Podignite podatke na viši nivo

S lakoćom pravite sopstvene aplikacije za baze podataka u formatima koji će vam najviše koristiti u poslovanju. Samo za računar.

The corner of a computer screen displaying a supplier list in a database in Microsoft Access.

The database screen in Microsoft Access

Kreirajte i delite aplikacije čak i ako niste projektant

Access je alatka koja se lako koristi i koja služi za kreiranje poslovnih aplikacija, od predložaka ili sasvim iz početka. Uz bogate i intuitivne alatke za dizajn, Access može da vam pomogne da napravite privlačne i izuzetno funkcionalne aplikacije za minimalno vreme.

Prilagodite aplikacije tako da rastu zajedno sa vašim preduzećem

Podesite prilagođene aplikacije svom preduzeću i klijentima putem jednostavnog uređivanja po potrebi da biste ispunili sve složenije zahteve. Koristite Visual Basic for Applications da biste automatizovali poslovne procese i kreirali obrasce i izveštaje koji su još korisniji.

A tablet displaying an Access database
A laptop showing the Save As screen in Access.

Integracija sa više izvora podataka

Integrišite podatke između programa Access i poslovnih aplikacija pomoću Access biblioteke za povezivanje da biste generisali zbirne vizuelne elemente i uvide u poznatom Access interfejsu. Jednostavno skladištite podatke na SQL serveru i u Microsoft Azure SQL za dodatnu pouzdanost, prilagodljivost, bezbednost i dugoročno upravljanje.*


Pogledajte još toga iz usluge Microsoft Access

Povezivanje sa stručnjacima

Pogledajte šta je novo i pronađite savete i trikove koji će vam pomoći da pravite, prilagođavate i koristite baze podataka kao profesionalac.

Unapredite veštine

Podignite svoje sposobnosti upravljanja podacima na viši nivo uz uputstva, dokumentaciju i kontakt sa stručnjacima.

Šta je novo u programu Access?

Microsoft Access je dostupan samo za PC računare. Saznajte više

 
Najnovija verzija programa Microsoft Access uvek je dostupna uz pretplatu na Microsoft 365. Microsoft Access 2019 predstavlja najnoviju verziju programa Access koja je dostupna u v idu jednokratne kupovine. Prethodne verzije obuhvataju Access 2016, Access 2013, Access 2010, Access 2007 i Access 2003. Access 2019 kompatibilan je sa operativnom sistemom Windows 10.
 
* Skladištenje podataka u sistemima SQL Server ili Microsoft Azure SQL zahteva pretplatu na dotičnu uslugu.