Najčastejšie otázky

Zvýšený dopyt spôsobil, že sme vyčerpali skúšobné verzie Windowsu 365. Zaregistrujte sa, aby ste dostali oznámenie, keď budú skúšobné predplatné obnovené, alebo si ho kúpte ešte dnes.

Windows 365 je prvým cloudovým počítačom Cloud PC na svete. Windows 365 bezpečne streamuje vašu prispôsobenú pracovnú plochu, aplikácie, nastavenia a obsah Windowsu z cloudu do akéhokoľvek zariadenia. Cloudový počítač Cloud PC poskytuje zákazníkom virtualizované počítačové prostredie, v ktorom môžu streamovať funkcie Windowsu z platformy Microsoft Cloud do ľubovoľného zariadenia.

 

S cloudovým počítačom Cloud PC sa Windows zmenil z operačného systému (OS) fungujúceho v zariadení na hybridné prispôsobené počítačové prostredie. Hybrid v kontexte cloudového počítača Cloud PC znamená klientsky operačný systém Windows.

 

Prerod Windowsu na hybridný lokálny cloudový operačný systém prináša nové možnosti organizáciám všetkých veľkostí. Vďaka Windowsu 365 sa Windows stane hybridným lokálnym aj cloudovým operačným systémom. Organizácie si môžu vybrať, či sa pre ich konkrétneho používateľa či rolu v organizácii viac hodí počítač s lokálne nainštalovaným operačným systémom alebo cloudový počítač Cloud PC s cloudovým operačným systémom. V niektorých prípadoch môže používateľ profitovať z toho, keď vlastní oba, a tak si môže vždy vybrať ten najvhodnejší nástroj pre konkrétnu úlohu.

Windows 365 je určený organizáciám všetkých veľkostí, ktoré potrebujú bezpečné a svižné riešenia hybridnej práce pre flexibilných pracovníkov a zamestnancov pracujúcich na pobočke aj mimo nej alebo špecializované služby so všestrannými funkciami výpočtovej techniky a úložiska dostupné v akomkoľvek zariadení.

Windows 365 je k dispozícii v dvoch vydaniach: Windows 365 Business a Windows 365 Enterprise.

 

Windows 365 Business je určený pre menšie organizácie (do 300 používateľov), ktoré chcú jednoduchým spôsobom nakupovať, nasadzovať a spravovať cloudové počítače Cloud PC. Zobraziť ďalšie podrobnosti a porovnať možnosti.

 

Služba Windows 365 Enterprise je určená pre organizácie, ktoré chcú spravovať svoje cloudové počítače Cloud PC so službou Microsoft Endpoint Manager a využívať výhody integrácie s ďalšími službami od spoločnosti Microsoft vrátane Azure Active Directory a Microsoft Defender pre koncové body. Windows 365 Enterprise nemá žiaden limit licencií. Na používanie Windowsu 365 Enterprise musí mať každý používateľ licenciu na Windows 11 Enterprise alebo Windows 10 Enterprise, riešenie Microsoft Endpoint Manager a službu Azure Active Directory P1. Microsoft Endpoint Manager a Azure Active Directory P1 sú súčasťami predplatného služieb Microsoft 365 F3, Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5, Microsoft 365 A3, Microsoft 365 A5, Microsoft 365 Business Premium a Výhody pre študentov služby Microsoft 365 Education, prípadne ich možno kúpiť samostatne.

Windows 365 Enterprise a Windows 365 Business zahŕňajú úplnú cloudovú ponuku s viacerými konfiguráciami cloudového počítača Cloud PC, ktoré závisia od potrieb týkajúcich sa pracovného výkonu. Zákazníci si môžu kúpiť Windows 365 ako samostatnú licenciu za fixný mesačný poplatok na používateľa, ktorý mu umožní prístup ku každému cloudovému počítaču Cloud PC a jeho používanie. Na základe používania siete sa môžu účtovať ďalšie poplatky. Ďalšie informácie

 

Windows 365 Enterprise

Zákazníci si ho môžu kúpiť priamo na lokalite Windows365.com alebo od zriaďovateľa svojho konta. Potom môžu zriaďovať a spravovať svoje cloudové počítače Cloud PC pomocou plne integrovaného riešenia Microsoft Endpoint Manager.

