A person resting their hands on a keyboard and looking at a desktop monitor.

Šta je to upravljanje rizikom?

Osnovni signali

Steknite uvid u aktivnosti, radnje i komunikaciju korisnika pomoću osnovnih signala i obogaćenja iz vaše celokupne digitalne imovine.

Širina komunikacije

Dobijte poruku za osnovno razumevanje poruka u usluzi Microsoft Teams i u popularnim platformama nezavisnih proizvođača kao što su Instant Bloomberg, ICE Chat, Slack i Zoom.

Primenljivi uvidi

Brzo identifikujte rizike pomoću ugrađenih predložaka mašinskog učenja koji su podešeni za pružanje obogaćenih uvida.

Integrisani tokovi posla

Sarađujte u timovima na otklanjanju rizika i obezbedite da se ispitivanjima rukuje u skladu sa relevantnim zakonima o zapošljavanju.

Proizvodi u okviru upravljanja rizikom

Izveštaj Magic Quadrant preduzeća Gartner o arhiviranju poslovnih podataka

Microsoft je prepoznat kao lider u izveštaju Magic Quadrant preduzeća Gartner 2020. na polju arhiviranja poslovnih informacija zbog sposobnosti da pruža uslugu i zbog sveobuhvatnosti vizije.1

Gartner Logo

Više informacija o upravljanju rizikom

Podkast „Otkrivanje skrivenih rizika“

Slušajte „Otkrivanje skrivenih rizika“, seriju podkastova koja otkriva insajderske rizike sa kojima se suočavaju organizacije širom sveta.

Najbolje prakse za upravljanje insajderskim rizikom

Održavajte bezbednost organizacije tako što ćete upravljati ljudima, procesima i tehnologijom za smanjenje rizika iznutra.

Najbolje prakse preduzeća Forrester za ublažavanje insajderskih pretnji

Insajderi predstavljaju stvarnu pretnju za vaše preduzeće. Otkrivanje tih pretnji zahteva proces, tim i tehnologije otkrivanja. Saznajte kako da napravite program za insajderske pretnje.

Microsoft 365 rešenje za zaustavljanje curenja podataka i insajderskih napada

Pročitajte na koji način Microsoft koristi mašinsko učenje da bi zaustavio curenje podataka i insajderske napade.

Izgradnja efikasnog programa za upravljanje insajderskim rizikom

Pregledajte ključne komponente izgradnje programa za upravljanje insajderskim rizikom.

Upravljanje insajderskim rizikom pomoću integrisanih tokova posla

Identifikujte insajderske rizike pomoću integrisanih operativnih procesa koji ključnim zainteresovanim licima u celoj organizaciji omogućavaju da sarađuju.

Prvi koraci uz upravljanje rizikom

Pokretanje probne verzije

Prijavite se već danas za probnu verziju plana Microsoft 365 E5 Compliance.

Prvi koraci uz Microsoft 365

Počnite da koristite upravljanje rizikom koje se dobija uz kupovinu plana Microsoft 365 E5 Compliance.

Već ga imate?

Saznajte kako da počnete da koristite upravljanje rizikom.

Prvi koraci uz Microsoft bezbednost

Popunite obrazac da biste zatražili poziv za više informacija o uslugama Microsoft 365 ili Microsoft Azure.

1. GARTNER predstavlja registrovani žig i oznaku usluge preduzeća Gartner, Inc. i/ili njegovih filijala u SAD i inostranstvu i koristi se u ovom dokumentu sa dozvolom. Sva prava zadržana. Gartner ne podržava nijednog prodavca, proizvod ili uslugu koji su prikazani u njegovim publikacijama o istraživanju i ne preporučuje korisnicima tehnologije da biraju samo one dobavljače sa najvišim ocenama ili nekom drugom oznakom. Publikacije o istraživanju preduzeća Gartner sastoje se od mišljenja Gartner organizacije za istraživanje i ne treba ih smatrati tvrdnjama činjenica. Gartner se odriče svih garancija, izričitih ili impliciranih, u vezi sa ovim istraživanjem, uključujući i bilo koje garancije o mogućnostima prodaje ili prikladnosti za određenu namenu.