A person sitting in a home office using a desktop computer.

Sarađujte kao jedan tim bez granica

Unapredite preduzeće tako što ćete raditi bezbednije sa bilo kim izvan granica organizacije ili IT-a.

Budućnost saradnje

Način na koji organizacije komuniciraju i sarađuju brzo se menja. Saradnja među timovima prevazilazi tradicionalne granice, uz sve pomešaniju i rašireniju radnu snagu.

Produktivnost zahteva timski rad

Pedesetpet procenata svih saradnja je sa spoljnim poslovnim partnerima, kako navode direktori IT industrije koje je anketirao Microsoft.

Organizacione strukture su dinamičke

Integracije i akvizicije, geografska proširenja i zajednički poslovni poduhvati su u porastu, čime se menja način na koji zaposleni sarađuju u organizacijama u razvoju.

Obezbeđivanje digitalne transformacije svima

Šezdesetpet procenata direktora u IT industriji koje je anketirao Microsoft identifikuje bezbednost i usaglašenost kao najveće izazove prilikom predstavljanja tehnologije radnicima zaduženim za prvu interakciju sa klijentima.

Zašto je saradnja važna?

Timovi danas obuhvataju razne funkcije, uloge, pa čak i organizacije. Saradnja mora da ostane nesmetana i bezbedna, uz obezbeđivanje toga da IT granice ne ograničavaju produktivnost.

Moderna infrastruktura identiteta u usluzi Azure AD

Azure Active Directory (Azure AD) pruža alatke i resurse koji vam pomažu da nesmetano i bezbedno premostite jaz između unutrašnje i spoljne saradnje.

Nesmetana saradnja izvan granica

Azure AD pomaže u održavanju bezbedne saradnje i timskog rada unutar ili izvan granica organizacije ili IT-a.

Organizacije sa više zakupaca

Upravljajte identitetima i saradnjom u okviru organizacija sa više zakupaca.

Azure AD External Identities

Bezbedno upravljajte spoljnim korisnicima, uključujući klijente i partnere.

Identitet radnika zaduženog za prvu interakciju sa klijentima

Centralizujte vidljivost i upravljanje radnicima zaduženih za prvu interakciju sa klijentima, uređajima i aplikacijama.

Detaljno istražite Microsoft Azure AD

Dodatni resursi

Saradnja sa poslovnim partnerima

Spoljni korisnici doprinose uspehu organizacije. Saradnja između zaposlenih, ugovarača, dobavljača i distributera održava produktivnost i rast vaše organizacije.

Ojačajte radnike zadužene za prvu interakciju sa klijentima

Preko 2 milijarde ljudi širom sveta su radnici zaduženi za prvu interakciju sa klijentima. Oni pomažu preduzećima da napreduju tako što vrše interakciju sa klijentima, rukuju novim proizvodima i izvršavaju organizacione strategije.