Trace Id is missing
Pređi na glavni sadržaj
Microsoft bezbednost

Azure Active Directory (Azure AD) je sada Microsoft Entra ID.

Saznajte više

Microsoft Entra jedinstveno prijavljivanje (SSO)

Pojednostavite pristup aplikacijama softvera kao usluge (SaaS), aplikacijama u oblaku ili lokalnim aplikacijama sa bilo kojeg mesta pomoću jedinstvenog prijavljivanja (SSO).

Ponovo osmislite bezbedan pristup uz Microsoft Entra

Otkrijte najnovije inovacije za identitete i pristup, kao i to kako da ojačate odbranu uz Microsoft Entra.

Šta je to jedinstveno prijavljivanje?

Zahvaljujući jedinstvenom prijavljivanju, timovi mogu da koriste samo jedan skup akreditiva kako bi na praktičan način pristupali svim aplikacijama. Nema više pamćenja velikog broja akreditiva niti ponovnog korišćenja lozinki.

Tablet koji prikazuje veliki broj aplikacija na kartici „Sve aplikacije“ dostupnih pomoću jedinstvenog prijavljivanja.

Šta jedinstveno prijavljivanje pruža

Osoba sedi na kauču i koristi slušalice i laptop.

Unapređena iskustva prijavljivanja

Obezbedite vrhunsko iskustvo prijavljivanja tako što ćete smanjiti ili ukloniti odzive za prijavljivanje.

Dve osobe razgovaraju u kafiću za laptopom.

Povećavanje produktivnosti zaposlenih

Pojednostavite pristup i otkrivanje aplikacija uz brzo, centralizovano iskustvo pokretanja aplikacija.

Osoba sedi za radnim stolom i koristi laptop.

Poboljšana bezbednost

Smanjite ponovno korišćenje korisničkih imena i lozinki u aplikacijama kako biste smanjili rizik od proboja.

Osoba koja gleda u monitor stonog računara.

Povećana IT efikasnost

Centralizujte upravljanje korisničkim nalozima i automatski dodajte ili uklanjajte pristup korisnika u aplikacijama na osnovu članstva u grupi ili uloga.

Jedinstveno prijavljivanje uz Microsoft Entra ID

Omogućavanje jedinstvenog prijavljivanja uz Microsoft Entra ID korisnicima omogućava da se jednom prijave kako bi pristupali Microsoft aplikacijama i drugim aplikacijama u oblaku, SaaS i lokalnim aplikacijama pomoću istih akreditiva.

Metodi jedinstvenog prijavljivanja

Odaberite metod jedinstvenog prijavljivanja na osnovu načina na koji je aplikacija konfigurisana za potvrdu identiteta.

Integrisane aplikacije za jedinstveno prijavljivanje

Koristite naše unapred napravljene integracije da biste se povezali sa SaaS aplikacijama omogućenim za oblak kao što su ServiceNow, Workday i Box.

OpenID Connect jedinstveno prijavljivanje

Koristite OpenID Connect i OAuth za SSO prilikom razvoja nove aplikacije.

SAML jedinstveno prijavljivanje

Odaberite jezik označavanja bezbednosne potvrde (SAML) kad god je to moguće za postojeće aplikacije koje ne koriste OpenID Connect ili OAuth.

Jedinstveno prijavljivanje za lokalne aplikacije

Koristite proxy server aplikacija za Microsoft Entra da biste obezbedili SSO za lokalne aplikacije koje koriste metode potvrde identiteta kao što su prijavljivanje zasnovano na zaglavlju ili integrisana Windows potvrda identiteta.

Detaljno istražite korišćenje jedinstvenog prijavljivanja uz Microsoft Entra ID

Dodatni SSO resursi

Osnove jedinstvenog prijavljivanja

Otkrijte kako funkcionišu sistemi potvrde identiteta jedinstvenog prijavljivanja.

Vodič za primenu jedinstvenog prijavljivanja

Pogledajte postupne vodiče za konfigurisanje i primenu jedinstvenog prijavljivanja uz Microsoft Entra ID.

Najbolje prakse za jedinstveno prijavljivanje

Pronađite preporuke za upravljanje aplikacijama i jedinstvenim prijavljivanjem uz Microsoft Entra ID.

Zaštita organizacije pomoću besprekornog rešenja za identitete

Pratite Microsoft bezbednost