 

Na používanie Windowsu 365 Enterprise musí mať každý používateľ licenciu na Windows 11 Enterprise alebo Windows 10 Enterprise, riešenie Microsoft Endpoint Manager a službu Azure Active Directory P1. Okrem toho, že tieto licencie sú k dispozícii nezávisle od seba, sú tiež súčasťou predplatného na Microsoft 365 F3, Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5, Microsoft 365 A3, Microsoft 365 A5, Microsoft 365 Business Premium a Výhody pre študentov služby Microsoft 365 Education.

 

Ak ešte nemáte oprávňujúce licencie a chcete Windows 365 Enterprise, prejdite na stránkuWindows 11 Enterprise alebo na stránkuMicrosoft 365, kde môžete získať ďalšie informácie a kúpiť si plán, ktorý vám vyhovuje.

 

Windows 365 Business

Zákazníci môžu vykonať nákup priamo na lokalite Windows365.com, založiť si konto bez domény a zriaďovať a spravovať svoje cloudové počítače Cloud PC priamo z domovskej stránky Windowsu 365 na webe. Nevyžaduje sa žiadna iná licencia od spoločnosti Microsoft. Ak chcete začať, jednoducho zadajte číslo kreditnej karty.

 

Zákazníci so službou Microsoft 365 budú svoj nákup musieť dokončiť cez Centrum spravovania služby Microsoft 365. Na dokončenie nákupu kontaktujte svojho globálneho správcu alebo správcu fakturácie.

Na prístup k službe Windows 365 nie je potrebný minimálny nákup. Niektoré licenčné kanály, napríklad zmluva Enterprise, však môžu mať minimálne požiadavky na nákup.

Windows 365 povoľuje registráciu jedného používateľa na jednu licenciu a neumožňuje zdieľanie jedného cloudového počítača Cloud PC viacerými používateľmi.

Áno, používateľ môže mať v prípade potreby priradených viacero cloudových počítačov Cloud PC. Dodávateľ, ktorý pracuje pre viacero spoločností, môže mať napríklad ku každému zákazníkovi priradený cloudový počítač Cloud PC.

Predplatné služby Windows 365 môžete kedykoľvek zrušiť tak, že navštívite Centrum spravovania služby Microsoft 365.

 

Po zrušení predplatného sa odstránia všetky súvisiace údaje. Získajte ďalšie informácie o uchovávaní, odstraňovaní a deštrukcii údajov v službe Microsoft 365.

Po skončení predplatného sa uplatňujú štandardné politiky uchovávania údajov služby Microsoft 365. Získajte ďalšie informácie o uchovávaní, odstraňovaní a deštrukcii údajov v službe Microsoft 365.

Zákazníci so systémom Windows 365 Enterprise môžu pomocou funkcie Zmeniť veľkosť inovovať pamäť RAM, procesor a veľkosť ukladacieho priestoru podľa potrieb používateľov, ako napríklad používateľov, ktorí potrebujú výkonnejší cloudový počítač Cloud PC na spúšťanie aplikácií náročných na procesor, alebo používateľov, ktorí potrebujú viac miesta na disku na ukladanie súborov. Možnosti prechodu na nižšiu verziu momentálne nie sú k dispozícii. Funkcia Zmeniť veľkosť nie je momentálne k dispozícii pre službu Windows 365 Business.  Ďalšie informácie o zmene veľkosti.

Zákazníci nemôžu zmeniť svoje existujúce predplatné medzi vydaniami služby Windows 365 a zároveň zachovať svoje údaje v nej. Ak chcete prejsť na iné vydanie, obráťte sa na správcu konta Microsoft alebo prejdite na Windows365.com a zakúpte si nové predplatné.

