Trace Id is missing
Pređi na glavni sadržaj
Microsoft bezbednost

Prvi koraci uz Microsoft bezbednost

Eliminišite praznine i dobijte pojednostavljenu, sveobuhvatnu zaštitu i stručnost koje su vam potrebne za inovacije i razvoj u dinamičnom svetu. Počnite da ga koristite već danas.

Bezbednosna veštačka inteligencija

Microsoft Copilot za sigurnost

Zaštitite brzinom i skalom AI pomoću generativnog pomoćnika koji koristi veštačku inteligenciju.

Identitet i pristup

Microsoft Entra ID (ranije Azure Active Directory)

Upravljajte korisnicima, aplikacijama, radnim opterećenjima i uređajima i zaštitite ih.

Microsoft Azure Key Vault

Bezbedno skladištite osetljive informacije kao što su API ključevi, lozinke, certifikati ili ključevi za šifrovanje u aplikacijama i uslugama u oblaku i pristupajte im.

Microsoft Entra ID Governance

Zaštitite i nadgledajte pristup kritičnim resursima i vršite nadzor nad njima.

Upravljanje dozvolama za Microsoft Entra

Upravljajte dozvolama za identitete svih korisnika i radnih opterećenja u svim glavnim infrastrukturama oblaka na jednoj, objedinjenoj platformi.

Verifikovan ID za Microsoft Entra

Pravite, izdajte i verifikujte akreditive identiteta koji poštuju privatnost uz potvrdu identiteta koje pomaže da olakšate bezbednije interakcije sa bilo kim ili bilo čime.

Microsoft Entra Workload ID

Upravljajte identitetima za digitalna radna opterećenja kao što su aplikacije i usluge i doprinesite njihovoj zaštiti. Kontrolišite njihov pristup resursima u oblaku pomoću smernica zasnovanih na riziku i nametanja pristupa sa najnižim nivoom privilegija.

XDR i SIEM

Microsoft Sentinel

Pregledajte i zaustavite kibernetičke pretnje u celom preduzeću pomoću analitike inteligentne bezbednosti.

Microsoft Defender za oblak

Zaštitite okruženja sa više oblaka i hibridna okruženja uz sveobuhvatnu bezbednost od projektovanja do izvršavanja.

Microsoft Defender XDR

Doprinesite zaustavljanju kibernetičkih napada uz automatizovanu bezbednost na svim domenima i ugrađenu veštačku inteligenciju.

Microsoft Defender za krajnju tačku

Otkrijte sofisticirane kibernetičke pretnje i doprinesite zaštititi operativnih sistema Windows, macOS, Linux, Android, iOS i mrežnih uređaja od njih.

Microsoft Defender za Office 365

Zaštitite Office 365 od naprednih kibernetičkih pretnji kao što su ugrožavanje poslovne e-pošte i phishing akreditiva. Automatski ispitajte i otklonite kibernetičke napade.

Microsoft Defender za identitet

Zaštitite lokalne identitete uvidima i obaveštavanjem u svakoj fazi životnog ciklusa kibernetičkog napada.

Microsoft Defender for Cloud Apps

Modernizujte način na koji obezbeđujete aplikacije, štitite podatke i podižete status aplikacija pomoću bezbednosti softvera kao usluge (SaaS).

Informacije o pretnjama za Microsoft Defender

Zaštitite organizaciju od modernih napadača pomoću sveobuhvatnog prikaza izloženosti kibernetičkim pretnjama. 

Upravljanje izloženošću riziku putem Microsoft bezbednosti

Smanjite rizik i ograničite izloženost najkritičnijih resursa uz jedinstveno upravljanje izloženošću koje obezbeđuje sveobuhvatna vidljivost resursa i putanja kibernetičkih napada.

Upravljanje ranjivostima za Microsoft Defender

Povežite tokove posla između bezbednosnih i IT timova i smanjite rizik pomoću jednog rešenja za otkrivanje ranjivosti, određivanje prioriteta i nadgledanje.

Bezbednost u oblaku

Microsoft Defender za oblak

Zaštitite okruženja sa više oblaka i hibridna okruženja uz sveobuhvatnu bezbednost od projektovanja do izvršavanja.

