Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Power Platform

Łącz się z lokalnymi źródłami danych przy użyciu bramy usługi Power BI

Zachowaj aktualność pulpitów nawigacyjnych i raportów, łącząc się z lokalnymi źródłami danych bez konieczności przenoszenia danych. Wysyłaj zapytania do dużych zestawów danych i korzystaj z dotychczasowych inwestycji. Uzyskaj elastyczność potrzebną do spełnienia potrzeb indywidualnych i potrzeb organizacji.
Omówienie

Bezpieczny, łatwy dostęp do danych lokalnych

Jedna brama dla wszystkich usług w chmurze

Zainstaluj raz i wdróż wiele lokalnych połączeń danych w usługach Power BI, Power Apps, Power Automate i Azure Logic Apps przy użyciu tej samej bramy.

Łatwa konfiguracja

Pobierz i zainstaluj bramę z minimalnymi interakcjami. Następnie zaloguj się przy użyciu konta organizacji, aby zarejestrować bramę do użycia przez usługi w chmurze.

Bezpieczny dostęp do danych

Transfer danych między usługą Power BI a lokalną bramą danych jest zabezpieczony za pośrednictwem usługi Azure Service Bus. Poświadczenia podane przez administratorów bramy są szyfrowane na potrzeby ochrony informacji w chmurze i odszyfrowywane tylko na maszynie bramy.
Tryb standardowy a osobisty

Porównanie trybów bramy

Funkcje
Lokalna brama danych (tryb standardowy)
Lokalna brama danych (tryb osobisty)

Usługi w chmurze, z którymi współpracuje

Power BI, Power Apps, Azure Logic Apps, Power Automate, Azure Analysis Services, Dataflows

Power BI

Obsługa wielu użytkowników przy użyciu kontroli dostępu według źródła danych

Dostępne

Uruchamianie jako aplikacji dla użytkowników, którzy nie są administratorami

Dostępne

Uruchamianie jako pojedynczego użytkownika przy użyciu Twoich poświadczeń

Dostępne

Importowanie danych oraz konfigurowanie zaplanowanego odświeżania

Dostępne
Dostępne

Obsługa trybu DirectQuery

Dostępne

Obsługa połączenia na żywo z usługami Analysis Services

Dostępne
Wykonaj następny krok
Rozpocznij bezpłatnie korzystać z usługi Power BI
Znajduj szczegółowe informacje w danych i udostępniaj zaawansowane raporty analityczne, wypróbowując bezpłatnie platformę Power BI w rozwiązaniu Microsoft Fabric.

Poproś o kontakt z naszej strony

Prześlij prośbę do specjalisty lub partnera firmy Microsoft o skontaktowanie się z Tobą w ciągu dwóch dni roboczych.

Obserwuj Power Platform