Windows Hybrid Benefit predstavuje licenčnú výhodu, ktorá pomáha znižovať náklady na Windows 365 Business. Vďaka výhode Windows Hybrid Benefit môžete získať až 16-percentnú zľavu na predplatné služby Windows 365 Business, ak už vo svojom zariadení používate Windows 11 Pro alebo Windows 10 Pro. Úspora sa líši v závislosti od konfigurácie Windows 365 Cloud PC a oblasti.

Windows Hybrid Benefit môžu využívať zákazníci so zariadeniami, ktoré majú platné licencie na Windows 11 Pro alebo Windows 10 Pro. Každý, kto dostal licenciu na Windows 365 Business s výhodou Windows Hybrid Benefit, musí byť primárnym používateľom zariadenia s licenciou na Windows 11 Pro alebo Windows 10 Pro a toto zariadenie musí byť jeho primárnym pracovným zariadením. Ak chcete zachovať svoju zľavu počas každého obdobia predplatného, v ktorom získavate prístup k službe Windows 365, musíte počas daného obdobia aspoň raz získať prístup k tejto službe zo svojho zariadenia s licenciou na Windows 11 Pro alebo Windows 10 Pro.

 

Zistite, akú verziu Windowsu používate.

Windows 365 je určený na podporu širokej škály pracovných situácii vrátane vytvárania dokumentov a obsahu, zdieľania, schôdzí a spolupráce. Nie je určený na serverové použitie, ako napríklad hosťovanie webovej lokality či streamovanie obsahu.

 

Windows 365 Enterprise

Všetky sieťové prenosy prechádzajú cez virtuálnu sieť Azure (VNET), ktorá sa používa na nastavenie lokálneho sieťového pripojenia. Ceny šírky pásma služby Azure sa budú vzťahovať na používanie siete.

 

Windows 365 Business

Obmedzené limitom objemu výstupných údajov.

 

  • 1 vCPU/2 GB/64 GB: zahŕňa 12 GB výstupných údajov na používateľa mesačne.
  • 2 vCPU/4 GB/64 GB, 2 vCPU/4 GB/128 GB, 2 vCPU/4 GB/256 GB, 2 vCPU/8 GB/128 GB, 2 vCPU/8 GB/256 GB: zahŕňa 20 GB výstupných údajov na používateľa mesačne.
  • 4 vCPU/16 GB/128 GB, 4 vCPU/16 GB/256 GB, 4 vCPU/16 GB/512 GB: zahŕňa 40 GB výstupných údajov na používateľa mesačne.
  • 8 vCPU/32 GB/128 GB, 8 vCPU/32 GB/256 GB, 8 vCPU/32 GB/512 GB,: zahŕňa 70 GB výstupných údajov na používateľa mesačne.

 

Výstupné údaje zvyčajne ukladajú súbory z cloudového počítača Cloud PC do externého umiestnenia a prenášajú údaje mimo platformy Microsoft Cloud. Úrovne výstupných údajov zahrnuté v systéme Windows 365 Business  by mali pokryť tieto typické používateľské aktivity. Okrem týchto úrovní môže spoločnosť Microsoft v niektorých prípadoch aj obmedziť šírku pásma a objem odchádzajúcich údajov, aby sa zachovala kvalita služieb pre všetkých používateľov a zákazníkov Windowsu 365.

Podporu môžete získať viacerými spôsobmi v závislosti od toho, ako ste si kúpili predplatné služby Windows 365. Ak bol váš nákup samoobslužný, požiadajte o podporu cez Centrum spravovania služby Microsoft 365. Ak ste si predplatné na Windows 365 zakúpili prostredníctvom multilicencií, požiadajte o pomoc svojho správcu konta spoločnosti Microsoft. Ak ste nákup uskutočnili cez službu Microsoft Cloud Solution Provider (CSP), váš partner CSP môže odosielať žiadosti o podporu pri problémoch, ktoré nemajú technický charakter, akými sú napríklad registrácia, členstvo, fakturácia, predplatné a správa používateľov v Centre pre partnerov spoločnosti Microsoft.