Microsoft Defender – upravljanje stanjem bezbednosti u oblaku

Ojačajte bezbednost u okruženjima sa više oblaka i hibridnim okruženjima pomoću kontekstualnog upravljanja stanjem bezbednosti u oblaku.

Microsoft Defender za DevOps

Nabavite objedinjeno upravljanje bezbednošću za DevOps u okruženjima sa više oblaka i okruženjima sa više kanala. Aktivirajte ovo u usluzi Microsoft Defender za oblak da biste pregledali funkcije.

Microsoft Defender upravljanje spoljnom površinom napada

Pogledajte svoju globalnu spoljnu površinu kibernetičkih napada koja se brzo menja u realnom vremenu.

Microsoft Azure zaštitni zid

Doprinesite zaštiti podataka pomoću bezbednosti zaštitnog zida u oblaku i inteligentnog mrežnog zaštitnog zida.

Microsoft Azure zaštitni zid veb aplikacija

Zaštitite veb aplikacije od uobičajenih tehnika hakovanja na vebu, kao što su SQL ubacivanje i bezbednosne ranjivosti, kao što je skriptovanje na više sajtova.

Microsoft Azure DDoS Protection

Doprinesite zaštiti aplikacija od distribuiranih kibernetičkih napada radi onemogućavanja usluga (DDoS).

GitHub napredna bezbednost za Microsoft Azure DevOps

Budite u toku sa bezbednosnim problemima i identifikujte, otklonite i sprečite ranjivosti pomoću usluge GitHub.

Sigurnost i upravljanje krajnjim tačkama

Microsoft Defender XDR

Podignite odbranu pomoću objedinjene vidljivosti, ispitivanja i odgovora u lancu kibernetičkih napada pomoću vodećeg rešenja za prošireno otkrivanje i reagovanje (XDR).

Microsoft Defender za krajnju tačku

Otkrijte sofisticirane kibernetičke pretnje i doprinesite zaštititi operativnih sistema Windows, macOS, Linux, Android, iOS i mrežnih uređaja od njih.

Microsoft Defender za IoT – IoT za velika preduzeća

Obezbedite sve uređaje Interneta stvari (IoT) velikog preduzeća.

Microsoft Defender za IoT – operativna tehnologija

Osigurajte svoje operacije zaštitom za svoje industrijske sisteme, proizvodne procese i kritičnu infrastrukturu.

Microsoft Defender za posao

Pomozite u zaštiti uređaja i servera od kibernetičkih pretnji na mreži kao što su zlonamerni softver i malver uz zaštitu na nivou velikih preduzeća za preduzeća sa najviše 300 zaposlenih.

Microsoft Intune Suite

Objedinite napredno upravljanje krajnjim tačkama od kritične važnosti za misiju i bezbednosna rešenja. 

Microsoft Intune Suite obuhvata Microsoft Intune Udaljenu pomoć, Microsoft Intune – upravljanje privilegijama za krajnjeg korisnika, Microsoft Intune naprednu analitiku, Microsoft Intune upravljanje aplikacijama za velika preduzeća, Microsoft Cloud PKI i napredne mogućnosti u okviru Microsoft Intune plana 2.

Microsoft Defender for Cloud Apps

Zaštita od pretnji po identitet

Microsoft Defender za identitet

Zaštitite lokalne identitete uvidima i obaveštavanjem u svakoj fazi životnog ciklusa kibernetičkog napada.

Azure zaštitni zid

Azure zaštitni zid veb aplikacija

Upravljanje rizikom i privatnost

Microsoft Purview

Zaštitite podatke pomoću rešenja za upravljanje, zaštitu informacija, upravljanje rizikom i usaglašenost u oblacima i na platformama.

Microsoft Priva upravljanje rizicima privatnosti

Zaštitite lične podatke, automatizujte ublažavanje rizika i upravljajte zahtevima lica na koja se odnose podaci po meri.

Microsoft Priva zahtevi lica na koja se odnose podaci

Podstaknite zaposlene da štite podatke pomoću jednostavnih predložaka smernica i funkcija automatizacije za gladak proces zahteva za prava lica na koja se odnose podaci.

Zaštita informacija

Microsoft Purview

Zaštitite podatke pomoću rešenja za upravljanje, zaštitu informacija, upravljanje rizikom i usaglašenost u oblacima i na platformama.

Azure DDoS Protection

Pratite Microsoft