Savezi u vezi sa bezbednosnim sektorom

Zajednički rad na zaštiti o odbrani svih naših klijenata.


Partneri iz privrednog saveza


Najnovije vesti

Zalaganje za kibernetičku bezbednost

Organizujući Sporazum o kibernetičkoj bezbednosti sa tehnološkim organizacijama, Microsoft je predložio mere koje će pomoći u zaštiti ljudi širom sveta.

Vodeće tehnološke firme pridružuju se sporazumu

Microsoft, Facebook i 32 druga preduzeća potpisala su sporazum o saradnji na problemima u vezi sa kibernetičkom bezbednošću.

Windows Hello FIDO2 certifikacija

Ljudi koji koriste Windows 10 sada mogu da pređu sa lozinki na nove načine pristupa uz bezbednost sa FIDO certifikatom.

Preduzeća se posvećuju kibernetičkoj bezbednosti

Preduzeća se obavezuju na odbranu od zloupotrebe tehnologije i zaštitu ljudi od napada.