Zwiększ możliwości pracowników pierwszego kontaktu w opiece zdrowotnej, korzystając z usługi Microsoft Teams

Usprawnij współpracę zespołów opieki zdrowotnej oraz zwiększ zaangażowanie pacjentów.

Teams Health care Animation video

Poznaj usługę Microsoft Teams dla Twojej organizacji opieki zdrowotnej

Ułatw i scentralizuj współpracę między zespołami opieki zdrowotnej oraz w całej organizacji opieki zdrowotnej, korzystając z jednej aplikacji.

Skup się na tym, co ważne

Pomóż pracownikom zapewniać najlepszą możliwą opiekę dzięki planowaniu konfliktów i zmniejszeniu czasu poświęcanego na zadania ręczne.

Realizuj swoją misję

Udostępnij zespołom medycznym narzędzia, które pomogą im realizować Twoje cele, zmniejszając jednocześnie wypalenie zawodowe.

Dostarczaj właściwą wiedzę

Popraw koordynację opieki i obsługę pacjentów, upraszczając dołączanie do systemu oraz wymianę spostrzeżeń i pomysłów.

Omówienie
Guided Tour

Strona główna przewodnika

Organizuj bezproblemowe wizyty wirtualne

Dostosowuj się do dynamicznego rynku opieki zdrowotnej i rozszerzaj opiekę nad pacjentami

Zrewolucjonizuj przepływy pracy telemedycyny w usłudze Teams, korzystając z harmonogramów, przypomnień, innowacyjnych funkcji mobilnych i łączności z systemami elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR).

Łatwo przeprowadzaj wizyty wirtualne

Zapewnij łatwe i ekonomiczne wizyty wirtualne dzięki łatwemu planowaniu i automatycznym przypomnieniom za pośrednictwem poczty elektronicznej i wiadomości SMS. Nowa obsługa poczekalni i kolejek jest teraz dostępna w prywatnej wersji zapoznawczej.

Planuj i przeprowadzaj wizyty wirtualne w wybranych systemach EHR

Teraz ogólnie dostępne dla klientów korzystających z rozwiązań firm Epic i Cerner.

Udostępniaj odpowiednie informacje we właściwym czasie

Ułatw współpracę między zespołami opieki zdrowotnej oraz w całej organizacji opieki zdrowotnej, udostępniając jeden cyfrowy obszar roboczy.

Docieraj do odpowiednich osób we właściwym czasie

Scentralizuj komunikację na platformie obsługującej tekst, obrazy, dźwięk i wideo z priorytetowymi powiadomieniami oraz delegowaniem i bezpiecznym przesyłaniem wiadomości.

Udostępnij komunikację typu „naciśnij i mów”

Utrzymuj ścisły kontakt z krytycznym personelem, takim jak pracownicy opieki zdrowotnej, korzystając z bezproblemowej funkcji „naciśnij i mów” w module Walkie Talkie.

Dostosuj i rozszerz rozwiązania dla pracowników pierwszego kontaktu

Korzystaj z interfejsu API usługi Graph na platformie Microsoft 365, aby bezproblemowo synchronizować dane z istniejącymi elementami cyfrowego ekosystemu opieki zdrowotnej za pośrednictwem usługi Microsoft Power Apps.

Udostępniaj starsze informacje i ułatw dostęp do krytycznych danych

Nagrywaj spotkania i materiały wideo z usługi Microsoft Stream, aby szybko informować nowych członków. Zoptymalizuj prowadzenie dokumentacji dzięki dostępowi do dokumentów oraz ich udostępnianiu i przechowywaniu w jednym miejscu.

Motywuj pracowników

Utwórz firmowe środowisko udostępniające istotne wiadomości, konwersacje i zasoby na jednym wygodnym pulpicie nawigacyjnym.

Usprawnij prace administracyjne i przyjmowanie pacjentów

Odciążaj i wspieraj swoje zespoły przez bezproblemowe planowanie zmian, zarządzanie zadaniami i automatyzację przepływów pracy, aby pracownicy mogli skupić się na tym, co ważne.