Windows 365 je k dispozícii na lokalite Windows365.com, u vášho obchodného zástupcu spoločnosti Microsoft alebo poskytovateľov riešení v partnerských programoch spoločnosti Microsoft.

Momentálne nie sú k dispozícii žiadne konkrétne informácie. Partneri môžu očakávať nové možnosti aj vo Windowse 365, keďže obchodné prostredie spoločnosti Microsoft sa neustále vyvíja. Ďalšie podrobnosti sa oznámime hneď, ako sa ich dozvieme.

So službou Windows 365 bude fungovať väčšina moderných zariadení s internetovým pripojením vrátane zariadení podporovaných systémami Windows 11, Windows 10, Mac OS, iOS a Android. Optimálne však funguje v zariadeniach s klasickou klávesnicou a myšou. Niektoré funkcie vyžadujú konkrétny hardvér. Ďalšie informácie o tom, ako nájsť špecifikácie a systémové požiadavky počítača s Windowsom 11

 

Windows 365 vyžaduje iba zariadenie s prehliadačom, ktorý podporuje HTML5, a pripojenie DSL alebo bezdrôtové internetové pripojenie vhodné na streamovanie videa. To, akú veľkú šírku pásma budete potrebovať, závisí od konkrétnej úlohy. Získajte ďalšie informácie o usmerneniach pre sieť.

Používatelia sa môžu k svojmu cloudovému počítaču Cloud PC pripojiť z akejkoľvek platformy, ktorá má aplikáciu Microsoft Vzdialená pracovná plocha, alebo z akéhokoľvek zariadenia s prehliadačom s podporou HTML5, a tak získať prístup k webovému klientovi. Zariadenia s Windowsom poskytujú optimálnu funkčnosť. Niektoré funkcie môžu vyžadovať konkrétny hardvér. Ďalšie informácie

 

Windows 11 vo virtuálnych počítačoch bude mať rovnaké minimálne hardvérové požiadavky ( ako je to opísané tu) ako fyzické počítače. Zákazníkom používajúcim virtuálne počítače s Windowsom 11 v službe Azure sa odporúča využívať dôveryhodné spustenie na povolenie modulu TPM 2.0 a zabezpečeného spustenia ako súčasti konfigurácie virtuálneho počítača, aby boli v súlade s minimálnymi hardvérovými požiadavkami pre Windows 11, rovnako ako všetkými ostatnými požiadavkami, ako napr. procesor, pamäť RAM a operačný systém.

Pozrite si tieto zdroje, ak potrebujete pomoc s predplatným služby Windows 365.

Nie. K svojmu cloudovému počítaču Cloud PC sa môžete pripojiť z akejkoľvek platformy, ktorá má aplikáciu Microsoft Vzdialená pracovná plocha, alebo z akéhokoľvek zariadenia s prehliadačom s podporou HTML5, a tak získať prístup k webovému klientovi. Zariadenia s Windowsom poskytujú optimálnu funkčnosť. Niektoré funkcie môžu vyžadovať konkrétny hardvér. Ďalšie informácie

Áno. Spoločnosť Microsoft poskytuje program FastTrack, ktorý pomáha zákazníkom urýchliť nasadenie a prijatie Windowsu 365 ako aj migráciu údajov, aby mohli rýchlejšie prispievať k prosperite podniku. Zákazníci s platným predplatným Windowsu 365 môžu počas celého obdobia jeho platnosti bezplatne využívať službu FastTrack.

 

Prihláste sa do služby Microsoft FastTrack, požiadajte o pomoc a môžete začať.

Získajte ďalšie informácie o službách FastTrack a zistite, či na ne máte nárok.

