A person using a laptop, and two people having a conversation

Inteligentna bezbednost

Microsoft štiti ljude od kibernetičkih pretnji pomoću ugrađene automatizacije i obaveštavanja.