Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Power Platform

Kształtowanie przyszłości energetycznej przy użyciu danych w czasie rzeczywistym w usłudze Power BI

Ulepszanie i przekształcanie sposobu zarządzania zrównoważoną energią i generowanie wartości w środowisku produkcyjnym, dostaw, dystrybucji i zużycia energii, korzystając ze szczegółowych informacji opartych na danych udostępnianych przez usługę Microsoft Power BI.

Osiągaj wymierne efekty

Działania podejmowane na przyszłość

   Prognozowanie i planowanie przyszłego popytu wśród klientów.
  • Pomóż zmniejszyć zmienne operacyjne i wpływ na środowisko, zwiększając widoczność operacyjną w czasie rzeczywistym w łańcuchu wartości energetycznych.
  • Lepiej wykorzystaj inwestycję w zdalne śledzenie z obsługą IoT, korzystając z niej, aby usprawnić analizę sztucznej inteligencji i uzyskiwać szczegółowe informacje umożliwiające podejmowanie działań w zakresie zrównoważonych decyzji.
  • Przekształcanie reaktywnych decyzji w strategie predykcyjne i zapobiegawcze dzięki ulepszonemu kluczowemu sprzętowi i zarządzaniu zasobami w kanałach produkcji i dystrybucji energii.
Powrót do kart

Jak klienci wykorzystują usługę Power BI do działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

"Stanęliśmy na rozdrożu — jeśli naprawdę chcieliśmy iść na przód, musieliśmy wprowadzić pewne zmiany."

Roy Young
Globalny dyrektor ds. usługi Office 365, Centrica

Powrót do kart

Poznaj przykładowe raporty i rozwiązania pulpitu nawigacyjnego dotyczące energii

Obliczanie i analizowanie zużycia i wykorzystania energii elektrycznej

Oszacuj i przeanalizuj wykorzystaną energię elektryczną, a także koszt związany z urządzeniami domowymi i średni czas użycia w ciągu dnia.

Generowanie energii i analiza zapotrzebowania

Bogate i szczegółowe informacje na temat wpływu odejścia od zanieczyszczających, nieodnawialnych źródeł energii na rzecz źródeł energii odnawialnej.

Szczegółowe informacje o zużyciu i dystrybucji wody, gazu i mediów

Uzyskanie wglądu w istniejące dane dotyczące dystrybucji i zużycia energii w celu promowania działań dotyczących oszczędzania energii i podnoszenia świadomości konsumentów.


Skontaktuj się z działem sprzedaży

Poproś o kontakt z naszej strony

Poproś, aby specjalista ds. sprzedaży usługi Power BI skontaktował się z Tobą.