Šta je to bezbednost e-pošte?

Bezbednost e-pošte pruža zaštitu od pretnji, kao što su ugrožavanje poslovne e-pošte i phishing. Saznajte kako da zaštitite e-poštu i okruženje.

Definicija bezbednosti e-pošte

Bezbednost e-pošte je praksa zaštite naloga e-pošte i komunikacije od neovlašćenog pristupa, gubitka ili ugrožavanja. Organizacije mogu da poboljšaju stanje bezbednosti e-pošte tako što će uspostaviti smernice i koristiti alatke za zaštitu od zlonamernih pretnji kao što su malver, bezvredna pošta i phishing napadi. Kibernetički kriminalci ciljaju e-poštu zato što je to laka ulazna tačka do drugih naloga i uređaja, a u velikoj meri se oslanjaju na ljudsku grešku. Dovoljan je samo jedan pogrešan klik da bi se izazvala bezbednosna kriza za celu organizaciju.

Zašto je bezbednost e-pošte važna?

E-pošta je primarna alatka za komunikaciju na radnom mestu više od dve decenije. Dnevno se šalje i prima više od 333 milijarde e-poruka, a zaposleni u proseku dobijaju 120 e-poruka dnevno. To stvara priliku za kibernetičke kriminalce koji koriste napade ugrožavanja poslovne e-pošte, malver, phishing kampanje i brojne druge metode za krađu vrednih informacija od preduzeća. Većina kibernetičkih napada, 94 procenta, počinje zlonamernom e-porukom. Kibernetički kriminala koštao je više od 4,1 milijardu USD 2020. godine, a ugrožavanje poslovne e-pošte izazivalo je najveću štetu prema FBI odeljenju Internet Crime Complaint Center (IC3). Posledice mogu biti ozbiljne i dovedu do značajnih gubitaka finansija, podataka i reputacije.

Pogodnosti bezbednosti e-pošte

Preduzeća svih veličina shvataju važnost određivanja prioriteta za bezbednost e-pošte. Rešenje za bezbednost e-pošte koje štiti komunikaciju zaposlenih i smanjuje kibernetičke pretnje važno je zato što vam pomaže da:

 • Zaštitite brend, reputaciju i neto dobit preduzeća. Pretnje e-poštom mogu dovesti do razornih troškova, ometanja u radu i drugih teških posledica.
 • Povećate produktivnost. Pošto primene moćno rešenje za bezbednost e-pošte, preduzeća mogu da smanje potencijalna ometanja i prekide u radu zbog kibernetičkog napada. Efikasno rešenje pomaže bezbednosnim timovima da unaprede reagovanje na sve složenije pretnje i kontrolišu ih.
 • Obezbedite usaglašenost sa zakonima o zaštiti podataka, kao što su Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR), i izbegnite mnoge nematerijalne troškove usled kibernetičkog napada kao što su prekid poslovanja, pravne naknade i regulatorne kazne.

Najbolje prakse za bezbednost e-pošte

Kao odgovor na okruženje pretnji e-poštom koje se brzo menja, preduzeća su uspostavila najbolje prakse za bezbednost e-pošte kako bi podržala komunikaciju i zaštitila se od pretnji. Najvažnije najbolje prakse za bezbednost e-pošte obuhvataju sledeće:

 • Edukujte zaposlene putem povremene obuke da biste smanjili rizik pojave ljudskih grešaka i osigurali da zaposleni, koji se često smatraju prvom linijom odbrane preduzeća, razumeju važnost bezbednosti e-pošte.
 • Ulažite u obuku za podizanje svesti korisnika kako bi korisnici mogli da nauče kako da prepoznaju znakove phishing napada i druge indikatore loših namera.
 • Izvršite nadogradnju na rešenje za bezbednost e-pošte koje pruža naprednu zaštitu od pretnji.
 • Primenite višestruku potvrdu identiteta (MFA) da biste sprečili ugrožavanje naloga. Traženje od korisnika da obezbede više načina prijavljivanja na naloge predstavlja jednostavan način zaštite podataka organizacije.
 • Pregledajte mere zaštite od napada ugrožavanja poslovne e-pošte putem metoda kao što su lažno predstavljanje i imitiranje.
 • Premestite procese i transakcije visokog rizika na sisteme sa višom potvrdom identiteta.

Tipovi pretnji e-poštom

Organizacije se suočavaju sa nizom složenih pretnji e-poštom, od preuzimanja naloga i ugrožavanja poslovne e-pošte do ciljanog phishinga i vishing napada. Pretnje e-poštom obično spadaju u ove tipove grupa:

 • Eksfiltracija podataka

  Eksfiltracija podataka je neovlašćeni prenos podataka iz organizacije ručno ili putem zlonamernog programiranja. Mrežni prolazi za e-poštu pomažu preduzećima da izbegnu slanje osetljivih podataka bez ovlašćenja, što može dovesti do skupog curenja podataka.

 • Malver

  Malver je skraćenica za zlonamerni softver, a njegov primarni cilj je da ošteti ili ometa računare i računarske sisteme. Uobičajeni tipovi malvera uključuju viruse, crve, ransomver i špijunski softver.

 • Bezvredna pošta

  Bezvredna pošta je neželjena poruka koja se šalje masovno i bez pristanka primaoca. Preduzeća koriste bezvrednu e-poštu u komercijalne svrhe. Prevaranti koriste bezvrednu poštu za širenje malvera, navođenje primalaca da otkriju osetljive informacije ili iznuđivanje novca.

