Trace Id is missing

Microsoft Sustainability Manager

Rejestruj, raportuj i zmniejszaj swój wpływ na środowisko, korzystając z mocy danych i sztucznej inteligencji.

Nowość! Szybko pobieraj odpowiedzi z danych za pomocą narzędzia Microsoft Copilot (wersja zapoznawcza).
Obejrzyj wideo
OMÓWIENIE

Zamień szczegółowe informacje o danych środowiskowych w działanie

Monitoruj wpływ swojej organizacji na środowisko i zarządzaj nim za pomocą ujednoliconych danych, które umożliwiają uzyskiwanie szczegółowych informacji umożliwiających podejmowanie działań.
 • Śledź dokładniej ślad środowiskowy swoich operacji i łańcucha wartości dzięki coraz bardziej zautomatyzowanym połączeniom danych.
 • Korzystaj z kombinacji metod pozyskiwania danych, aby usprawnić pozyskiwanie, integrację, obliczanie i raportowanie danych dzięki standaryzacji danych przy użyciu modelu danych rozwiązania Microsoft Cloud for Sustainability.
  Interfejs rozwiązania Microsoft Sustainability Manager „Zrzut ekranu” przedstawiający opcje wyboru źródła danych z różnymi kartami i ikonami.
 • Skorzystaj ze wstępnie utworzonych metod obliczania, które można dostosować do określonych potrzeb.
  Interfejs rozwiązania Microsoft Sustainability Manager „Zrzut ekranu” przedstawiający schemat blokowy transportu i dystrybucji nadrzędnej
Powrót do kart
Ceny

Porównaj plany rozwiązania Microsoft Sustainability Manager1

Wybierz plan, który najlepiej odpowiada potrzebom Twojej organizacji w zakresie danych.
Porównaj plany

Microsoft Sustainability Manager w wersji Essentials

Warstwa podstawowa: 4000 USD za dzierżawę miesięcznie
 • Podstawowe zarządzanie danymi dotyczącymi węgla, wody i odpadów
 • Modele obliczeniowe dla kategorii emisji z zakresu 1, 2 i wielu kategorii emisji z zakresu 3
 • Pojemność aplikacji Dataverse: 10 GB2

Microsoft Sustainability Manager w wersji Premium

Wszystko w wersji Essentials i jeszcze więcej: 12000 USD za dzierżawę miesięcznie
 • Zarządzanie węglem dla wszystkich w zakresie 3
 • Zaawansowane zarządzanie danymi dotyczącymi wody i ścieków (wersja zapoznawcza)
 • Rozwiązanie łańcucha wartości ESG (wersja zapoznawcza)
 • Szczegółowe informacje oparte na sztucznej inteligencji i funkcja Microsoft Copilot (wersja zapoznawcza)
 • Zarządzanie zużyciem węgla produktu
 • AI Builder: 25 tys. środków
 • Dataverse: 50 GB2
HISTORIE ZAKOŃCZONE SUKCESEM

Postęp dzięki rozwiązaniu Microsoft Sustainability Manager

Zobacz, jak organizacje na całym świecie przyspieszają postęp dzięki rozwiązaniom w zakresie danych i sztucznej inteligencji firmy Microsoft i naszych partnerów.

Podejmij kolejne kroki w swojej podróży

Znaczek zrównoważonego rozwoju na ozdobnej trawie ozdobionej kwiatami i bąbelkami
Wprowadzenie

Wypróbuj bezpłatnie program Microsoft Sustainability Manager przez 30 dni

Zarejestruj się, aby skorzystać z wersji próbnej i odkrywać nowe funkcje.
drzewa w lesie pokryte mgłą

Otrzymuj najnowsze informacje na temat usługi Microsoft Cloud for Sustainability

Zarejestruj się, aby otrzymywać wiadomości e-mail na temat technologii zrównoważonego rozwoju firmy Microsoft.
Osoba siedząca przy biurku pracująca na laptopie

Odkryj inne rozwiązania firmy Microsoft w zakresie zrównoważonego rozwoju

Odkryj rosnący zestaw funkcji ESG (środowiskowych, społecznych i ładu) oferowanych przez firmę Microsoft i naszych globalnych partnerów.
Dwie osoby pracujące na polu

Znajdź partnera

Buduj przyszłość dzięki doświadczonym dostawcom rozwiązań. Zobacz wszystkie rozwiązania partnerskie Microsoft Cloud for Sustainability.
 1. [1]
  Niektóre funkcje planu wymagają liczników platformy Azure i innych licencji firmy Microsoft (np. Microsoft 365, Power BI).
 2. [2]
  Licencja obejmuje aplikację Dataverse uprawniającą do: Baza danych (10 GB/miesiąc dla wersji Essentials i 50 GB/miesiąc dla wersji Premium), Plik (20 GB/miesiąc); Dziennik (2 GB/miesiąc). Licencja wersji Premium obejmuje również uprawnienia do platformy AI Builder (25 000 środków miesięcznie).

Obserwuj firmę Microsoft