Lako upravljanje pristupom Azure AD resursima

Distribuirajte zadatke upravljanja identitetima pomoću Azure Active Directory (Azure AD) uloga.

Šta su to uloge u usluzi Azure AD?

Kontrola pristupa na osnovu uloga omogućava organizacijama da administratorima dodele granularne dozvole u jednoj od tri kategorije uloga: Uloge koje se odnose na Azure AD, uloge koje se odnose na uslugu i uloge koje se odnose na više usluga.

Azure AD uloge nisu samo način upravljanja dozvolama za resurse identiteta, već i osnov za kontrolisanje privilegovanog pristupa brojnim Microsoft uslugama za bezbednost i produktivnost. Uobičajene Azure AD administratorske uloge upravljaju dozvolama za korisnike, grupe i aplikacije. Druge uloge usluga upravljaju dozvolama za Exchange, Intune, SharePoint, Microsoft Teams i alatke za bezbednost, kao što su Microsoft Cloud App Security i Microsoft centar za bezbednost.

Uloge u usluzi Azure AD

Upravljajte pristupom Azure AD resursima pomoću kontrola pristupa na osnovu Azure AD uloga. Odaberite nešto iz skupa ugrađenih uloga ili prilagodite uloge da biste podržali poslovne potrebe.

Razumevanje kontrole pristupa na osnovu Azure AD uloga

Azure AD podržava dva tipa definicija uloga za usluge identiteta: ugrađene i prilagođene uloge. Ugrađene uloge obuhvataju fiksni skup dozvola. Prilagođene uloge obuhvataju dozvole koje možete da izaberete i personalizujete.

Uloge i dozvole

Dodelite korisnicima ograničene privilegije za izvršavanje zadataka vezanih za identitet, kao što su dodavanje i promena korisnika, dodeljivanje uloga administratora, upravljanje korisničkim licencama i upravljanje imenima domena.

Prilagođene uloge

Saznajte kako da u usluzi Azure AD kreirate prilagođenu ulogu u skladu sa potrebama organizacije i da dodelite ulogu na nivou direktorijuma ili na nivou specifičnom za aplikaciju.

Detaljno istražite Azure AD uloge

Dodatni resursi za Azure AD uloge

Koncepti

Otkrijte uloge u usluzi Azure AD i saznajte kako da ih koristite za delegirane dozvola.

Vodiči sa uputstvima

Pogledajte postupne vodiče za pravljenje prilagođene uloge u usluzi Azure AD.

Uputstva

Saznajte kako da dodelite i uklonite dodele uloga korisnika u usluzi Azure AD.