Zákazníci, ktorí nemajú prístup k službe Microsoft FastTrack, sa môžu obrátiť na Poskytovateľ služieb Microsoft Solution Provider.

 

 

Áno. Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje zabezpečiť kompatibilitu aplikácií s najnovšími verziami nášho softvéru a Windows 365 sme vytvárali so zreteľom na túto kompatibilitu. Aplikácie, ktoré fungovali v systéme Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (a onedlho v systéme Windows 11), fungujú aj v službe Windows 365. Ak máte predplatné a narazíte na problém s fungovaním svojich aplikácií, spoločnosť Microsoft vám ho bezplatne pomôže vyriešiť pomocou programu Fast Track App Assure.

App Assure je služba, ktorá pomáha zákazníkom riešiť problémy s aplikáciami, na ktoré môžu naraziť pri nasadzovaní najnovšej verzie nášho softvéru. Ak vaše aplikácie vo Windowse 365 nefungujú, App Assure bude problém riešiť s vami, určí hlavnú príčinu a pomôže vám ho vyriešiť.

 

App Assure je k dispozícii bez dodatočných poplatkov pre oprávnených zákazníkov so 150 alebo viac licenciami. Ďalšie informácie o tom, kto má na službu nárok.

 

Prihláste sa do služby App Assure, z ktorej môžete odosielať žiadosti o pomoc cez vyhradeného správcu služby App Assure. Ak sa u vás pri odosielaní žiadosti vyskytne problém, napíšte na adresu ACHELP@microsoft.com a niektorý z členov tímu vás bude kontaktovať.

Z dôvodu výrazného dopytu po bezplatnej skúšobnej verzii Windowsu 365 boli nové skúšobné predplatné pozastavené. Keďže chceme pokryť dopyt a zabezpečiť optimálne skúsenosti pre všetkých našich zákazníkov, obmedzujeme dostupnosť skúšobných verzií Windowsu 365 na vybrané trhy. Ak sa prepojenie na ponuku skúšobnej verzie nezobrazuje na stránke s porovnaním plánov, skúšobná verzia je momentálne nedostupná. Skúste to znova neskôr. Môžete si tiež kúpiť mesačné predplatné na stránke s porovnaním plánov.

Zvýšený dopyt spôsobil, že sme vyčerpali skúšobné verzie Windowsu 365, čiže nové skúšobné predplatné boli pozastavené. Nemá to vplyv na zákazníkov, ktorí už začali používať bezplatnú skúšobnú verziu.

Po skončení skúšobného obdobia sa vaše predplatné automaticky zmení na platené s počtom licencií, ktoré ste zadali. Ak nechcete vo svojom predplatnom pokračovať, navštívte lokalitu Centrum spravovania služby Microsoft 365 pred skončením skúšobného obdobia.

 

Všetky údaje zo skúšobnej verzie, konfigurácia služieb a informácie o nájomníkovi zostanú po konverzii na platené predplatné nezmenené. Ak sa rozhodnete nekonvertovať na platené predplatné, údaje zo skúšobnej verzie sa odstránia. Získajte ďalšie informácie o uchovávaní, odstraňovaní a deštrukcii údajov v službe Microsoft 365.

Nie, skúšobnú verziu nie je možné predĺžiť. Automaticky sa konvertuje na platené predplatné, pokiaľ nezrušíte skúšobnú verziu pred skončením 60-dňového skúšobného obdobia.

Údaje profilu používateľa sa budú synchronizovať s OneDrivom vo Windowse 11 a Windowse 10, aby boli údaje konzistentné (hybridné prostredie). Synchronizácia medzi cloudovým počítačom Cloud PC a lokálnym operačným systémom sa vzťahuje na OneDrive, aplikácie Microsoft 365 (Office) a Microsoft Edge.

Windows 11 podporuje všetky skladové jednotky SKU Windowsu 365 Enterprise zriadené 5. októbra 2021 alebo neskôr, s výnimkou skladových jednotiek SKU 1vCPU/2 GB/64 GB. Windows 365 Business v súčasnosti nepodporuje Windows 11.

