego partnera

Skontaktuj się z zaufanymi dostawcami rozwiązań firmy Microsoft.

Biblioteka dotycząca produktywności

Poznaj proste przykłady maksymalnego wykorzystywania możliwości platformy Microsoft 365.

Zasoby dotyczące wdrażania

Uprość i przyspiesz proces wdrażania.

Często zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na często zadawane pytania.


Rozpocznij już dzisiaj

Zaloguj się teraz w usłudze FastTrack.