Łatwo zarządzaj zmianami

Twórz harmonogramy zespołów, śledź czas i zapewnij pracownikom pierwszego kontaktu możliwość korzystania z własnych harmonogramów dzięki samoobsługowym narzędziom w funkcji Zmiany.

Uprość zarządzanie zadaniami i stawiaj czoła nowym wyzwaniom

Twórz przepływy pracy, nadzoruj postępy zadań, zarządzaj zatwierdzeniami oraz korzystaj z aplikacji i automatyzacji, aby zmniejszyć wypalenie zawodowe, korzystając z aplikacji Microsoft Planner.

Zoptymalizuj pracę i procesy w biurze

Zamiast podstawowego procesu przyjmowania udostępnij formularz, który pacjenci mogą wypełniać bezpośrednio w usłudze Microsoft Forms. Odpowiadaj na podstawowe pytania dotyczące opieki zdrowotnej, używając dynamicznego, zautomatyzowanego bota oferującego pomoc.

W pełni wykorzystaj możliwości platformy Microsoft 365 dzięki urządzeniom Surface dla firm

Zwiększ możliwości pracowników na wszystkich poziomach dzięki platformie Microsoft 365 i ofercie urządzeń Surface z wbudowanymi zabezpieczeniami, aby można było uruchamiać aplikacje biznesowe i obsługujące współpracę, z których pracownicy korzystają na co dzień.

