OneNote

Váš digitálny poznámkový blok

A OneNote page showing a list of bicycle parts with hand-drawn annotations
An image of the OneNote navigation panes, showing a list of notebooks and the list of sections and pages within a notebook titled Work Notebook

Usporiadajte si svoje poznámky

Urobte si vo veciach poriadok s poznámkovými blokmi, ktoré môžete rozdeliť na sekcie a strany. Vďaka jednoduchej navigácii a vyhľadávaniu nájdete svoje poznámky vždy tam, kde ste s nimi skončili.

Zaznamenajte svoje nápady a potom ich ešte viac vylepšite

Doplňte svoje poznámky rozličnými typmi písma, zvýraznite text alebo pridajte poznámky rukou. Keďže máte OneNote k dispozícii vo všetkých zariadeniach, inšpirácia vám nebude chýbať, nech budete kdekoľvek.
A digital pen sketching an image of a bike called ‘Eco bike’ on a tablet computer
A OneNote page titled Saddle Inventory with ink annotations

Zdieľanie a spolupráca

Nemusíte mať vždy tie isté nápady ako ostatní, no môžete sa o ne navzájom podeliť a spoločne na niečom pracovať. To všetko máte k dispozícii vo OneNote.

Stručný prehľad OneNotu

Usporiadanie

Usporadúvajte obsah v poznámkových blokoch, sekciách a na stranách.

Značky

Označte si poznámky, ktoré nesmiete prehliadnuť, značkami Dôležité a Úloha.

Písanie rukou

Načrtnite svoje nápady a pridajte poznámky pomocou dotykového pera alebo svojho prsta.

Rozličné multimédiá

Nahrávajte zvukové poznámky, vkladajte online videá a pridávajte súbory.

Vystrihnutie a uloženie

Pomocou nástroja OneNote Web Clipper môžete svoj obsah uložiť jediným kliknutím.

Zdieľanie

Zdieľajte poznámkové bloky so spolupracovníkmi, priateľmi a rodinou.

OneNote vo vzdelávaní

Učitelia môžu pomocou OneNotu usporiadať plány hodín do digitálnych poznámkových blokov, ktoré možno vyhľadať, a zamestnanci môžu vytvárať knižnice obsahu, ktoré sa dajú zdieľať. Povzbuďte študentov, aby si zapisovali poznámky rukou a načrtávali diagramy.
Multiple device screens displaying a OneNote notebook called Physical Science 9A showing a lesson about linear graphs

Získať mobilnú aplikáciu OneNote*

Ako sa používa vaša e-mailová adresa.

Spoločnosť Microsoft použije váš e-mail len na účely tejto jednorazovej transakcie. Informácie sa nebudú ukladať.

Získať

Začnite používať OneNote vďaka predplatnému na Microsoft 365.

Sledujte OneNote

Sledujte OneNote na Twitteri

Sledujte OneNote na Facebooku

Microsoft OneNote s predplatným služby Microsoft 365 je najnovšou verziou OneNotu. Predchádzajúce verzie zahŕňajú OneNote 2016, OneNote 2013 a OneNote 2010.

*Dostupnosť mobilných aplikácií sa líši podľa krajiny/oblasti.