SharePoint podržava intranet, ekstranet i internet aplikacije iz jedne integrisane platforme. Određene licence koje su vam potrebne zavise od tri faktora: mogućnosti koje se koriste, kako se SharePoint primenjuje i gde se sistem hostuje. Odredbe i uslovi za korišćenje softvera definisani su u dokumentu Uslovi korišćenja proizvoda.

 • SharePoint Online se licencira za svakog korisnika zasebno. SharePoint Online možete da kupite kao samostalni plan ili uključen u okviru Microsoft 365 planova. Saznajte više. Detalji o licenciranju su dostupni ovde.
 • Za lokalnu primenu, intranet sajtovi licenciraju se pomoću modela serverske/CAL licence (licence za klijentski pristup). SharePoint Server 2019 neophodan je za svaku pokrenutu instancu softvera, a CAL licence su neophodne za svaku osobu ili uređaj koji pristupaju sistemu SharePoint Server.
 • SharePoint Standard CAL: Standard CAL pruža osnovne mogućnosti sistema SharePoint
 • Sajtovi: jedna infrastruktura za sve poslovne veb sajtove
 • Zajednice: integrisana platforma za saradnju
 • Sadržaj: upravljanje poslovnim sadržajima (ECM) za mase
 • Pretraga: pretraga osoba i stručnosti, vizuelni pregledi, vizuelni najbolji pokušaji
 • SharePoint Enterprise CAL: Enterprise CAL pruža kompletne mogućnosti sistema SharePoint 
 • Sajtovi: jedna infrastruktura za sve poslovne veb sajtove
 • Zajednice: integrisana platforma za saradnju
 • Sadržaj: ECM za mase
 • Pretraga: standardne funkcije pretrage uz izdvajanje entiteta, pretraga video zapisa, preporuke stavki
 • Poslovna rešenja (uključuje Access i InfoPath usluge)
 • Poslovno obaveštavanje za sve (uključujući Power View, PerformancePoint, Excel i Visio usluge)
Resursi
Beleške
 • SharePoint Enterprise CAL je dodatak: za pristup funkcijama Enterprise izdanja sistema SharePoint, osoba ili uređaj moraju da imaju SharePoint Standard CAL i SharePoint Enterprise CAL.
 • U sistemu SharePoint 2019 spoljni korisnici ne moraju da imaju CAL-ove da bi koristili ekstranet i internet sajtove.
 • Spoljni korisnici su korisnici koji nisu vaši zaposleni ni zaposleni vaših podružnica odnosno koji nisu ugovarači ni agenti na vašoj lokaciji niti na lokaciji vaših podružnica.
 • Korisnici sistema SharePoint 2013 koji imaju Software Assurance (SA) mogu da iskoriste prava na prelazak na stariju verziju softvera količinskog licenciranja kako bi koristili delove sistema SharePoint 2013 uz prava na korišćenje sistema SharePoint 2019.