Microsoft Purview usaglašenost komunikacije

Potpomažite bezbednu i usaglašenu komunikaciju.

A group of workers sitting on desks with desktop computers working.

Bezbedna i usaglašena komunikacija

Ispunite obaveze vezane za usaglašenost sa propisima i rešite kršenja kodeksa ponašanja preduzeća.

Inteligentni prilagodljivi pravilnici

Koristite mašinsko učenje da biste otkrili kršenja u usluzi Microsoft Teams, Exchange Online i izvorima koji nisu Microsoft.

Fleksibilni tokovi posla oporavka

Brzo reagujte na kršenja i uklanjajte inkriminišuće poruke u usluzi Teams pomoću tokova posla oporavka.

Ugrađena privatnost

Identifikujte i ispitajte rizike komunikacije održavajući privatnost krajnjih korisnika.

Podsticanje pozitivne korporativne kulture

60%

službenika koji rade sa informacijama kažu da bi otkrivanje uvredljivog jezika ojačalo moral preduzeća. 1

45%

regulisanih klijenata preduzeća će otkriti neprikladne komunikacije u audio ili video sadržaju do 2025.2, 3

Ključne funkcije Microsoft Purview usaglašenosti komunikacije

Communication compliance actions in Microsoft 365 compliance.

Spremnost da napravite prve korake

Otkrijte rizike u vezi sa komunikacijom kao što su uznemiravanje, pretnje ili deljenje osetljivih informacija pomoću smernica za preporučene radnje.

 

Saznajte više o smernicama za preporučene radnje

Pending insiders listed in Microsoft 365 compliance.

Ispitivanje i oporavak

Brzo identifikujte i preduzimajte radnje na porukama uz podudaranja smernica u organizaciji pomoću ugrađenih tokova posla oporavka.

 

Saznajte kako da istražite upozorenja

Privacy settings in Microsoft 365 compliance.

Ugrađena privatnost

Poboljšajte ugrađenu privatnost, uključujući pseudonimizaciju, kontrolu pristupa zasnovanu na ulogama, izričito davanje saglasnosti korisnika i tragove nadzora.

 

Saznajte više o pseudonimizovanju i kontroli pristupa zasnovanim na ulogama

Communication compliance actions in Microsoft 365 compliance.

Spremnost da napravite prve korake

Otkrijte rizike u vezi sa komunikacijom kao što su uznemiravanje, pretnje ili deljenje osetljivih informacija pomoću smernica za preporučene radnje.

 

Saznajte više o smernicama za preporučene radnje

Pending insiders listed in Microsoft 365 compliance.

Ispitivanje i oporavak

Brzo identifikujte i preduzimajte radnje na porukama uz podudaranja smernica u organizaciji pomoću ugrađenih tokova posla oporavka.

 

Saznajte kako da istražite upozorenja

Privacy settings in Microsoft 365 compliance.

Ugrađena privatnost

Poboljšajte ugrađenu privatnost, uključujući pseudonimizaciju, kontrolu pristupa zasnovanu na ulogama, izričito davanje saglasnosti korisnika i tragove nadzora.

 

Saznajte više o pseudonimizovanju i kontroli pristupa zasnovanim na ulogama

Šta kažu klijenti

Toronto Dominion.

TD Securities koristi Usaglašenost komunikacije da bi obezbedio usaglašenu primenu usluge Microsoft Teams

TD Securities koristi Usaglašenost komunikacije kako bi obezbedio izuzetno bezbednu i usaglašenu globalnu primenu usluge Microsoft Teams.

Dodatni resursi

Preuzmite postupna uputstva

Istražite naš interaktivni vodič uz stručna uputstva o tome kako da podesite Usaglašenost komunikacije.

Uvek koristite ažurirane verzije

Pročitajte najnovije objave o Usaglašenosti komunikacije.

Prvi koraci uz Microsoft bezbednost

1. Microsoft Kvantitativna istraživačka studija „Prakse i opcije usaglašenosti komunikacije“ za 2021.
2. Gartner ne podržava nijednog prodavca, proizvod ili uslugu koji su prikazani u njegovim publikacijama o istraživanju i ne preporučuje korisnicima tehnologije da biraju samo one dobavljače sa najvišim ocenama ili nekom drugom oznakom. Publikacije o istraživanju preduzeća Gartner sastoje se od mišljenja Gartner organizacije za istraživanje i ne treba ih smatrati tvrdnjama činjenica. Gartner se odriče svih garancija, izričitih ili impliciranih, u vezi sa ovim istraživanjem, uključujući i bilo koje garancije o mogućnostima prodaje ili prikladnosti za određenu namenu.
GARTNER i Magic Quadrant predstavljaju registrovane žigove i oznake usluga preduzeća Gartner, Inc. i/ili njegovih podružnica u SAD i drugim zemljama i ovde se koriste uz dozvolu. Sva prava zadržana.
3. Gartner Magic Quadrant o arhiviranju informacija u preduzeću, Majkl Hof | Džef Vogel | Čandra Mukjala, 24. januar 2022.