Trace Id is missing
Pređi na glavni sadržaj
Microsoft bezbednost

Šta je to upravljanje ranjivostima?

Upravljanje ranjivostima je pristup otkrivanju ranjivosti i pogrešnih konfiguracija, određivanju prioriteta za njih i njihovom saniranju koji je zasnovan na riziku.

Definicija upravljanja ranjivostima

Upravljanje ranjivostima je neprekidni, proaktivni i često automatizovan proces koji štiti računarske sisteme, mreže i poslovne aplikacije od kibernetičkih napada i curenja podataka. Zbog toga je važan deo celokupnog bezbednosnog programa. Putem identifikovanja, procene i rešavanja potencijalnih bezbednosnih slabosti, organizacije mogu da spreče napade i umanje štetu ako dođe do nje.

Cilj upravljanja ranjivostima jeste smanjenje ukupne izloženosti organizacije riziku putem što većeg smanjenja broja ranjivosti. To može biti zahtevan zadatak, s obzirom na broj potencijalnih ranjivosti i ograničene resurse dostupne za oporavak. Upravljanje ranjivostima treba da bude neprekidni proces da bi se pratile nove pretnje i pretnje koje se pojavljuju, kao i promenljiva okruženja.

Kako funkcioniše upravljanje ranjivostima

Upravljanje pretnjama i ranjivostima koristi različite alatke i rešenja za sprečavanje i rešavanje kibernetičkih pretnji. Efikasan program upravljanja ranjivostima obično uključuje sledeće komponente:

Otkrivanje i popis resursa
IT je odgovoran za praćenje i održavanje zapisa o svim uređajima, softveru, serverima i drugim stvarima u digitalnom okruženju preduzeća, ali to može biti izuzetno složeno jer mnoge organizacije imaju hiljade resursa na više lokacija. Zbog toga se IT stručnjaci okreću sistemima za upravljanje zalihama resursa, koji pružaju uvid u to koje resurse preduzeće ima, gde se oni nalaze i kako se koriste.

Skeneri za ranjivosti
Skeneri za ranjivosti obično funkcionišu tako što sprovode niz testova za sisteme i mreže u potrazi za uobičajenim slabostima ili nedostacima. Ti testovi mogu da uključuju pokušaj iskorišćavanja poznatih ranjivosti, pogađanje podrazumevanih lozinki ili korisničkih naloga ili jednostavno pokušaj ostvarivanja pristupa ograničenim oblastima.

Upravljanje zakrpama
Softver za upravljanje zakrpama jeste alatka koja organizacijama pomaže da redovno ažuriraju računarske sisteme najnovijim bezbednosnim zakrpama. Većina rešenja za upravljanje zakrpama automatski proverava da li postoje ispravke i prikazuje upit korisniku kada su dostupne nove. Neki sistemi za upravljanje zakrpama omogućavaju i primenu zakrpa na više računara u organizaciji, što olakšava održavanje bezbednosti velikih skupova uređaja.

Upravljanje konfiguracijom
Softver za upravljanje konfiguracijom bezbednosti (SCM) pomaže da se uređaji konfigurišu na bezbedan način, da se promene bezbednosnih postavki uređaja prate i odobravaju i da sistemi budu usaglašeni sa bezbednosnim smernicama. Mnoge SCM alatke obuhvataju funkcije koje organizacijama omogućavaju da skeniraju uređaje i mreže u potrazi za ranjivostima, prate radnje oporavka i generišu izveštaje o usaglašenosti sa bezbednosnim smernicama.

Upravljanje bezbednosnim incidentima i događajima (SIEM)
Dodatne informacije o upravljanju bezbednosnim incidentima i događajima.SIEM softver konsoliduje bezbednosne informacije i događaje organizacije u realnom vremenu. SIEM rešenja su napravljena tako da organizacijama pružaju uvid u sve što se dešava u svim digitalnim resursima, uključujući IT infrastrukturu. To obuhvata nadgledanje mrežnog saobraćaja, identifikovanje uređaja koji pokušavaju da se povežu sa internim sistemima, praćenje aktivnosti korisnika i još toga.

Testiranje probojnosti
Softver za testiranje probojnosti dizajniran je da IT stručnjacima pomogne da pronađu i iskoriste ranjivosti u računarskim sistemima. Softver za testiranje probojnosti obično pruža grafički korisnički interfejs (GUI) koji olakšava pokretanje napada i pregled rezultata. Neki proizvodi takođe nude funkcije automatizacije kako bi ubrzao proces testiranja. Simuliranjem napada, testeri mogu da identifikuju slabe tačke u sistemima koje napadači u realnom svetu mogu da iskoriste.

Informacije o pretnjama
Softver za zaštitu od pretnji organizacijama pruža mogućnost da prate, nadgledaju i analiziraju potencijalne pretnje, kao i da im određuju prioritete, kako bi se bolje zaštitile. Prikupljanjem podataka iz različitih izvora, kao što su baze podataka zloupotreba i bezbednosni saveti, ta rešenja pomažu preduzećima da identifikuju trendove i obrasce koji mogu da ukažu na budući bezbednosni proboj ili napad.