 • Imitiranje

  Imitiranje se dešava kada se kibernetički kriminalci pretvaraju da su pouzdana osoba ili organizacija kako bi dobili novac ili podatke putem e-pošte. Ugrožavanje poslovne e-pošte je jedan primer u kojem prevarant imitira zaposlenog da bi ukrao nešto od preduzeća ili njegovih klijenata i partnera.

 • Phishing

  Phishing je praksa u kojoj se neko pretvara da je pouzdana osoba ili organizacija kako bi naveo žrtve da otkriju vredne informacije, kao što su akreditivi za prijavljivanje i drugi tipovi osetljivih podataka. Različiti tipovi phishing napada uključuju ciljani phishing, vishing i whaling.

Tipovi bezbednosnih usluga za e-poštu

Bezbednosne usluge za e-poštu pomažu preduzećima da zaštite naloge e-pošte i komunikaciju od kibernetičkih pretnji. Najbolji način da preduzeća primene bezbednost e-pošte jeste da kreiraju i održavaju smernice za korišćenje e-pošte i dele ih sa zaposlenima kako bi bili upoznati sa najboljim praksama za bezbednost e-pošte. Uobičajene bezbednosne usluge za e-poštu dostupne za pojedince, škole, zajednice i organizacije obuhvataju sledeće:

 • Mogućnosti neutralizacije koje skeniraju dolaznu, odlaznu i unutrašnju e-poštu u potrazi za zlonamernim vezama i prilozima.
 • Šifrovanje podataka radi zaštite komunikacije poštom da je ne bi presreli kibernetički kriminalci.
 • Mogućnosti kontrole slika i sadržaja za skeniranje priloženih ili ugrađenih slika i sadržaja u potrazi za malverom i blokiranje njihovog preuzimanja.
 • Filteri za bezvrednu poštu koji filtriraju neželjenu e-poštu kao što su masovne i bezvredne poruke.
 • Sistemi za potvrdu identiteta za procenu valjanosti pošiljalaca.

Zaštita e-pošte

Pretnje e-poštom su postale sve složenije i zahtevaju od organizacija da primene moćne sisteme za bezbednost e-pošte kako bi zaštitile podatke, reputaciju i neto dobit. Preduzeća treba da razmotre rešenje za bezbednost e-pošte koje nudi integrisanu zaštitu od pretnji u aplikacijama, uređajima, e-pošti, identitetima, podacima i paketima funkcija u oblaku.

Saznajte više o bezbednosti e-pošte

Najčešća pitanja

|

Svakome ko koristi e-poštu potrebna je bezbednost e-pošte. Pojedinci, organizacije i preduzeća koji koriste e-poštu svi predstavljaju potencijalne mete kibernetičkih napada. Bez primenjenog plana i sistema za bezbednost e-pošte, korisnici e-pošte su podložni pretnjama kao što su eksfiltracija podataka, malver, phishing i bezvredna pošta.

Napadi e-poštom koštaju kompanije milijarde dolara godišnje. Najozbiljnije pretnje e-poštom uključuju eksfiltraciju podataka, imitiranje, malver, phishing i bezvrednu poštu zato što mogu značajno da utiču na organizaciju, u zavisnosti od opsega i ozbiljnosti.

Kada se e-poruka pošalje, ona putuje preko više servera pre nego što dođe na odredište. Server je računarski sistem sa softverom servera pošte i protokolima koji računarima omogućavaju da se povežu sa mrežama i pregledaju internet.

 

Bezbedni serveri e-pošte su neophodni preduzećima jer se pretnje zasnovane na e-pošti stalno razvijaju. Evo nekoliko načina da unapredite bezbednost servera e-pošte:

 • Konfigurišite protokol DomainKeys Identified Mail (DKIM) koji primaocima omogućava da provere da li je ovlašćeni vlasnik domena poslao e-poruku.
 • Podesite opciju releja pošte tako da to ne bude otvoreni relej koji propušta bezvrednu poštu i druge pretnje. Konfigurišite relej pošte tako da korisnicima omogućava da šalju samo na određene adrese i domene.
 • Podesite SPF proširenje (SPF) da biste definisali koja IP adresa može da šalje e-poruke sa vašeg domena.
 • Koristite crne liste za Domain Name System (DNSBL ili DNS crne liste) da biste blokirali zlonamernu e-poštu i domene.
 • Primenite Domain-based Message Authentication Reporting & Conformance (DMARC) da biste nadgledali svoj domen.

Šifrovanje e-pošte je proces zaštite osetljivih podataka u e-poruci konvertovanjem iz čistog teksta koji se lako čita u tekst koji je kodiran pomoću šifrovanja i čitljiv samo primaocima koji imaju ključ.

Evo 5 pitanja koja će vam pomoći da testirate bezbednost e-pošte:

 

1. Da li koristite jaku lozinku e-pošte koja kombinuje velika i mala slova, brojeve i specijalne znakove?

2. Da li koristite šifrovanje za slanje osetljivih informacija?

3. Da li ste omogućili dvostruku potvrdu identiteta koja zahteva unos dva zasebna faktora za potvrdu identiteta (lozinka i kôd koji generiše mobilni uređaj)?

4. Da li ste instalirali antivirusni softver na uređajima?

5. Da li se zaustavljate i skenirate priloge i veze pre nego što ih otvorite ili kliknete na njih?