Skype za posao Server

Primena razmene trenutnih poruka sa prisutnoљжu, sastancima i pozivom lokalnom uslugom dok lako iskoristite ključne iskustvo u oblaku.

Screenshot of Skype for Business Clients
Skype za posao Online se povlači

Funkcije sistema Skype za posao Server

Evo samo nekoliko funkcija dizajniranih da pomognu vašem preduzeću.

Lokalno ćaskanje, sastanci i pozivanje

Pokrećite paket funkcija za objedinjene komunikacije u potpunosti na svojim serverima.

Primena i upravljanje na vašim serverima

Sve bezbedno čuvajte na vlastitim serverima. Oblak nije neophodan.

Podrška za najnoviju infrastrukturu

Primenite i pokrenite Skype za posao Server na najnovijim Windows i SQL serverima u centru podataka.

Odaberite vlastite usluge u oblaku

Odaberite funkcionalnost koju želite da poboljšate preko oblaka: izveštavanje o kvalitetu poziva, sastanke ili govornu poštu.


Device screen displaying a Skype for Business online meeting overlapped by a mobile device screen connected to the same meeting

Kompletan skup funkcija objedinjenih komunikacija

Razmena trenutnih poruka, prisutnost i sastanci. Podrška za audio konferencije1, poslovnu aplikaciju za glasovnu komunikaciju i serversku platformu za razvoj. Aplikacije su dostupne za AndroidTM, iOS, Mac, Windows i veb pregledače2.

Najbolja kontrola

Poboljšana bezbednost komunikacije pomoću ugrađenog šifrovanja i autorizacije putem usluge Active Directory. Primenjeno u centrima podataka i vi upravljate njim.

 
A person standing in front of blade servers using a tablet.
A person typing on a Surface tablet, with a Skype for Business online meeting appearing on the screen

Bogata međuoperativnost

Međuoperativnost direktnog SIP-a i mrežnog prolaza sa PBX sistemima nezavisnih proizvođača. Međuoperativnost sa zastarelim sistemima za telefonske konferencije. Podrška za kontrolu pristupa za pozive i QoS.

 

Sposobnost za oblak kad god je to potrebno

Podelite osobe između usluga Skype za posao i Microsoft Teams na osnovu potreba. Lako izvršite migraciju u oblak ako se zahteva unapređena primena servera. Koristite Skype za posao Server uz Exchange Online.

 
Tablet showing Skype for Business Hybrid screen
A person on a conference call with a headset sharing a presentation on two monitors.

Prvi utisak sa sastancima

Koristite Skype za posao servere za pozivanje i razmenu trenutnih poruka dok koristite Teams za sastanke. Ljudi će uživati u modernim sastancima dok preduzeće unapređuje performanse u oblaku.


Dodatni resursi

Pronađite partnera

Upoznajte se sa potrebama vaše komunikacije preduzeća uz pomoć jednog od naših partnera.

Postanite partner

Transformišite način na koji ljudi komuniciraju i pružite im izvanredan doseg izvan granica njihovog poslovanja.

Za IT stručnjake

Saznajte više o vodiču za licenciranje.

Tražite Skype za posao Online?

Skype za posao Online sada je Microsoft Teams.

1 Dostupnost audio konferencija i planova pozivanja razlikuje se u zavisnosti od zemlje/regiona. Pogledajte podržane zemlje i regione da biste dobili više informacija.

2 Dostupnost aplikacija za mobilne uređaje zavisi od zemlje/regiona.