Dostosuj usługę Teams dzięki aplikacjom dla opieki zdrowotnej

Skonfiguruj i dostosuj usługę Teams za pomocą interfejsu API usługi Microsoft Graph oraz szablonów specyficznych dla opieki zdrowotnej, takich jak łączniki danych EHR i obrazowanie kliniczne.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"microsoft-bookings","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Usługa Microsoft Bookings na potrzeby wizyt wirtualnych","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4PqQZ","content":"<p>Zapewnij łatwe i ekonomiczne wizyty wirtualne dzięki łatwemu planowaniu i automatycznym przypomnieniom za pośrednictwem poczty elektronicznej i wiadomości SMS. Nowa obsługa poczekalni i kolejek jest teraz dostępna w prywatnej wersji zapoznawczej.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Dowiedz się więcej o usłudze Microsoft Bookings.","href":"https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/business/scheduling-and-booking-app","openInNewTab":false,"title":"Dowiedz się więcej","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Łatwo przeprowadzaj wizyty wirtualne"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"microsoft-teaherEHR","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":3,"name":"Łącznik EHR w usłudze Microsoft Teams na potrzeby wizyt wirtualnych","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4PdQA","content":"<p>Teraz ogólnie dostępne dla klientów korzystających z rozwiązań firm Epic i Cerner.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Dowiedz się więcej o przekształcaniu wirtualnej służby zdrowia dzięki usłudze Microsoft Teams.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2188925&clcid=0x415&culture=pl-pl&country=PL","openInNewTab":true,"title":"Dowiedz się więcej","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Planuj i przeprowadzaj wizyty wirtualne w wybranych systemach EHR"}],"arialabel":null,"id":"virtual-visits","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":1,"name":"Organizuj bezproblemowe wizyty wirtualne","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWHAeR","content":"<p>Zrewolucjonizuj przepływy pracy telemedycyny w usłudze Teams, korzystając z harmonogramów, przypomnień, innowacyjnych funkcji mobilnych i łączności z systemami elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR).</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Dostosowuj się do dynamicznego rynku opieki zdrowotnej i rozszerzaj opiekę nad pacjentami"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"enable-faster","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":5,"name":"Zapewnij szybszą, łatwiejszą i bezpieczniejszą komunikację","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4PlGp","content":"<p>Scentralizuj komunikację na platformie obsługującej tekst, obrazy, dźwięk i wideo z priorytetowymi powiadomieniami oraz delegowaniem i bezpiecznym przesyłaniem wiadomości.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Docieraj do odpowiednich osób we właściwym czasie"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"keep-critical","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":6,"name":"Zapewnij natychmiastowy dostęp do komunikacji krytycznej pod względem czasu","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4Pw1Y","content":"<p>Utrzymuj ścisły kontakt z krytycznym personelem, takim jak pracownicy opieki zdrowotnej, korzystając z bezproblemowej funkcji „naciśnij i mów” w module Walkie Talkie.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Udostępnij komunikację typu „naciśnij i mów”"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"establish-a-central","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":7,"name":"Udostępnij centralne miejsce dla zintegrowanych danych, systemów i członków zespołów","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4PgNU","content":"<p>Korzystaj z interfejsu API usługi Graph na platformie Microsoft 365, aby bezproblemowo synchronizować dane z istniejącymi elementami cyfrowego ekosystemu opieki zdrowotnej za pośrednictwem usługi Microsoft Power Apps.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Dowiedz się więcej o usłudze Power Apps.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2181960&clcid=0x415&culture=pl-pl&country=PL","openInNewTab":true,"title":"Dowiedz się więcej","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Dostosuj i rozszerz rozwiązania dla pracowników pierwszego kontaktu"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"keep-the-whole-workforce","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWT6aj?ver=ceaa","imageAlt":"Two mobile phones displaying videos and files stored in Teams.","imageHeight":600,"imageWidth":935,"itemIndex":8,"name":"Zapewnij wszystkim pracownikom dostęp do tych samych informacji","videoHref":"","content":"<p>Nagrywaj spotkania i materiały wideo z usługi Microsoft Stream, aby szybko informować nowych członków. Zoptymalizuj prowadzenie dokumentacji dzięki dostępowi do dokumentów oraz ich udostępnianiu i przechowywaniu w jednym miejscu.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Dowiedz się więcej o usłudze Microsoft Stream.","href":"https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-stream","openInNewTab":false,"title":"Dowiedz się więcej","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Udostępniaj starsze informacje i ułatw dostęp do krytycznych danych"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"maintain-an-engaged","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":9,"name":"Zapewnij atrakcyjne miejsce pracy dla wszystkich","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4QYHv","content":"<p>Utwórz firmowe środowisko udostępniające istotne wiadomości, konwersacje i zasoby na jednym wygodnym pulpicie nawigacyjnym.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Motywuj pracowników"}],"arialabel":null,"id":"connect-and-engage","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRFwq?ver=9bbe","imageAlt":"Two medical professionals wearing masks having a conversation and looking at a tablet.","imageHeight":600,"imageWidth":935,"itemIndex":4,"name":"Zapewnij komunikację i zaangażowanie pracowników opieki zdrowotnej","videoHref":"","content":"<p>Ułatw współpracę między zespołami opieki zdrowotnej oraz w całej organizacji opieki zdrowotnej, udostępniając jeden cyfrowy obszar roboczy.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Udostępniaj odpowiednie informacje we właściwym czasie"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"streamline-schedule","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Usprawnij zarządzanie harmonogramami i koordynację","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4PdQC","content":"<p>Twórz harmonogramy zespołów, śledź czas i zapewnij pracownikom pierwszego kontaktu możliwość korzystania z własnych harmonogramów dzięki samoobsługowym narzędziom w funkcji Zmiany.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Łatwo zarządzaj zmianami"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"reduce-administrative","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":12,"name":"Zmniejsz obciążenia administracyjne","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWSRMi","content":"<p>Twórz przepływy pracy, nadzoruj postępy zadań, zarządzaj zatwierdzeniami oraz korzystaj z aplikacji i automatyzacji, aby zmniejszyć wypalenie zawodowe, korzystając z aplikacji Microsoft Planner.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Uprość zarządzanie zadaniami i stawiaj czoła nowym wyzwaniom"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"streamline-patient-intake","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWT6ap?ver=f458","imageAlt":"A Cardiovascular risk assessment being done over a text chat in Teams.","imageHeight":600,"imageWidth":935,"itemIndex":13,"name":"Usprawnij przyjmowanie pacjentów","videoHref":"","content":"<p>Zamiast podstawowego procesu przyjmowania udostępnij formularz, który pacjenci mogą wypełniać bezpośrednio w usłudze Microsoft Forms. Odpowiadaj na podstawowe pytania dotyczące opieki zdrowotnej, używając dynamicznego, zautomatyzowanego bota oferującego pomoc.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zoptymalizuj pracę i procesy w biurze"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"provide-versatile","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":14,"name":"Udostępnij wszechstronne urządzenia swoim pracownikom","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4PgNT","content":"<p>Zwiększ możliwości pracowników na wszystkich poziomach dzięki platformie Microsoft 365 i ofercie urządzeń Surface z wbudowanymi zabezpieczeniami, aby można było uruchamiać aplikacje biznesowe i obsługujące współpracę, z których pracownicy korzystają na co dzień.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Dowiedz się więcej o urządzeniach Microsoft Surface.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2187519&clcid=0x415&culture=pl-pl&country=PL","openInNewTab":true,"title":"Dowiedz się więcej","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"W pełni wykorzystaj możliwości platformy Microsoft 365 dzięki urządzeniom Surface dla firm"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"enable-everyone","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWSNjk?ver=ea36","imageAlt":"The Create a team screen in Teams.","imageHeight":600,"imageWidth":935,"itemIndex":15,"name":"Pozwól wszystkim wybrać własny sposób pracy","videoHref":"","content":"<p>Skonfiguruj i dostosuj usługę Teams za pomocą interfejsu API usługi Microsoft Graph oraz szablonów specyficznych dla opieki zdrowotnej, takich jak łączniki danych EHR i obrazowanie kliniczne.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Dostosuj usługę Teams dzięki aplikacjom dla opieki zdrowotnej"}],"arialabel":null,"id":"efficiently-manage","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWSzpw?ver=4523","imageAlt":"Two people wearing masks having a conversation.","imageHeight":600,"imageWidth":935,"itemIndex":10,"name":"Skutecznie zarządzaj zespołami opieki i motywuj je","videoHref":"","content":"<p>Odciążaj i wspieraj swoje zespoły przez bezproblemowe planowanie zmian, zarządzanie zadaniami i automatyzację przepływów pracy, aby pracownicy mogli skupić się na tym, co ważne.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Usprawnij prace administracyjne i przyjmowanie pacjentów"}],"itemsCount":15}

