Microsoft OneNote

Váš digitálny poznámkový blok

Jeden multifunkčný Poznámkový blok so všetkým, čo potrebujete na písanie poznámok.

A OneNote page showing a list of bicycle parts with hand-drawn annotations
An image of the OneNote navigation panes, showing a list of notebooks and the list of sections and pages within a notebook titled Work Notebook

Usporiadajte si svoje poznámky

Urobte si vo veciach poriadok s poznámkovými blokmi, ktoré môžete rozdeliť na sekcie a strany. Vďaka jednoduchej navigácii a vyhľadávaniu nájdete svoje poznámky vždy tam, kde ste s nimi skončili.

Zaznamenajte svoje nápady a potom ich ešte viac vylepšite

Doplňte svoje poznámky rozličnými typmi písma, zvýraznite text alebo pridajte poznámky rukou. Keďže máte OneNote k dispozícii vo všetkých zariadeniach, inšpirácia vám nebude chýbať, nech budete kdekoľvek.
A digital pen sketching an image of a bike called ‘Eco bike’ on a tablet computer
A OneNote page titled Saddle Inventory with ink annotations

Zdieľanie a spolupráca

Nemusíte mať vždy tie isté nápady ako ostatní, no môžete sa o ne navzájom podeliť a spoločne na niečom pracovať. To všetko máte k dispozícii vo OneNote.

Stručný prehľad OneNotu

Usporiadanie

Usporadúvajte obsah v poznámkových blokoch, sekciách a na stranách.

Značky

Označte si poznámky, ktoré nesmiete prehliadnuť, značkami Dôležité a Úloha.

Písanie rukou

Načrtnite svoje nápady a pridajte poznámky pomocou dotykového pera alebo svojho prsta.

Rozličné multimédiá

Nahrávajte zvukové poznámky, vkladajte online videá a pridávajte súbory.

Vystrihnutie a uloženie

Pomocou nástroja OneNote Web Clipper môžete svoj obsah uložiť jediným kliknutím.

Zdieľanie

Zdieľajte poznámkové bloky so spolupracovníkmi, priateľmi a rodinou.

OneNote vo vzdelávaní

Učitelia môžu pomocou OneNotu usporiadať plány hodín do digitálnych poznámkových blokov, ktoré možno vyhľadať, a zamestnanci môžu vytvárať knižnice obsahu, ktoré sa dajú zdieľať. Povzbuďte študentov, aby si zapisovali poznámky rukou a načrtávali diagramy.
Multiple device screens displaying a OneNote notebook called Physical Science 9A showing a lesson about linear graphs

Získať mobilnú aplikáciu OneNote*

Ako sa používa vaša e-mailová adresa.

Spoločnosť Microsoft použije vašu e-mailovú adresu len na účely tejto jednorazovej transakcie.

Získať

Začnite používať OneNote vďaka predplatnému na Microsoft 365.

Sledujte OneNote

Sledujte OneDrive na Twitteri

Sledujte OneNote na Facebooku

Microsoft OneNote s predplatným služby Microsoft 365 je najnovšou verziou OneNotu. Predchádzajúce verzie zahŕňajú OneNote 2016, OneNote 2013 a OneNote 2010.
* Dostupnosť mobilných aplikácií sa líši podľa krajiny/oblasti.