Ochrona prywatności: wszystko z myślą o Tobie

Rozumiemy, że gdy korzystasz z naszych usług w chmurze, powierzasz nam swoje najcenniejsze zasoby — dane.

A woman standing at a desk in a conference room, touching a large Surface device monitor.

Ufasz, że prywatność i poufność danych, które nam powierzasz, będą chronione, oraz że będą one używane tylko w sposób spójny z Twoimi oczekiwaniami. Aby zaspokoić te oczekiwania, podejmujemy się następujących zobowiązań i opieramy je na silnych gwarancjach wynikających z umowy.

Uzyskaj informacje o zaufanej ochronie danych

Ty kontrolujesz swoje dane

Nasze wypróbowane podejście do prywatności jest oparte na naszym zobowiązaniu do zapewniania Ci kontroli nad danymi, które umieszczasz w chmurze. Innymi słowy: Ty kontrolujesz swoje dane. Firma Microsoft gwarantuje to w podejmowanych względem Ciebie zobowiązaniach wynikających z umowy.

Ty wybierasz, gdzie znajdują się Twoje dane

Gdy korzystasz z usług komercyjnych firmy Microsoft, to Ty wybierasz usługę i lokalizację danych odpowiednie dla Twojej firmy.


Zabezpieczamy Twoje dane nieużywane i przesyłane

Najnowocześniejsze szyfrowanie sprawia, że firma Microsoft chroni Twoje dane zarówno nieużywane, jak i przesyłane. Nasze protokoły szyfrowania stawiają bariery utrudniające nieautoryzowany dostęp do danych, obejmujące co najmniej dwie niezależne warstwy szyfrowania w celu ochrony przed naruszeniami poszczególnych warstw.

Dane nieużywane

Chmura firmy Microsoft obejmuje szeroki zakres funkcji szyfrowania aż do protokołu AES-256, zapewniając elastyczność w wyborze rozwiązania najlepszego dla Twojej firmy.

Dane przesyłane

Dane są przenoszone między urządzeniami użytkownika a centrami danych firmy Microsoft lub w obrębie samych centrów danych i między nimi — firma Microsoft używa szyfrowanych protokołów transportu spełniających standard branżowy, takich jak Transport Layer Security (TLS) i zabezpieczenia protokołu internetowego (IPsec), oraz umożliwia korzystanie z nich.

Klucze szyfrowania

Wszystkie klucze szyfrowania zarządzane przez firmę Microsoft są odpowiednio zabezpieczone i oferują używanie technologii, takich jak usługa Azure Key Vault, ułatwiających kontrolowanie dostępu do haseł, kluczy szyfrowania i innych wpisów tajnych.


Bronimy Twoich danych

Firma Microsoft broni Twoich danych poprzez jasno zdefiniowane i solidnie ugruntowane procesy i zasady reagowania, silne zobowiązania wynikające z umowy oraz, w razie potrzeby, w drodze sądowej. Uważamy, że wszystkie żądania ze strony administracji państwowej o udostępnienie Twoich danych powinny być kierowane do Ciebie. Nie udzielamy żadnemu rządowi bezpośredniego ani swobodnego dostępu do danych klienta. Firma Microsoft kieruje się zasadami i jest przejrzysta w kwestiach tego, jak reaguje na żądania przekazania danych.

Nasza obietnica składana Tobie

Nieustannie dążąc do przestrzegania powyższych zasad, przejrzyście informujemy o konkretnych zasadach, praktykach operacyjnych i technologiach, które wspomagają zapewnianie prywatności Twoich danych w każdej komercyjnej usłudze firmy Microsoft w chmurze.

 

Te zobowiązania nie tylko oświadczamy — gwarantujemy je kontraktowo w naszych standardowych umowach dla klientów z sektora komercyjnego i publicznego.