Odkryj nasze zaangażowanie w ułatwienia dostępu

Firma Microsoft dokłada wszelkich starań, aby jej produkty i usługi były zaprojektowane dla każdego — łącznie z ponad miliardem osób niepełnosprawnych.

Photograph of a person with a disability sitting in a wheelchair outside while working on a Surface in laptop mode

Raporty zgodności z ułatwieniami dostępu firmy Microsoft pokazują nasze zaangażowanie w ułatwienia dostępu. W przypadku osób zawodowo zajmujących się przedsiębiorstwami, edukacją i działalnością rządową te raporty pomagają podejmować decyzje zaopatrzeniowe i integrować produkty w ramach organizacji.


Jak firma Microsoft integruje ułatwienia dostępu

Nasze zobowiązania w zakresie ułatwień dostępu są oparte na trzech głównych zasadach: transparentności, integracji i odpowiedzialności za wyniki. Opracowując nasze produkty i usługi, uwzględniamy wiodące globalne standardy ułatwień dostępu, w tym:

  • EN 301 549
  • USA Przepisy sekcji 508
  • Wytyczne dotyczące ułatwień dostępu w zawartości internetowej (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG)

Firma Microsoft współpracuje również z rządami i organizacjami na całym świecie, aby zapewnić korzyści z cyfrowej technologii osobom niepełnosprawnym.

Odpowiedzialność za wyniki

Priorytetowo traktujemy projektowanie integracyjne i ułatwienia dostępu w produktach i usługach. Firma Microsoft publikuje raporty zgodności z ułatwieniami dostępu (ACR) opisujące, jak nasze produkty i usługi spełniają kryteria europejskiego standardu ułatwień dostępu, EN 301 549; przepisów sekcji 508 ustawy Rehabilitation Act obowiązującej w Stanach Zjednoczonych oraz wytycznych dotyczących ułatwień dostępu w zawartości internetowej (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG).

A person with visual impairment sits in front of a laptop smiling. Their white cane is at their side.
Photograph of a person with a disability using a Sip and Puff or SNP device while sitting in a wheelchair at a desk with a laptop and multiple display monitors

Poczucie przynależności

Chcemy wspierać każdego — za pomocą naszych produktów, usług i technologii oraz w ramach naszej kultury w firmie Microsoft. Nasze podejście umożliwia nam bycie partnerem dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Transparentność

Otwarcie komunikujemy nasze plany zapewniania, że nasze produkty zawierają ułatwienia dostępu. Witryna internetowa Ułatwienia dostępu firmy Microsoft zapewnia informacje na temat naszych produktów, najnowszych osiągnięć integracyjnych i narzędzi ułatwień dostępu.

 

Photograph of a group of people standing at a counter looking at a laptop screen with the Windows Magnifier accessibility feature that makes text easier to read

Globalne standardy ułatwień dostępu

Raporty EN 301 549

Chmura firmy Microsoft zawiera wiele usług i wiele naszych oddzielnych raportów zgodności to odzwierciedla.

USA Raporty zgodności z przepisami sekcji 508

Firma Microsoft oferuje szczegółowe raporty zgodności z ułatwieniami dostępu opisujące ułatwienia dostępu dla wielu z jej usług w chmurze.

Raporty WCAG (ISO/IEC 40500)

Raporty firmy Microsoft na temat kompletnych produktów lub usług albo części, które można instalować oddzielnie.

Dział Answer Desk ds. ułatwień dostępu w przedsiębiorstwie

Zapewniamy dedykowane wsparcie naszym klientom korporacyjnym mającym pytania dotyczące ułatwień dostępu w ramach naszych produktów i usług lub raportów zgodności z ułatwieniami dostępu.