Gdzie znajdują się Twoje dane

Jako klient usług biznesowych firmy Microsoft wiesz, gdzie są przechowywane Twoje dane.

Rygorystyczne zabezpieczenia naszych centrów danych

Firma Microsoft utrzymuje stale rozwijającą się sieć centrów danych na całym świecie i weryfikuje spełnianie w nich rygorystycznych wymagań w zakresie zabezpieczeń.

Photograph of an IT person standing at a small table in a data center working on a laptop.

|

Dane klientów mogą być replikowane w obrębie wybranego obszaru geograficznego, aby zwiększyć trwałość danych na wypadek poważnej katastrofy w centrum danych, a w niektórych przypadkach nie będą zreplikowane poza to centrum.

 

Firma Microsoft przestrzega także międzynarodowych przepisów dotyczących ochrony danych w związku z przekazywaniem danych klientów ponad granicami państw. Na przykład:

  • Aby umożliwić ciągły przepływ informacji wymaganych przez przedsiębiorstwa międzynarodowe (w tym transgraniczny transfer danych osobowych), wiele usług biznesowych firmy Microsoft w chmurze oferuje klientom standardowe klauzule umowne UE, które zapewniają dodatkowe gwarancje umowne dotyczące przekazywania danych osobowych w przypadku uwzględnionych usług w chmurze. Nasza implementacja wzorcowych klauzul UE została zatwierdzona przez organy ochrony danych UE jako zgodna z rygorystycznymi standardami ochrony prywatności regulującymi międzynarodowe przekazywanie danych przez firmy działające w państwach członkowskich UE.
  • Oprócz naszych zobowiązań wynikających ze standardowych klauzul umownych i innych umów wzorcowych firma Microsoft posiada certyfikację porozumienia Privacy Shield między UE i USA zgodnie ze strukturą przedstawioną przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, jednak firma Microsoft już nie stosuje porozumienia Privacy Shield między UE i USA jako podstawy prawnej dla transferów danych osobowych poza Unię Europejską w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-311/18.
  • Firma Microsoft nie przekaże żadnym stronom trzecim (nawet w celu przechowywania) danych udostępnionych jej przez Ciebie za pośrednictwem usług biznesowych w chmurze objętych postanowieniami dotyczącymi produktów firmy Microsoft.

Bez względu na to, gdzie przechowywane są dane klientów, firma Microsoft nie kontroluje ani nie ogranicza lokalizacji, z których klienci lub ich użytkownicy końcowi mogą uzyskiwać dostęp do danych.

Dodatkowe zasoby dotyczące lokalizacji danych

Ochrona poczty e-mail przed nakazami

Zagadnienia dotyczące prywatności w chmurze

Zabezpieczenia, prywatność i zgodność na platformie Microsoft Azure

Zgodność z przepisami na platformie Microsoft 365 i w usłudze Dynamics 365

Dostęp do danych w usłudze Dynamics 365 i na platformie Microsoft 365