Pronađite unapred napravljene integracije spremne za identitet

Istražite hiljade unapred napravljenih integracija da biste povećali vrednost postojećih alatki, aplikacija i usluga koje već koristite.

Šta je to Azure AD galerija aplikacija?

Azure Active Directory (Azure AD) galerija aplikacija predstavlja katalog sa više hiljada aplikacija koje olakšavaju primenu i konfigurisanje jedinstvenog prijavljivanja (SSO) i automatizovanog dodeljivanja privilegija korisniku. Pronađite popularne aplikacije u oblaku kao što su Workday, ServiceNow, Zoom i Google Workspace.

Adobe logo
SAPConcur logo
Zendesk logo
Servicenow logo
SAPSuccessFactors logo
DocuSign logo
Salesforce logo
DropboxBusiness logo
Cisco logo
Aws logo
Atlassian logo
Zoom logo
Workplace logo
Box logo
Workday logo
Zscaler logo

Integrišite aplikacije tima sa uslugom Azure AD

Azure AD pruža jedan sistem identiteta za vaše aplikacije u oblaku i lokalne aplikacije, uključujući hiljade unapred integrisanih aplikacija, da bi pojednostavio upravljanje, ojačao kontrolu i zatvorio kritične bezbednosne praznine.

Unapred napravljene integracije aplikacija

Koristite unapred napravljene integracije da biste bezbednije povezali korisnike sa aplikacijama. Brzo primenite SSO i automatizovano dodeljivanje privilegija korisniku uz spremne integracije u Azure AD galeriji aplikacija.

Aplikacije za produktivnost

Pomozite timovima da budu produktivni u bilo kom trenutku i na bilo kom mestu uz aplikacije kao što su Cisco Webex, Slack, Workplace from Facebook i Zoom.

Aplikacije za upravljanje sadržajem

Pružite timovima alatke za saradnju na deljenim dokumentima u realnom vremenu uz aplikacije koje uključuju Adobe, Box, Dropbox Business i DocuSign.

Aplikacije za službu ljudskih resursa

Povežite sisteme službe ljudskih resursa (HR) kao što su SAP SuccessFactors i Workday sa uslugom Azure AD. Automatizujte ulaznu i izlaznu migraciju zaposlenih.

Bezbednosne aplikacije

Omogućite bezbedniji daljinski pristup aplikacijama u oblaku ili lokalnim aplikacijama uz aplikacije preduzeća Akamai, Cisco, F5, Palo Alto Networks i drugih preduzeća.

Zaronite u Microsoft Azure AD galeriju aplikacija

Istaknute aplikacije

Dodatni resursi za Azure AD galeriju aplikacija

Uputstva za integrisanje aplikacija po modelu softver kao usluga (SaaS)

Nabavite uputstva korak po korak za primenu SSO-a i automatizovanog dodeljivanja privilegija korisniku.

Zahtevajte da aplikacija bude navedena u galeriji aplikacija

Ako ne vidite aplikaciju u galeriji aplikacija, prosledite zahtev na portalu mreže aplikacija.

Objavite aplikaciju u galeriji aplikacija

Ako ste projektant ili prodavac softvera, obezbedite da vaše aplikacije budu navedene u galeriji aplikacija kako bi klijenti mogli lako da ih otkriju i primene.