Rešenja za identitete i pristup

Doprinesite zaštiti organizacije tako što ćete zaštititi pristup povezanom svetu za sve korisnike, pametne uređaje i usluge.

A person reaching out to use their touchscreen laptop.

Rešenja za identitete i pristup koja funkcionišu za korisnike, aplikacije i uređaje

Saznajte kako Microsoft može da vam pomogne oko poslovnih izazova vezanih za identitete i pristup.

Bezbedan prilagodljiv pristup

Zaštitite pristup resursima i podacima pomoću snažne potvrde identiteta i smernica za prilagodljiv pristup zasnovan na riziku bez ugrožavanja iskustva korisnika.

Besprekorno iskustvo korisnika

Obezbedite lako, brzo iskustvo prijavljivanja kako bi korisnici bili produktivni, kako bi se skratilo vreme upravljanja lozinkama i povećala produktivnost krajnjih korisnika.

Objedinjeno upravljanje identitetima

Upravljajte svim identitetima i pristupom za sve aplikacije na centralnoj lokaciji, bez obzira na to da li se nalaze u oblaku ili lokalno, kako biste poboljšali vidljivost i kontrolu.

Pojednostavljeno upravljanje identitetima

Efikasno kontrolišite pristup aplikacijama i podacima za sve korisnike i administratore uz automatizovano upravljanje identitetima kako biste obezbedili da samo ovlašćeni korisnici imaju pristup.

Microsoft Entra proizvodi za identitete i pristup

A person standing up and presenting in a meeting room.

Azure Active Directory

Zaštitite organizaciju pomoću Microsoft Entra rešenja za upravljanje identitetima i pristupom koje povezuje ljude sa njihovim aplikacijama, uređajima i podacima.

A person standing over a desk typing on a keyboard.

Upravljanje dozvolama za Microsoft Entra

Otkrijte, sanirajte i nadgledajte rizike dozvola u infrastrukturi sa više oblaka pomoću rešenja za upravljanje pravima infrastrukture u oblaku (CIEM).

A person using their mobile phone to verify a new credential.

Verifikovan ID za Microsoft Entra

Kreirajte, izdajte i verifikujte akreditive decentralizovanog identiteta koji poštuju privatnost uz rešenje za potvrdu identiteta koje vam pomaže da omogućite bezbednije interakcije sa bilo kim ili bilo čime.

A person standing up and presenting in a meeting room.

Azure Active Directory

Zaštitite organizaciju pomoću Microsoft Entra rešenja za upravljanje identitetima i pristupom koje povezuje ljude sa njihovim aplikacijama, uređajima i podacima.

A person standing over a desk typing on a keyboard.

Upravljanje dozvolama za Microsoft Entra

Otkrijte, sanirajte i nadgledajte rizike dozvola u infrastrukturi sa više oblaka pomoću rešenja za upravljanje pravima infrastrukture u oblaku (CIEM).

A person using their mobile phone to verify a new credential.

Verifikovan ID za Microsoft Entra

Kreirajte, izdajte i verifikujte akreditive decentralizovanog identiteta koji poštuju privatnost uz rešenje za potvrdu identiteta koje vam pomaže da omogućite bezbednije interakcije sa bilo kim ili bilo čime.

Procena prema modelu „Nulta pouzdanost“

Procenite vašu fazu zrelosti prema modelu „Nulta pouzdanost“ da biste utvrdili gde se trenutno nalazi vaša organizacija.

A person holding an open laptop.

Šta kažu stručnjaci iz industrije

Pogledajte šta kažu naši klijenti

„Olakšali smo sebi život usvajanjem usluge Azure Active Directory.“

Arhitekta infrastrukture, ASOS

Mark Lewis, Infrastructure Architect at ASOS
Mark Lewis, Infrastructure Architect at ASOS

Budite u toku sa upravljanjem identitetima i pristupom

Blog Microsoft bezbednosti

Trendovi i upotreba aplikacija

Najnovije vesti o usluzi Azure Active Directory

Srodna rešenja

Prvi koraci

Zaštitite sve i razvijte svoju budućnost već danas. Započnite besplatnu probnu verziju.

  1. Gartner ne podržava nijednog prodavca, proizvod ili uslugu koji su prikazani u njegovim publikacijama o istraživanju i ne preporučuje korisnicima tehnologije da biraju samo one dobavljače sa najvišim ocenama ili nekom drugom oznakom. Publikacije o istraživanju preduzeća Gartner sastoje se od mišljenja Gartner organizacije za istraživanje i ne treba ih smatrati činjeničnim tvrdnjama. Gartner se odriče svih garancija, izričitih ili impliciranih, u vezi sa ovim istraživanjem, uključujući i bilo koje garancije o mogućnostima prodaje ili prikladnosti za određenu namenu.

    GARTNER i Magic Quadrant predstavljaju registrovane žigove i oznake usluga preduzeća Gartner, Inc. i/ili njegovih podružnica u SAD i drugim zemljama i ovde se koriste uz dozvolu. Sva prava zadržana.
     
  2. Gartner, Magic Quadrant za upravljanje pristupom, Enrike Teišeira, Abjudej Data, Majkl Keli, Džejms Huver, Brajan Gatri, 1. novembar 2022.