Microsoft Bookings

Pojednostavite način na koji klijenti zakazuju obaveze i upravljaju njima.

A tablet device screen showing healthcare staff members’ bookings in the Microsoft Bookings calendar
A tablet screen showing the booking page in Microsoft Bookings and a phone screen showing a confirmed booking

Pojednostavite i uštedite vreme

Bookings vam pruža bržu alternativu dugotrajnim i repetitivnim zadacima planiranja uz istovremenu optimizaciju resursa organizacije. Prilagodite detalje sastanaka, zahteve za rezervacije i navedite dobavljače usluga da biste unapredili iskustvo rezervisanja. Integracija sa Office kalendarom osoblja pomaže vam da brzo pronađete dostupno vreme kako biste izbegli duplirane rezervacije, a veb stranica jednostavna za navigaciju omogućava vašim klijentima da pronađu i rezervišu sastanke tokom celog dana. Bookings vam pomaže da provedete manje vremena u planiranju, a više vremena na sastancima sa klijentima.
 
Isprobajte ove primere stranica za zakazivanje kako biste proverili šta će vaši klijenti videti kada počnete da koristite Microsoft Bookings:
 
 

Virtuelno sastajanje

Bookings vam pruža mogućnost da sastanke organizacije učinite virtuelnim uz sastanke na mreži putem programa Skype za posao i usluge Microsoft Teams. Svaki sastanak planiran kao sastanak na mreži kreira jedinstvenu vezu koja se šalje učesnicima kako bi mogli da se pridruže putem veb pregledača, biranjem putem telefona ili pomoću aplikacije Skype ili Teams. Bookings je takođe dostupan kao aplikacija u okviru usluge Teams, što vam omogućava da kreirate Bookings kalendare, dodelite osoblje, planirate nove sastanke i upravljate postojećim bez napuštanja usluge Teams.

A laptop screen showing several medical professionals’ schedules in the Bookings calendar within Microsoft Teams
A device screen showing staff members’ schedules in the Microsoft Bookings main calendar

Prilagođavanje vašim potrebama

Bookings ima ugrađene opcije fleksibilnosti i prilagođavanja koje su dizajnirane da se uklope u različite potrebe vezane za planiranje, uključujući potrebe sektora, pojedinaca, kao i obavljanje unutrašnjih i spoljašnjih sastanaka. Možete da kreirate više Bookings kalendara i upravljate njima, a svaki od njih ima svoje jedinstveno podešavanje koje se uklapa u određene ciljeve i slučajeve korišćenja. Bookings se lako prilagođava i pruža različita polja i postavke koji se mogu uređivati, uključujući strukturu stranica i informacije o njima, detalje o osoblju, detalje o sastancima i prilagođene poruke. To je jedinstveno rešenje koje se može koristiti u celoj organizaciji.

Oduševite korisnike i klijente

Klijentima će se dopasti fleksibilnost, praktičnost i kontrola koje dobijaju uz Bookings. Mogu da posete stranicu za rezervisanje kad god to požele, rezervišu termin i uslugu koja im je potrebna, dobiju e-poruku sa potvrdom i poziv za kalendar, kao i da promene ili otkažu rezervaciju ako je to neophodno. Ako želite da zakažete obaveze u ime klijenata, jednostavno unesite detalje obaveze u Bookings i biće poslate sve potvrde i podsetnici, a sve promene će se pratiti.

A device screen showing the details of an upcoming booking for a hair salon with the options to reschedule or cancel the booking or create a new booking
Logo_Kroschel
"Smatram da je Bookings doprineo povećanju profesionalizma u poslovanju."

– Mirijam Krošel, vlasnica preduzeća Kroschel Accounting Services, PLLC


Dobijte sve uz Microsoft 365

Microsoft Bookings je deo izabranih Microsoft 365 planova. Budite produktivni uz uvek aktuelne Office aplikacije, e-poštu, skladište datoteka, deljenje i još mnogo toga.

Multiple devices with Microsoft 365 apps
iTunes, iPhone i iPad predstavljaju registrovane žigove kompanije Apple Inc., registrovane u SAD i drugim zemljama. Android je žig korporacije Google Inc.