Windows 365 funguje, iba ak ste pripojení na internet.

Ak máte internetové pripojenie, ktoré umožňuje streamovanie videa, môžete spustiť Windows 365, aj keď vaša šírka pásma sa bude líšiť v závislosti od vášho workloadu.

Windows 365 bol spustený celosvetovo 2. augusta 2021, s výnimkou Číny a krajín, na ktoré sa vzťahuje embargo (Kuba, Irán, Kórejská ľudovodemokratická republika, Sudán a Sýria). Výkon siete a časové oneskorenie ovplyvňujú používateľskú skúsenosť a závisia od vzdialenosti od oblasti, kde je dostupná služba Azure. Pozrite si zoznam podporovaných oblastí, kde je dostupná služba Azure.

Spoločnosť Microsoft poskytuje obrazy systému v galérii, medzi ktorými sú aj optimalizácie aplikácie Teams a nainštalované aplikácie balíka Office. Pri vlastných obrazoch systému analýza koncových bodov skontroluje a nasadí požadované optimalizácie služby Teams (ak je to potrebné), aby maximalizovala používateľský zážitok.

Windows 365 je určený na poskytovanie hodnoty pre podniky všetkých veľkostí – od podnikov, ktoré zamestnávajú tisíce ľudí, až po malé podniky s jedným zamestnancom. Jednotlivci môžu prejsť na Windows365.com a zakúpiť si predplatné kreditnou kartou alebo podobným spôsobom úhrady.

Cloudové počítače Cloud PC s Windowsom 365 Enterprise môžu spravovať používatelia MSP v rámci služby M365 Lighthouse Preview. Vyhodnocujeme aj pridanie podpory cloudových počítačov Cloud PC s Windowsom 365 Business do služby Microsoft 365 Lighthouse, ale momentálne k tomuto procesu nemáme žiadne aktuálne informácie.

Kladieme veľké nároky na súkromie a domnievame sa, že ochrana osobných údajov je základným ľudským právom. To slúži ako základ riešenia ochrany osobných údajov v našich produktoch. Ďalšou základnou zásadou, ktorej sa držíme, je, že naši zákazníci majú kontrolu nad svojimi údajmi. Jednoducho nejde iba o prázdne slová uvedené v našom vyhlásení o používaní osobných údajov. Riadia sa tým všetky naše tímy. V našich zmluvách spoločnosť Microsoft uvádza, že so zákazníckym obsahom môžeme robiť len dve veci: poskytovať služby požadované zákazníkom a dodržiavať právne záväzky. Žiadny iný prístup k zákazníckemu obsahu ani jeho používanie nie je povolené. Spoločnosť Microsoft používa diagnostické údaje na zabezpečenie a aktualizáciu služby Windows 365 (a Microsoft 365), na zisťovanie, diagnostiku a riešenie problémov a na vylepšovanie produktov. Tieto diagnostické údaje však neobsahujú meno ani e-mailovú adresu používateľa, obsah jeho aplikácií a súborov.

So službou Windows 365 Enterprise môže správca nastaviť obmedzenia, ktoré bránia kopírovaniu a prilepovaniu z cloudového počítača Cloud PC do lokálneho počítača prostredníctvom doménovej skupinovej politiky. Zmeny skupinovej politiky je možné spravovať prostredníctvom miestneho radiča domény služby Active Directory. So službou Windows 365 Business spravuje každý cloudový počítač Cloud PC koncový používateľ. Nie sú spravované centrálne správcom IT. Nie je možné nastaviť žiadnu skupinovú politiku, aby sa zabránilo kopírovaniu a prilepovaniu medzi cloudovým počítačom Cloud PC a lokálnym počítačom. V súčasnosti skúmame možnosť spravovať tieto obmedzenia prostredníctvom politík konfigurácie zariadení riešenia Microsoft Endpoint Manager.