Microsoft Purview upravljanje životnim ciklusom podataka

Inteligentno upravljajte životnim ciklusom informacija i zapisa.

A person leaning over a table using a laptop.

Upravljajte svojim podacima

Ispunite pravne, poslovne i regulatorne obaveze, kao i obaveze u vezi sa privatnošću koje se odnose na sadržaj.

Ugrađeno upravljanje informacijama

Jednostavno klasifikujte, zadržavajte, pregledajte, odbacujte sadržaj i upravljajte njime u usluzi Microsoft 365.

Inteligentne mogućnosti

Koristite inteligentne mogućnosti mašinskog učenja da biste klasifikovali sadržaj i automatski primenili odgovarajuće smernice.

Smernice za odbranu

Preuzmite preglede odbacivanja, dokaz o odbacivanju i dokumentovane tragove nadzora uz Upravljanje informacijama.

Ključne funkcije Microsoft Purview upravljanja životnim ciklusom podataka

The create retention label screen in Microsoft 365 compliance.

Zadržavanje i brisanje podataka

Upravljajte rizikom i odgovornošću tako što ćete’ zadržati samo ono što vam je potrebno i izbrisati ono što vam nije potrebno u kompletnim digitalnim resursima.

Records management in Microsoft 365 compliance.

Upravljanje zapisima

Upravljajte zapisima velike vrednosti dok ispunjavate zakonske i regulatorne zahteve.

Creation of an auto-labeling policy in Microsoft 365 compliance.

Automatizovane smernice

Klasifikujte podatke i upravljajte njima na osnovu svojstava datoteka, prisustva osetljivih podataka ili mašinskog učenja.

Pending dispositions in Microsoft 365 compliance.

Dokaz o usaglašenosti

Pokažite usaglašenost uz uvide u analitiku oznaka, bezbedno odstranjivanje i bogate tragove nadzora.

The create retention label screen in Microsoft 365 compliance.

Zadržavanje i brisanje podataka

Upravljajte rizikom i odgovornošću tako što ćete’ zadržati samo ono što vam je potrebno i izbrisati ono što vam nije potrebno u kompletnim digitalnim resursima.

Records management in Microsoft 365 compliance.

Upravljanje zapisima

Upravljajte zapisima velike vrednosti dok ispunjavate zakonske i regulatorne zahteve.

Creation of an auto-labeling policy in Microsoft 365 compliance.

Automatizovane smernice

Klasifikujte podatke i upravljajte njima na osnovu svojstava datoteka, prisustva osetljivih podataka ili mašinskog učenja.

Pending dispositions in Microsoft 365 compliance.

Dokaz o usaglašenosti

Pokažite usaglašenost uz uvide u analitiku oznaka, bezbedno odstranjivanje i bogate tragove nadzora.

Šta kažu klijenti

Lumen.

Zaštita podataka i upravljanje njima u radnom okruženju zasnovanom na oblaku pomoću usluge Lumen i Microsoft 365

U toku je digitalna transformacija, te je Lumen bio potreban za raščlanjivanje korporativnih silosa kako bi omogućio veoma bezbednu, virtuelnu saradnju da bi zaposleni mogli da rade na daljinu. Koristeći Microsoft 365 rešenja za bezbednost i usaglašenost, Lumen je u poziciji da pomogne klijentima da prilagode svoje mreže i uspešno pređu u svet posle pandemije COVID-19.

Microsoft bezbednost je lider u četiri Gartner® Magic Quadrant™ izveštaja

Saznajte zašto je Gartner odredio korporaciju Microsoft kao lidera u četiri izveštaja Magic Quadrant – za upravljanje pristupom (2020), alatke za objedinjeno upravljanje krajnjim tačkama (2020), arhiviranje poslovnih informacija (2020) i platforme za zaštitu krajnjih tačaka (2021).1

Dodatni resursi

Budućnost upravljanja podacima

Pročitajte objavu usluge Microsoft Purview, nove mogućnosti proizvoda i to kako današnje radno okruženje uobličava položaj podataka.

Vebinar o upravljanju zapisima

Upravljajte pravnim obavezama, pokažite usaglašenost sa propisima i povećajte efikasnost odbacivanja.

Blog o Upravljanju životnim ciklusom

Saznajte više o prilagodljivim opsezima smernica za upravljanje zapisima i novim načinima za dinamičku primenu smernica za zadržavanje i oznaka.

Prvi koraci uz Microsoft bezbednost

1. Gartner ne podržava nijednog prodavca, proizvod ili uslugu koji su prikazani u njegovim publikacijama o istraživanju i ne preporučuje korisnicima tehnologije da biraju samo one dobavljače sa najvišim ocenama ili nekom drugom oznakom. 
Publikacije o istraživanju preduzeća Gartner sastoje se od mišljenja Gartner organizacije za istraživanje i ne treba ih smatrati činjeničnim tvrdnjama. Gartner se odriče svih garancija, izričitih ili impliciranih, u vezi sa ovim istraživanjem, uključujući i bilo koje garancije o mogućnostima prodaje ili prikladnosti za određenu namenu.
Gartner Magic Quadrant o upravljanju pristupom, Majkl Keli | Podaci o organizaciji Abhyuday | Enrik Teišeira, 17. novembar 2020.
Gartner Magic Quadrant o alatkama za objedinjeno upravljanje krajnjim tačkama, Den Vilson | Kris Silva | Mandžunat Bat | Rič Dohini | Rob Smit, 19. oktobra 2020. (ažurirano 5. januara 2021).
Gartner Magic Quadrant o arhiviranju poslovnih informacija, Majkl Hof | Džef Vogel, 28. oktobar 2020.
Gartner Magic Quadrant o platformama za zaštitu krajnjih tačaka, Piter Ferstbruk | Dionisio Zumerle | Pratek Bhajanka | Lorens Pingri | Pol Veber, 05. maj 2021.

Microsoft Purview upravljanje životnim ciklusom podataka upravlja životnim ciklusom informacija koje se nalaze u usluzi Microsoft 365 i sadržaju uvezenom pomoću konektora podataka koji ne pripadaju korporaciji Microsoft. Microsoft Purview upravljanje informacijama se pokreće na inteligentnoj platformi.