Oporavak ranjivosti
Oporavak podrazumeva određivanje prioriteta ranjivosti, identifikovanje odgovarajućih sledećih koraka i generisanje tiketa za saniranje kako bi IT timovi mogli da reaguju u vezi sa njima. Na kraju, praćenje oporavka je važna alatka koja omogućava da ranjivost ili pogrešna konfiguracija budu ispravno rešene.

Životni ciklus upravljanja ranjivostima

Životni ciklus upravljanja ranjivostima ima šest ključnih faza. Organizacije koje žele da primene ili poboljšaju svoj program upravljanja ranjivostima mogu da prate ove korake.

 • Faza 1: Otkrivanje

  Napravite kompletni popis resursa na mreži organizacije. Razvijte osnovu za bezbednosni program tako što ćete identifikovati ranjivosti po automatizovanom rasporedu kako biste mogli da kontrolišete pretnje po informacije preduzeća.

 • Faza 4: Izveštavanje

  Sledeća stvar je određivanje različitih nivoa rizika povezanih sa svakim resursom na osnovu rezultata procene. Zatim, dokumentujte bezbednosni plan i prijavite poznate ranjivosti.

 • Faza 2: Određivanja prioriteta za resurse

  Dodelite vrednost svakoj grupi resursa koja održava kritičnost. Ovo će vam pomoći da razumete koje grupe zahtevaju više pažnje i pomoći će vam da unapredite proces donošenja odluka pri dodeli resursa.

 • Faza 5: Oporavak

  Pošto sada znate koje su ranjivosti najvažnije za preduzeće, vreme je da ih otklonite, počevši od onih koje predstavljaju najveći rizik.

 • Faza 3: Procena

  Treći deo životnog ciklusa upravljanja ranjivostima jeste procena resursa kako bi se razumeo profil rizika svake od njih. To vam omogućava da utvrdite koje rizike prvo treba eliminisati na osnovu različitih faktora, uključujući i nivoe kritičnosti i pretnji za ranjivost, kao i klasifikaciju.

 • Faza 6: Verifikacija i nadgledanje

  Konačna faza procesa upravljanja ranjivostima obuhvata korišćenje redovnih nadzora i praćenje procesa kako bi se osiguralo eliminisanje pretnji.

Pogodnosti upravljanja ranjivostima

Upravljanje ranjivostima preduzećima pomaže da identifikuju i reše potencijalne bezbednosne probleme pre nego što prerastu u ozbiljne probleme u vezi sa kibernetičkom bezbednošću. Sprečavanjem curenja podataka i drugih bezbednosnih incidenata, upravljanje ranjivostima može da spreči nanošenje štete reputaciji i smanjenje neto dobiti preduzeća.

Pored toga, upravljanje ranjivostima može da poboljša usaglašenost sa raznim bezbednosnim standardima i propisima. Na kraju, ono može da pomogne organizacijama da bolje razumeju celokupno stanje bezbednosnog rizika, kao i to gde treba da unesu poboljšanja.

Pokretanje povremenih bezbednosnih skeniranja i rešavanje kibernetičkih pretnji na reaktivan način ne predstavljaju dovoljno dobru strategiju kibernetičke bezbednosti u današnjem hiperpovezanom svetu. Kvalitetan proces upravljanja ranjivostima ima tri ključne prednosti u odnosu na ad hoc radnje uključujući:

Poboljšanu bezbednost i kontrolu
Ako organizacije redovno vrše skeniranje u potrazi za ranjivostima i na vreme primene zakrpe, mogu znatno otežati napadačima da ostvare pristup sistemima. Pored toga, sveobuhvatne prakse upravljanja ranjivostima organizacijama mogu da pomognu da identifikuju potencijalne slabosti svog stanja bezbednosti pre napadača.

Vidljivost i izveštavanje
Upravljanje ranjivostima obezbeđuje centralizovano, tačno i aktuelno izveštavanje o statusu stanja bezbednosti organizacije, što IT osoblju na svim nivoima pruža uvid u potencijalne pretnje i ranjivosti u realnom vremenu.

Operativnu efikasnost
Razumevanjem i umanjivanjem bezbednosnih rizika, preduzeća mogu da skrate vreme prekida rada i zaštite svoje podatke. Poboljšanje celokupnog procesa upravljanja ranjivostima smanjuje i vreme potrebno za oporavak od incidenata do kojih dođe.

Kako da upravljate ranjivostima

Kada usvojite program za upravljanje ranjivostima, postoje četiri osnovna koraka za upravljanje poznatim i potencijalnim ranjivostima, kao i pogrešnim konfiguracijama.

1. korak: Identifikovanje ranjivosti
Skeniranje u potrazi za ranjivostima i pogrešnim konfiguracijama često je u centru programa za upravljanje ranjivostima. Skeneri ranjivosti, koji obično stalno i automatizovano rade, identifikuju slabosti, pretnje i potencijalne ranjivosti u sistemima i na mrežama.

