A meeting with 7 people in a conference room with a large screen on the back wall displaying notes in Teams.

Microsoft 365 E5 Compliance

Microsoft nudi sveobuhvatna rešenja za usaglašenost i upravljanje podacima kako bi pomogao vašoj organizaciji da upravlja rizicima, štiti osetljive podatke i upravlja njima i odgovori na regulatorne zahteve.

 • Zaštitite osetljive podatke u oblacima, aplikacijama i krajnjim tačkama.
 • Identifikujte i sanirajte kritične rizike unutar organizacije.
 • Ispitajte pravne zahteve i odgovorite na njih pomoću relevantnih podataka.
 • Procenite usaglašenost i odgovorite na regulatorne zahteve.

* Klijenti koji su trenutno licencirani za Enterprise Mobility + Security E3, Office E3 ili Microsoft 365 E3 imaju pravo da kupe ili isprobaju Microsoft 365 E5 Compliance programski paket. Microsoft 365 E5 Compliance mogućnosti i funkcije uključene su u Microsoft 365 E5 licencu.

USD$12.00 po korisniku mesečno
(godišnja pretplata – automatski se obnavlja)
U cenu nije uracunat porez.
Ili
Pregled Najčešća pitanja

Inteligentna rešenja za usaglašenost i upravljanje rizikom

Microsoft nudi sveobuhvatna rešenja za usaglašenost i upravljanje podacima kako bi pomogao vašoj organizaciji da upravlja rizicima, štiti i upravlja osetljivim podacima i odgovori na regulatorne zahteve.

 

 • Microsoft Purview sprečavanje gubitka podataka

  Identifikujte, nadgledajte i automatski štitite osetljive informacije uskladištene na svim Office 365 lokacijama.

 • Microsoft Purview zaštita informacija

  Identifikujte i štitite osetljive podatke, uključujući brojeve kreditnih kartica, računa u banci i pasoša.

 • Microsoft Purview upravljanje životnim ciklusom podataka

  Klasifikujte podatke i upravljajte njima pomoću prilagođenih oznaka da biste zadržali sadržaj na osnovu toga kada dođe do određenog tipa događaja.

 • Microsoft Purview šifrovanje poruka

  Šaljite šifrovane e-poruke ljudima unutar i izvan vaše organizacije i primajte ih.

 • Microsoft Purview usaglašenost komunikacije

  Smanjite rizike komunikacije tako što ćete otkriti i uhvatiti neprikladne poruke u organizaciji i preduzeti radnje oporavka u vezi sa njima.

 • Microsoft Purview Lockbox klijenta

  Zadržite kontrolu nad sadržajem uz eksplicitnu autorizaciju pristupa za operacije usluga.

 • Microsoft Purview nadzor

  Steknite vidljivost uz nove mogućnosti nadzora koje pomažu oko forenzičkih ispitivanja i ispitivanja usaglašenosti.

 • Microsoft Purview portal za usaglašenost

  Nadgledajte celokupno stanje rizika, pregledajte preporučene radnje i konfigurišite postavke tako da zadovoljavaju složene obaveze u vezi sa usaglašenošću.

 • Microsoft Purview upravljač usaglašenošću

  Pojednostavljuje usaglašenost i smanjuje rizik tako što prevodi složene zakonske zahteve u konkretne kontrole i pruža merljivu meru usaglašenosti putem ocene usaglašenosti.

 • Ključ klijenta za Microsoft Purview

  Ispunite zahteve vezane za usaglašenost tako što ćete iskoristiti kontrolu nad ključevima za šifrovanje organizacije.

 • Microsoft Purview upravljanje insajderskim rizikom

  Otkrijte i ispitajte rizične aktivnosti u organizaciji i preduzmite radnje u vezi sa njima.

 • Microsoft Purview prepreke za informacije

  Ograničite komunikaciju između određenih grupa korisnika u organizaciji kako biste zaštitili unutrašnje informacije.

 • Microsoft Purview Privileged Access Management

  Zaštitite organizaciju od proboja putem granularne kontrole pristupa nad zadacima privilegovanog administratora.

 • Microsoft Purview e-otkrivanje

  Upravljajte celokupnim tokom posla za unutrašnja i spoljna ispitivanja.

Holistički pristup zaštiti podataka

Holistički pristup zaštiti podataka može da pruži bolje rezultate u celoj organizaciji. Saznajte više o tri koraka da biste približili organizaciju tome.