A person sitting at a desk using a computer with multiple monitors.

Zaštita od ugrožavanja identiteta

Pomozite radnoj snazi da ostane zaštićena i produktivna. Koristite jaku potvrdu identiteta i prilagodljive smernice za pristup zasnovane na riziku u realnom vremenu da biste odobrili pristup resursima i podacima.

Pružanje efikasne i moćne bezbednosti identiteta

Zaštitite i podstaknite radnu snagu

Zaštitite se od ugrožavanja identiteta i osigurajte da samo verifikovani korisnici i pouzdani uređaji mogu da pristupe resursima.

Održavajte veću bezbednost aplikacija i podataka

Poboljšajte vidljivost i kontrolu nad pristupom i aktivnostima u svim aplikacijama i podacima.

Pružite korisnicima besprekorno iskustvo

Obezbedite korisnicima bezbedniji pristup resursima na svakom uređaju ili mreži.

Maersk.
"Maersk ojačava globalne operacije integrisanim bezbednosnim rešenjem koje uključuje zaštitu identiteta, višestruku potvrdu identiteta i funkcije uslovnog pristupa u usluzi Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)."

Zašto je bezbednost pristupa važna?

Zaštitite pristup resursima

Zaštitite se od proboja usled izgubljenih ili ukradenih akreditiva uz zaštitu lozinkom i jaku potvrdu identiteta.

Primena granularne kontrole pristupa

Poboljšajte vidljivosti i pristup kontrolama pomoću prilagodljivih smernica zasnovanih na kontekstualnim faktorima kao što su korisnik, uređaj, lokacija i informacije o riziku u realnom vremenu.

Automatizovano otkrivanje rizika i oporavak

Pametno otkrivajte ugrožene naloge i reagujte pomoću AI-ja zasnovanog na tehnologiji oblaka i mogućnosti automatizacije da biste brzo sprečili ugrožene naloge.

Bezbedan pristup za povezani svet

Zaštita identiteta i bezbedan pristup resursima

Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) pruža kompletno rešenje za upravljanje identitetom i pristupom uz integrisanu bezbednost kako biste mogli lakše da upravljate radnom snagom i podacima i da ih zaštitite.

Bezbedan pristup resursima pomoću jake potvrde identiteta

Primena granularne kontrole uz prilagodljive smernice

Automatizovano otkrivanje rizika i oporavak

Identifikovanje i nadgledanje bezbednosnih rizika

Detaljno istražite Microsoft Azure AD

Dodatni resursi

Najbolje prakse za upravljanje daljinskom radnom snagom

Saznajte kako možete brzo i lako da pokrenete Azure Active Directory i budete heroj u organizaciji.

Uslovni pristup bezbednom radu na daljinu

Ova najčešća pitanja dele najbolje prakse i savete usklađene sa principima nulte pouzdanosti.

Poboljšani AI za sprečavanje ugroženih naloga

Saznajte više o naučnim činjenicama koje omogućavaju zaštitu identiteta i načinu na koji ona podiže obaveštenost o bezbednosti na viši nivo.