2. korak: Procena ranjivosti
Kada se identifikuju potencijalne ranjivosti i pogrešne konfiguracije, one se moraju potvrditi kao prava ranjivost, oceniti u pogledu rizika i dobiti stepen prioriteta na osnovu tih ocena rizika.

3. korak: Rešavanje ranjivosti
Nakon procene, organizacije imaju nekoliko opcija za rešavanje poznatih ranjivosti i pogrešnih konfiguracija. Najbolja opcija je da se oporave, što znači potpuno otklanjanje ranjivosti ili primena zakrpa na njih. Ako potpuni oporavak nije moguć, organizacije mogu da ublaže problem, što znači da se smanjuju mogućnosti zloupotrebe ili potencijalna šteta. Konačno, moguće je prihvatiti ranjivost, na primer, kada je povezani rizik nizak, bez preduzimanja ikakvih radnji.

4. korak: Izveštavanje o ranjivostima
Kada se ranjivosti rešavaju, važno je da dokumentujte i prijavite poznate ranjivosti. To pomaže IT osoblju da prati trendove ranjivosti na svim mrežama i osigura da organizacije budu usaglašene sa različitim bezbednosnim standardima i propisima.

Rešenja za upravljanje ranjivostima

Jasno je da uvođenje kvalitetnog procesa upravljanja ranjivostima nije samo pametna, već i neophodna odluka. Od suštinske je važnosti da pronađete rešenje za upravljanje ranjivostima koje će premostiti jaz između timova, povećati iskorišćenost resursa i pružati sve mogućnosti uvida, procene i oporavka na jednom mestu.

Saznajte više o Microsoft bezbednosti

Upravljanje ranjivostima

Premostite jaz između bezbednosnih i IT timova da biste nesmetano sanirali ranjivosti.

Microsoft SIEM i XDR

Nabavite integrisanu zaštitu od pretnji u okviru svih uređaja, identiteta, aplikacija, e-poruka, podataka i paketa funkcija u oblaku.

Bezbednost krajnjih tačaka

Zaštitite Windows, macOS, Linux, Android, iOS i mrežne uređaje od pretnji.

Smanjenje bezbednosnih ranjivosti

Dobijte sveobuhvatan pregled upravljanja pretnjama i ranjivostima.

Najčešća pitanja

 • Neki uobičajeni tipovi ranjivosti u okviru kibernetičke bezbednosti uključuju: 

  • Slabe lozinke
  • Neodgovarajuće procedure za potvrdu identiteta i autorizaciju, kao što su one koje ne obuhvataju 2FA i MFA
  • Nebezbedne mreže i komunikacija
  • Malver i virusi
  • Dodatne informacije o phishingu.Phishing prevare
  • Softverske i hardverske ranjivosti bez zakrpe
 • Upravljanje ranjivostima je od suštinske važnosti za svaku organizaciju koja se oslanja na informacionu tehnologiju, jer pomaže u zaštiti od poznatih i nepoznatih pretnji. U današnjem hiperpovezanom svetu, nove ranjivosti se stalno otkrivaju, tako da je važno da imate proces za upravljanje njima. Primenom programa upravljanja ranjivostima možete da smanjite rizik od zloupotrebe i zaštitite organizaciju od potencijalnih napada.

 • Ključna razlika između upravljanja ranjivostima i njihove procene jeste u tome što je upravljanje ranjivostima stalni proces dok je procena ranjivosti jednokratni događaj. Upravljanje ranjivostima je proces neprekidnog identifikovanja, procene, rešavanja i prijavljivanja ranjivosti. Sa druge strane, procena je čin određivanja profila rizika svake ranjivosti.

 • Skeniranje ranjivosti je proces identifikovanja poznatih i potencijalnih bezbednosnih ranjivosti. Skeneri ranjivosti, kojima se može upravljati ručno ili automatski, koriste različite metode za ispitivanje sistema i mreža. Kada pronađe ranjivost, skener će pokušati da je iskoristi kako bi utvrdio da li bi i haker mogao da je zloupotrebi. Ove informacije se zatim mogu koristiti kao pomoć organizacijama pri primeni zakrpa na sisteme i razvoju plana za poboljšanje opšteg stanja bezbednosti.

 • Postoji mnogo načina za upravljanje ranjivostima, ali uobičajeni metodi uključuju sledeće:

  • Korišćenje alatki za skeniranje ranjivosti radi identifikovanja potencijalnih ranjivosti pre nego što ih neko zloupotrebi
  • Ograničavanje pristupa osetljivim informacijama i sistemima samo na ovlašćene korisnike
  • Redovno ažuriranje softverskih i bezbednosnih zakrpa
  • Primena zaštitnih zidova, sistema za otkrivanje upada i drugih bezbednosnih mera za zaštitu od napada

Pratite Microsoft