Identity - Single Sign On

Jedinstveno prijavljivanje za sve aplikacije

Pojednostavite pristup aplikacijama softvera kao usluge (SaaS), aplikacijama u oblaku ili lokalnim aplikacijama sa bilo kog mesta pomoću jedinstvenog prijavljivanja (SSO).

Šta je to jedinstveno prijavljivanje?

Uz SSO, timovi mogu da koriste samo jedan skup akreditiva za prijavljivanje kako bi prikladno pristupili svim aplikacijama. Nema više pamćenja većeg broja akreditiva niti ponovnog korišćenja lozinki.

A tablet showing a large variety of apps on the All Apps tab accessible using single sign-on.

Šta jedinstveno prijavljivanje pruža

Jedinstveno prijavljivanje uz Azure AD

Omogućavanje SSO-a uz Azure Active Directory (Azure AD) znači da korisnici mogu jednom da se prijave kako bi pristupili Microsoft aplikacijama i drugim aplikacijama u oblaku, SaaS i lokalnim aplikacijama pomoću istih akreditiva.

Metodi jedinstvenog prijavljivanja

Odaberite SSO metod na osnovu načina na koji je aplikacija konfigurisana za potvrdu identiteta.

Unapred integrisane aplikacije za jedinstveno prijavljivanje

Koristite naše unapred napravljene integracije da biste se povezali sa SaaS aplikacijama omogućenim za oblak kao što su ServiceNow, Workday i Box.

OpenID Connect jedinstveno prijavljivanje

Koristite OpenID Connect i OAuth za SSO prilikom razvoja nove aplikacije.

SAML jedinstveno prijavljivanje

Odaberite SAML kad god je to moguće za postojeće aplikacije koje ne koriste OpenID Connect ili OAuth.

Jedinstveno prijavljivanje za lokalne aplikacije

Koristite proxy server aplikacija za Azure AD da biste obezbedili SSO za lokalne aplikacije koje koriste metode potvrde identiteta kao što su prijavljivanje zasnovano na zaglavlju ili integrisana Windows potvrda identiteta.

Zaronite u korišćenje jedinstvenog prijavljivanje uz Azure AD

Na koji način jedinstveno prijavljivanje čini razliku

Mattress Firm.

Preduzeće Mattress Firm je unapredilo pristup za svoju radnu snagu tako što je obezbedilo jedinstveno prijavljivanje uz Azure AD za više od 40 aplikacija, uključujući Workday, Salesforce, Citrix, Microsoft Dynamics 365, Concur, Tableau i Office 365.

Whole Foods Market.

Zaposleni vole da koriste Azure Active Directory za prijavljivanje u odnosu na to da imaju više lozinki i različitih naloga za upravljanje.

Dodatni SSO resursi

Osnove jedinstvenog prijavljivanja

Otkrijte kako funkcionišu pojedinačni sistemi SSO potvrde identiteta.

Vodič za primenu jedinstvenog prijavljivanja

Pogledajte vodiče korak po korak za konfigurisanje i primenu SSO-a uz Azure AD.

Najbolje prakse za jedinstveno prijavljivanje

Pronađite preporuke za upravljanje aplikacijama i SSO-om uz Azure AD.