Ochrona prywatności: Wszystko z myślą o Tobie

Rozumiemy, że gdy korzystasz z naszych usług w chmurze, powierzasz nam swoje najcenniejsze zasoby — dane.

A woman standing at a desk in a conference room, touching a large Surface device monitor.

W firmie Microsoft cenimy prywatność, dbamy o nią i jej bronimy. Stawiamy na transparentność, która pozwala użytkownikom i organizacjom kontrolować ich dane i decydować o tym, jak są wykorzystywane. Zwiększamy możliwości ochrony prywatności każdej osoby używającej naszych produktów i usług oraz bronimy ich.


Ty kontrolujesz swoje dane

Nasze wypróbowane podejście do prywatności jest oparte na naszym zobowiązaniu do zapewniania Ci kontroli nad danymi, które umieszczasz w chmurze. Innymi słowy: Ty kontrolujesz swoje dane. Firma Microsoft gwarantuje to w podejmowanych względem Ciebie zobowiązaniach wynikających z umowy.

Dowiedz się, gdzie znajdują się Twoje dane i jak są wykorzystywane

Gdy korzystasz z usług komercyjnych firmy Microsoft, pomożemy Ci wybrać usługę i lokalizację danych odpowiednie dla Twojej firmy.


Zabezpieczamy Twoje dane nieużywane i przesyłane

Najnowocześniejsze szyfrowanie sprawia, że firma Microsoft chroni Twoje dane zarówno nieużywane, jak i przesyłane. Nasze protokoły szyfrowania stawiają bariery utrudniające nieautoryzowany dostęp do danych, obejmujące co najmniej dwie niezależne warstwy szyfrowania w celu ochrony przed naruszeniami poszczególnych warstw.

Dane nieużywane

Chmura firmy Microsoft obejmuje szeroki zakres funkcji szyfrowania aż do protokołu AES-256, zapewniając elastyczność w wyborze rozwiązania najlepszego dla Twojej firmy.

Dane przesyłane

Firma Microsoft używa i pozwala używać standardowych w branży szyfrowanych protokołów transportowych, takich jak Transport Layer Security (TLS) i Internet Protocol Security (IPsec).

Klucze szyfrowania

Wszystkie klucze szyfrowania zarządzane przez firmę Microsoft są odpowiednio zabezpieczone i oferują używanie technologii, takich jak usługa Azure Key Vault, ułatwiających kontrolowanie dostępu do haseł, kluczy szyfrowania i innych wpisów tajnych.


Bronimy Twoich danych

Firma Microsoft broni Twoich danych poprzez jasno zdefiniowane i solidnie ugruntowane procesy i zasady reagowania, silne zobowiązania wynikające z umowy oraz, w razie potrzeby, na drodze sądowej. Uważamy, że wszystkie żądania ze strony administracji państwowej o udostępnienie Twoich danych powinny być kierowane do Ciebie. Nie udzielamy żadnemu rządowi bezpośredniego ani swobodnego dostępu do danych klientów.

Nasza obietnica składana Tobie

Nieustannie dążąc do przestrzegania powyższych zasad, przejrzyście informujemy o konkretnych zasadach, praktykach operacyjnych i technologiach, które wspomagają zapewnianie prywatności Twoich danych w każdej komercyjnej usłudze firmy Microsoft w chmurze.

 

Te zobowiązania nie tylko oświadczamy — gwarantujemy je kontraktowo w naszych standardowych umowach dla klientów z sektora komercyjnego i publicznego.