Podstaknite radnu snagu i smanjite broj poziva tehničke podrške

Pomozite zaposlenima da bezbedno upravljaju sopstvenim identitetom uz samouslužne portale.

Zašto je važno samousluživanje korisnika?

Smanjivanje interakcije IT sektorom

Kad korisnici upravljaju sopstvenim identitetom, to smanjuje vreme neaktivnosti i skupe pozive tehničke podrške.

Pojednostavite pristup aplikacijama

Zaposleni mogu brzo da pronađu kritične alatke i usluge koje su im neophodne kako bi bili najefikasniji u svom radu i pristupe im.

Smanjivanje bezbednosnih rizika

Korisnici mogu da ažuriraju bezbednosne kontakt informacije i nadgledaju aktivnost prijavljivanja kako bi prijavili sumnjivo ponašanje.

Portali za samousluživanje korisnika u usluzi Microsoft Azure Active Directory

Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) ojačava i podstiče samouslugu za vraćanje lozinke, upravljanje nalogom, pokretanje i otkrivanje aplikacija, aktivnost prijavljivanja i pristup iskustvima životnog ciklusa.

Podešavanje portala za samousluživanje

Podesite upravljanje potvrdom identiteta i identitetom, omogućite bezbedno vraćanje lozinke i saznajte kako da koristite i primenjujete različite korisničke portale.

Moje aplikacije

Portal „Moje aplikacije“ predstavlja sveobuhvatno odredište na kom korisnici mogu da otkrivaju i upravljaju pristupom i pokreću aplikacije pomoću jedinstvenog prijavljivanja.

Moj nalog

Portal „Moj nalog“ pokriva sve samouslužne alatke za identitet, uključujući vraćanje lozinke i ispravke bezbednosnih kontakt informacija.

Moja prijavljivanja

Pomoću usluge „Moja prijavljivanja“, korisnici mogu da nadgledaju svoju istoriju prijavljivanja i prijave sve zlonamerne aktivnosti organizaciji.

Moj pristup

Iz usluge „Moj pristup“ zaposleni i korisnici sa statusom gosta mogu da upravljaju paketima za pristup i zatraže pristup, čime se kontrolišu dozvole za aplikacije i usluge.

Detaljno istražite Microsoft Azure Active Directory samouslužna rešenja za korisnike

Dodatni Microsoft Azure Active Directory samouslužni resursi

Ojačajte pristup aplikacijama

Microsoft Azure Active Directory radi bez poteškoća sa hiljadama popularnih aplikacija zasnovanih na vebu, kao i sa prilagođenim aplikacijama u oblaku i zastarelim lokalnim aplikacijama.

Lakša registracija korisnika

Korisnici mogu da se registruju za samouslužno vraćanje lozinke i višestruku potvrdu identiteta u jednom praktičnom iskustvu.

Dobijanje uvida o aktivnostima

Steknite uvide o aktivnostima prilikom upotrebe za iskustva u vezi sa identitetom i podstaknite usvajanje od strane korisnika.