Zobacz, jak organizacje opieki zdrowotnej wspierają swoich pracowników dzięki usłudze Teams

St Luke’s University Health Network

Szpital St. Luke’s Hospital wspiera zaangażowanie w innowacje, korzystając z narzędzi firmy Microsoft.

A medical professional using a laptop.

Northwell Health

Firma Northwell Health skraca pobyty w szpitalu, zwiększa możliwości lekarzy i poprawia opiekę nad pacjentami dzięki usłudze Microsoft Teams.

A person working from their desk at home and using Teams.

Przekształć cały proces opieki zdrowotnej

Dowiedz się, jak chmura firmy Microsoft dla opieki zdrowotnej może pomóc organizacjom w zapewnianiu lepszej obsługi, opieki i analiz.

|

Pracownicy i kierownicy pierwszego kontaktu pracownicy pracujący w systemie zmianowym, dla których głównym środowiskiem pracy są urządzenia przenośne. Są różnie określani, na przykład pracownikami reprezentującymi firmę i podstawowymi pracownikami, zawsze jednak są to osoby, które jako pierwsze kontaktują się z klientami, jako pierwsze pracują z produktem Twojej firmy i jako pierwsze reprezentują Twoją markę. Mogą to być współpracownicy sklepu, przedstawiciele obsługi klienta, pielęgniarki, lekarze, operatorzy w zakładzie produkcyjnym i nie tylko.

Funkcje dla pracowników pierwszego kontaktu są dostępne we wszystkich ofertach komercyjnych. Niektóre z tych funkcji nie są dostępne w bezpłatnej wersji usługi Teams ani w ofertach dla instytucji rządowych.

Dowiedz się więcej o zwiększaniu możliwości pracowników pierwszego kontaktu dzięki usłudze Teams z blogu na temat usługi Teams.

Aplikacja Microsoft StaffHub została wycofana 30 czerwca 2020 r. Funkcje aplikacji StaffHub są obecnie wprowadzane do usługi Teams. Dowiedz się więcej.

Dowiedz się więcej o usłudze Microsoft Teams

Rozpocznij pracę z usługą Microsoft Teams już dziś